Sånglärka. Foto: Jörgen Lindberg

Massivt stöd för levande europeiskt odlingslandskap

TACK alla ni som skrev på för ett mer hållbart, globalt ansvarsfullt och rättvist jordbruk! Totalt i Europa var vi 258.708 som skrev under; dessutom ställer sig 600 organisationer och företag bakom uppropet. Det visar att det finns ett mycket starkt stöd för att förändra EUs jordbrukspolitik. Dagens storskaliga industriella matproduktion skadar klimatet, miljön och folkhälsan, minskar kraftigt den biologiska mångfalden, och utarmar landsbygden. Detta vill alla som skrivit under ändra på.

 

Bakom uppropet #LivingLand står WWF i samarbete med organisationen BirdLife och European Environmental Bureau.


EUs gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy CAP) upptar nästan 40% av EUs budget och ses nu över. EU-kommissionen väntas ge förslag om en ny jordbrukspolitik, CAP, i slutet på året som ska vara införd i alla medlemsländer senast 2021.

 

Europas jordbrukssystem är inte hållbart!

Den största drivkraften bakom denna utveckling är EUs gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) – ett av EUs äldsta, inflytelserikaste, mest debatterade och dyraste politikområden.

 

Europas jordbrukssystem är inte hållbart. Det skadar klimatet och miljön, minskar den biologiska mångfalden, skadar folkhälsan och utarmar små och medelstora lantbruk liksom landsbygden. Bakom uppropet står WWF, Birdlife och flera andra organisationer.

  

Vi behöver ett lantbruk som inte bara producerar mat utan även respekterar biologisk mångfald. En ensidig veteåker utan kantzoner eller åkerholmar gynnar inte annat liv än ett spannmål. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

En ensidig veteåker utan kantzoner eller åkerholmar gynnar inte annat liv än ett spannmål. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

 

Ett landskap där lantbrukare tar hand om både biologisk mångfald och produktion av livsmedel ska prioriteras när det gäller stöd från EU. Foto: Ola Jennersten / WWF

Ett landskap där lantbrukare tar hand om både biologisk mångfald och produktion av livsmedel ska prioriteras när det gäller stöd från EU. Foto: Ola Jennersten / WWF 

 

Småskaligt landskap. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

Tack för att du gjorde din röst hörd för ett levande odlingslandskap till nytta för både människor, lantbrukare och naturen. Foto: Jan Wärnbäck / WWF


 

NatureUp

Senast uppdaterad 2017-09-13

 

 

Vår vision

De organisationer och personer som stöttat denna kampanj har en gemensam vision – vi är överens om att EUs gemensamma jordbrukspolitik inte längre fungerar och att den kan och måste rättas till.


Ett smartare mat- och jordbrukssystem i Europa skulle inte bara vara hållbarare utan också hälsosammare och mer rättvist för alla – till nytta för både människor, inklusive lantbrukare, och naturen genom att säkra en mer hållbar framtid.

 

Med denna vision i tanken är vi överens om att EUs mat och jordbrukssystem inte längre fungerarar och att den kommande reformen av CAP därför måste vara:

  • Rättvis – för lantbrukare och människor på landsbygden.
  • Miljömässigt hållbar – för rent vatten och luft, friska jordar och ett levande växt- och djurliv.
  • Hälsosam – för bra mat och välbefinnande för alla människor.
  • Globalt ansvartagande – för planetens klimat och en hållbar utveckling i hela världen.

Här kan du läsa mer om kampanjen som skett i samarbete med flera organisationer