Sånglärka. Foto: Jörgen Lindberg

 

Europas jordbrukssystem är inte hållbart!

Den största drivkraften bakom denna utveckling är EUs gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) – ett av EUs äldsta, inflytelserikaste, mest debatterade och dyraste politikområden.

 

Europas jordbrukssystem är inte hållbart. Det skadar klimatet och miljön, minskar den biologiska mångfalden, skadar folkhälsan och utarmar små och medelstora lantbruk liksom landsbygden. Gör din röst hörd för ett levande odlingslandskap till nytta för både människor, lantbrukare och naturen. Bakom uppropet står WWF, Birdlife och flera andra organisationer.

 

Så låt oss göra något åt det
– din röst behövs i debatten om jordbrukets framtid!

1. Fyll i den allmänna konsultationen som du hittar på EU kommissionens hemsida. För att göra detta kan du använda dig av de rekommendationer vi tagit fram på frågorna. Du kan hitta vägledning och bakgrundsinformation på EU- kommissionens hemsida. Vi möjliggör också för dig att skicka oss dina svar så vi kan dela dem och få fler att engagera sig och möjliggöra vidare samarbete.

 

2. Ge WWF stöd genom att skriva under vår vision och fylla i formuläret ovan.

 

3. Medverka på hemsidan Living Land genom att skicka oss underlag eller synpunkter som visar varför CAP behöver reformeras till förmån för människor och miljön. Det kan vara positionspapper, förslag på svar till allmänna konsultationen, intyg, ståndpunkter eller korta videoklipp som framför era tankar om varför en förändring behövs. Vi reserverar oss rätten att inte publicera material som inte överensstämmer med vår vision.

 

Vi behöver ett lantbruk som inte bara producerar mat utan även respekterar biologisk mångfald. En ensidig veteåker utan kantzoner eller åkerholmar gynnar inte annat liv än ett spannmål. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

En ensidig veteåker utan kantzoner eller åkerholmar gynnar inte annat liv än ett spannmål. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

 

Ett landskap där lantbrukare tar hand om både biologisk mångfald och produktion av livsmedel ska prioriteras när det gäller stöd från EU. Foto: Ola Jennersten / WWF

Ett landskap där lantbrukare tar hand om både biologisk mångfald och produktion av livsmedel ska prioriteras när det gäller stöd från EU. Foto: Ola Jennersten / WWF 

 

Småskaligt landskap. Foto: Jan Wärnbäck / WWF

Gör din röst hörd för ett levande odlingslandskap till nytta för både människor, lantbrukare och naturen. Foto: Jan Wärnbäck / WWF


 

NatureUp

Senast uppdaterad 2017-04-07

 

 

Konsultation med allmänheten

EU kommissionen har lanserat en stor online-konsultation med allmänheten till 2 maj 2017 för att få in synpunkter på framtidens CAP. Med ett skakat EU är det dags att visa att en förändring är både nödvändig och framförallt möjlig!

 

För att få till stånd en förändring är det avgörande att så många organisationer och medborgare som möjligt från hela bredden avsektorer och länder, använder detta gyllene tillfälle för att göra våra röster hörda. 

Vår vision

De organisationer och personer som stödjer denna kampanj har en gemensam vision – vi är överens om att EUs gemensamma jordbrukspolitik inte längre fungerar och att den kan och måste rättas till.


Ett smartare mat- och jordbrukssystem i Europa skulle inte bara vara hållbarare utan också hälsosammare och mer rättvist för alla – till nytta för både människor, inklusive lantbrukare, och naturen genom att säkra en mer hållbar framtid.

 

Med denna vision i tanken är vi överens om att EUs mat och jordbrukssystem inte längre fungerarar och att den kommande reformen av CAP därför måste vara:

  • Rättvis – för lantbrukare och människor på landsbygden.
  • Miljömässigt hållbar – för rent vatten och luft, friska jordar och ett levande växt- och djurliv.
  • Hälsosam – för bra mat och välbefinnande för alla mäniskor.
  • Globalt ansvartagande – för planetens klimat och en hållbar utveckling i hela världen.

Gör din röst hörd genom att delta i den allmänna konsultationen nu. Vi har tagit fram några förslag på svar som vi rekommenderar i formuläret till vänster.


Här kan du läsa mer om kampanjen som sker i samarbete med flera organisationer