Spetsnoshörning Foto: Deborah Gainer / WWF US

Noshörning

Noshörningar har vandrat på vår jord i 60 miljoner år, och ett tag fanns det 30 noshörningsarter. I dag återstår fem arter och det är en kamp mot tiden om vi ska lyckas rädda dem.

 

Under miocentiden (för cirka 20 miljoner år sedan) fanns hela 30 noshörningsarter. I dag finns det fem arter, varav fyra är hotade och en art (trubbnoshörning) är nära hotad.  Två av dem lever i Afrika (trubbnoshörning och spetsnoshörning) och tre i Asien (indisk noshörning, javanoshörning och sumatranoshörning).

 

Trubbnoshörning (Ceratotherium simum)

Trubbnoshörningen är den största av dagens noshörningsarter. Den kallas också "vit noshörning", trots att den inte alls är vit.

 

Trubbnoshörning med sex veckor gammal unge Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Vit kommer från holländska "widje" vilket betyder vid och syftar på den breda överläppen som är anpassad för att beta gräs. På 1880-talet trodde man att trubbnoshörningen var utrotad, men sedan upptäckte man 20 exemplar i vildmarkerna i Natalprovinsen. Tack vare ett omfattande skydd finns i dag knappt 20000 trubbnoshörningar, merparten i Sydafrika. Det visar att  man genom skydd och bra förvaltning kan rädda arter från utrotning. Sedan 2009 har dock tjuvjakten främst i Sydafrika ökat kraftigt, vilket hotar artens framtid.  Den  är klassad som nära hotad.

 

Den sydliga underarten ökade stadigt fram till de senaste årens hårda tjuvjakt. Via den handel där man sätter ut noshörningar som nu är tillåten, men under hård kontroll, sprids trubbnoshörningen från sitt kärnområde i Sydafrika till andra länder, bland annat Kenya. Den nordliga underarten anses nu vara utdöd i det vilda. Det finns två individer på ett bevarandecenter i Kenya, där Sudan som dog i mars 2018 var den sista hanen. Två honor återstår och med ett minimalt hopp om konstgjord befruktning av dessa två. 

 

Spetsnoshörning (Diceros bicornis)

De första européer som utforskade Afrika berättade om slätter som myllrade av spetsnoshörningar.
Spetsnoshörning Foto: Martin Harvey / WWF-CanonDå, för drygt 150 år sedan, fanns de över större delen av Afrika söder om Saharaöknen.

 

Spetsnoshörningen kallas ibland svart noshörning och drabbades hårt av tjuvjakt redan på 1970-talet, då efterfrågan ökade på knivskaft av noshörningshorn (se faktaruta). På den tiden fanns det upp emot 100 000 spetsnoshörningar i Afrika. I dag återstår knappt 5000 och arten är akut hotad.

 

Framför allt finns arten i Sydafrika (1900), Namibia (1700), Kenya (600) och Zimbabwe (430) och Tanzania (113). Under några år i slutet av förra seklet lyckades naturvården få bukt på tjuvjakten och noshörningarna blev fler. Men nu har tjuvjakten slagit nya topprekord.

 

Den västafrikanska underarten av spetsnoshörning lyckades under många år hitta en fristad i norra Kameruns busksavanner men tjuvjägare har nu för alltid utrotat denna speciella underart. 

 

Javanoshörning (Rhinoceros sondaicus)

Javanoshörningen är i dag den mest sällsynta arten bland noshörningarna.

WWF försöker genom sina projekt i Ujung Kulon på ön Java i Indonesien att rädda arten, som är akut hotad.

Javanoshörning Foto: Mike Griffiths / WWF-Canon


Så vitt man vet finns det i dag 57 javanoshörningar kvar i Ujung Kulon. Antalet har legat och pendlat kring den siffran under flera år med en liten glädjande ökning det senaste året.

 

Tidigare fanns det runt tio javanoshörningar  i Vietnam, men 2011 förklarades den utdöd då det sista exemplaret tjuvjagades.

 

 

 

Sumatranoshörning (Dicerorhinus sumatrensis)

Sumatranoshörningen är den minsta av alla noshörningsarter. I dag räknar man med att det endast finns endast högst 100  sumatranoshörningar kvar i världen och arten är akut hotad.

En Sumatranoshörning i regnskogen på norra Sumatra. Arten finns bara på några få platser på Sumatra och på Malacka-halvön i Malaysia. En underart finns även på Borneo.

 

Tjuvjakten är ett ständigt hot men också att skogarna där den "lilla" noshörningen lever krymper snabbt, när skogsindustrin skövlar regnskog för pappersmassa. Dessutom huggs regnskog ned för att ge plats åt oljepalmsmodlingar. 


Om sumatranoshörningen ska överleva krävs stora insatser för att skydda skogarna där arten lever och stopp för handeln med noshörningshorn och andra produkter. WWF möter dessa problem på flera sätt, bland annat genom att aktivt försöka stoppa handeln med noshörnignshorn. Vietnamesers övertro på noshörningshorns udergörande verkan är det enskilt största hoten mot alla nu levande noshörningsarte. Därför jobbar WWF med att stoppa den illegala marknaden i Vietnam. Sumatranoshörningen lever i Malaysia, på Borneo och Sumatra.

 

 

Indisk noshörning (Rhinoceros unicornis)

Den indiska noshörningen går det bra för! Tack vare strikta skyddsåtgärder har populationen ökat från 600 individer 1975 till cirka 2 900 individer (2011) . Indisk noshörning Foto: Jeff Foot / WWF-CanonArten klassas som sårbar.

De skyddade områden söder om Himalaya i Indien och Nepal där den lever, omgärdas allt tätare av byar. Det är därför helt avgörande för noshörningens överlevnad att se till att lokalbefolkningen som lever intill kan få fördelar av att noshörningarna lever i området. WWF jobbar med detta och med utbildning och information.  

 

I Nepal arbetar WWF tillsammans med lokala organisationer med att omplacera noshörningar från nationalparken Royal Chitwan National Park till andra reservat. De antitjuvjaktssatsningar WWF gör i Nepal är mycket framgångsrika. Det senaste året har inte en enda noshörning dödats här.

 

Senast uppdaterad 2018-03-21

Stoppa tjuvjakten!

Kampen forstätter. Tillsammans kan vi stoppa tjuvjakten.
Bli Noshörningsfadder.

Hoten mot noshörningen

Tjuvjakt

Tjuvjakten pågår för fullt på många platser och eftersom noshörningen ser mycket dåligt är den också lätt att komma åt.

Det är noshörningarnas horn tjuvskyttarna vill åt. Pulvriserat horn har länge varit eftertraktat som medicin och
i dag används 60 procent av hornen till detta. I fjärran östern ingår hornpulver i traditionell kinesisk medicin som sägs bota förkylningar, feber, huvudvärk, malaria och många andra krämpor. Det är inget "magiskt" med hornet och det är ingen medicin! Det består av kompakta fibrer av keratin, liknande människans naglar.

 

I Vietnam har efterfrågan på noshörningshorn ökat kraftigt, efter ett falskt påstående om att hornet har egenskaper som botar cancer och även ger styrka. Hornen betingar nu ett högre pris än guld på marknaden i Hanoi, enligt TRAFFIC.

 

Knivskaft av noshörningshorn

Under 1970-talet ökade efterfrågan på noshörningshorn kraftigt. I Yemen bär många män en traditionell dolk som kallas "jambiyya" Förr i tiden hade bara de rikaste råd med snidade knivskaft av noshörningshorn till sina dolkar. Men nu blev det möjligt att tjäna mycket pengar i Saudiarabien och andra rika oljestater och då steg efterfrågan på noshörningshorn. Priset på noshörningshorn sköt i höjden och en ohämmad jakt följde. Cirka 90 procent av Kenyas, Ugandas och norra Tanzanias noshörningar dödades under den här perioden.


Befolkningsökning i Asien

Ett annat hot är befolkningsökningen främst i Sydostasien och i Indien som gör att noshörningens områden minskar.

  

Vad gör WWF

Ända sedan starten 1961 har WWF arbetat aktivt för noshörningens överlevnad. Arbetet går ut på att skydda noshörningen där den lever, samt att informera på de marknader där efterfrågan på noshörningshornen är stor. Vi jobbar även med:

• Att bevaka reservat där noshörningar kan leva säkrare 
• Forskning för att öka kunskapen om noshörningen
• Omflyttning av noshörningar till skyddade områden
• Utbildning och löner till parkvakter
• Utbildning och samarbete med lokalbefolkningen
• Inköp av bilar och kommunikationsutrustning för bevakning

Läs mer på vår internationella sida

Artfakta

  • Familj: noshörningar (Rhinocerotidae)
  • Arter: fem kvarvarande av tidigare cirka 30 (se artikel här intill)
  • Storlek: Varierar mellan de olika arterna där trubbnoshörningen är störst och spetsnoshörningen minst, honorna är mindre. En trubbnoshörning blir upp till 1,85 m hög och kan väga över 3500 kg.
  • Livslängd: omkring 40-50 år
  • Könsmognad: honorna reproducerar sig vid 6-7 års ålder; hanarna vid 10-12 års ålder
  • Dräktighetstid: 15-18månader
  • Utbredning: delar av Asien och Afrika, se artikel här intill
  • Status enligt IUCN: akut hotad (Sumatra- och Javanoshörning), sårbar (indisk noshörning), akut hotad (spetsnoshörning), nära hotad (trubbnoshörning)