Stora Nassa Foto:Germund Sellgren

Rädda Östersjön!

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. 

 

Foto: Ola Jennersten

Rädda Östersjön – ett hav som förtjänar bättre

Havsmiljön är mycket känslig och utsatt för ett hårt tryck.

Havet går att rädda 

Havsförvaltning – Östersjön

Det här gör WWF för Östersjön

Sjöfart

Minska övergödningen 

Klicka och förstora bilden här

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Allt hänger ihop. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter hotar att försvinna, men det kan även leda till förändringar i hela det ekologiska systemet.


Alla frågor som påverkar Östersjön måste samordnas. En tuff utmaning, men den 1 juli 2011 tog den svenska regeringen ett väsentligt kliv i rätt riktning och invigde den nya Havs- och vattenmyndigheten. Den ansvarar för att samordna hanteringen av aktiviteter och miljöfrågor i havet – inklusive fisket.

Tyvärr har regeringen inte genomfört uppgiften fullt ut. På regeringsnivå fortsätter fisket att delvis tillhöra Landsbygdsdepartementet (fd Jordbruksdepartementet) trots att den nya myndigheten kommer att tillhöra Miljödepartementet.

Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för en välmående havsmiljö – därför anser WWF att det är självklart att fisk och fiske i sin helhet ska tillhöra Miljödepartementet.


 

Se den inspirerande filmen om WWFs tävling Årets Östersjöbonde 


Världsnaturfonden WWFs utmärkelse Baltic Sea Farmer of the Year Award lyfter fram bästa praxis för ett Östersjövänligt jordbruk och lantbrukare som främjar innovativa åtgärder, metoder och teknik, för att minska näringsläckaget från jordbruksmark till sjöar, vattendrag och i slutänden Östersjön. I denna film besöker vi tre prisbelönta gårdar i länderna runt Östersjön, och får ta del av deras lösningar.

Dags utse Årets Östersjöbonde 2015

 

Senast uppdaterad 2016-09-14

 

WWFs Fiskguide

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur. Ladda ner Fiskguiden som pdf eller mobilapp idag!

Fiskguiden 2016
 

Fiskguiden 2016 i miniformat

Fiskguiden 2016 i lång version

 

Fiskguiden finns nu även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Fiskguidens app

50 sätt att rädda Östersjön

Boken 50 sätt att rädda Östersjön sprids till högstadieskolor i Sverige, Finland,
Estland, Lettland och Litauen och har initierats av stiftelsen Expressions of Humankind.

Boken har producerats av Bokförlaget Max Ström i samarbete med
Stockholm Resilience Centre och Världsnaturfonden WWF.

Ladda ner boken

 

Ladda ner lärarhandledning

 

Skicka fina e-vykort

Skicka gärna ett e-vykort och berätta om WWFs Östersjöarbete:

 

Vykort skärgården

 

Vykort havsörn