FÖR VÅR ENDA PLANET

Nu kan ditt företag – stort som litet och oavsett hur långt ni har kommit på er hållbarhetsresa – vara med och göra skillnad genom små eller stora förändringar. Och inspirera andra att agera. Ni väljer vilka som passar just er. Det enda vi inte får göra, är inget. Är ni med?


 

Välj förändringar

Nedan har vi samlat företagsförändringar kopplat till bland annat transporter, investeringar och produktion. Klicka i de förändringar som ditt företag vill genomföra, eller kanske redan genomför, och få ett bevis på at ni är med och gör skillnad för vår enda planet.”  

27 förändringar

Investera hållbart

Se till att ert sparade kapital också bidrar till Parisavtalet. Lägg företagets pengar i hållbara alternativ. Inkludera hållbarhetsaspekter vid större investeringar i företaget.

Välj klimatvänliga affärsresor

Res med tåg eller miljöbil och minimera onödiga flygresor i största möjliga mån. Sätt en resepolicy som inte tillåter flyg för affärsresor inrikes.

Beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser

Beräkna och rapportera årligen era växthusgasutsläpp i hela värdekedjan enligt GHG Protocol. Börja beräkna det som går och förbättra och förfina beräkningarna efterhand. Var transparenta med vad som ingår samt vilka åtgärder ni gjort!

Påverka era leverantörer att sätta vetenskapliga klimatmål

Ställ krav på och uppmana era leverantörer att sätta klimatmål och agera inom ramen för Science Based Target initiative, 1.5 Business Playbook eller SME Climate Hub.

Kommunicera och påverka andra aktörer till att stödja Parisavtalet

Stå upp för klimatet i de forum företaget agerar och sprid budskapet om hur viktigt detta arbete är.

Investera i förnybar energi

Investera i egen vindkraft och solkraft. Säkerställ att du endast köper 100% förnybar energi.

Transportera klimatsmart

Välj fossilfria transporter. Lägg i så stor utsträckning som möjligt era godstransporter på tåg och beställ elektrifierade transporter på väg och i städer.

Välj endast miljöbil

Välj elbil (inkl. vätgas), laddhybrid eller biogasbil, om ditt företag köper eller leasar personbilar.

Sätt ambitiösa klimatmål

Sätt vetenskapligt baserade klimatmål med Science Based Target initiative, som ger företag en tydlig väg hur de ska minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Till din hjälp kan du ta 1.5 Business Playbook som ger konkreta verktyg för att sätta en klimatstrategi i linje med 1,5-gradersmålet. För små och medelstora företag finns ett särskilt spår inom Science Based Target Initiative och företag med färre än 500 anställda kan sätta klimatmål och få klimatverktyg inom initiativet SME Climate Hub.

Sätt mål för biologisk mångfald

Alla företag påverkar den biologiska mångfalden. Kartlägg er organisation och värdekedjans påverkan på den biologisk mångfalden. Sätt mål och ta fram strategier för att sluta bidra till förlust av biologisk mångfald och för att öka er positiva påverkan på biologisk mångfald.

Var med och utveckla vetenskapsbaserade mål för biologisk mångfald

Engagera er i Science Based Targets for Nature. Gå med i deras Corporate Engagement Program och var med och utveckla en målsättning och konkreta verktyg för biologisk mångfald, samt fördjupa er kunskap inom den senaste vetenskapen.

Påverka andra att agera för biologisk mångfald

Engagera er i Business for Nature. Hundratals företag har redan gått med i nätverket. Här finns ett flertal initiativ där man kan vara med och påverka beslutsfattare och andra företag.

Utveckla sortiment, produkter och tjänster för biologisk mångfald

Erbjud produkter och tjänster som minskar den negativa påverkan på biologisk mångfald, t ex produkter som är certifierade enligt trovärdiga hållbarhetscertifieringar och premiera leverantörer som aktivt främjar biologisk mångfald.

Bidra inte till avskogning

Säkerställ att ditt företag har en avskogningsfri värdekedja.

Sluta förorena naturen

Ta bort gifter och kemikalier i er värdekedja, för att minimera övergödningen och säkerställa en giftfri produktion.

Stoppa den illegala arthandeln

Se till att dina produkter inte innehåller olagliga delar från hotade vilda djur eller växter och minska riskerna att företaget används för transport eller e-handel för illegal handel. Se till att inte bidra till att invasiva arter och sjukdomar sprids.

Skydda natur

Investera i insatser och projekt som har positiv påverkan på biologisk mångfald, som exempelvis att skydda värdefulla ekosystem och värdefull natur.

Återskapa natur

Bidra till projekt som återskapar eller återställer värdefull natur, exempelvis våtmark, ängsmark eller regnskog.

SÄTT MÅL FÖR VATTEN

Vattenbristen är större än någonsin, och det vatten som finns kvar blir allt smutsigare. Företag är inte bara beroende av vatten - de har också stor påverkan på vatten. Kartlägg och analysera era vattenrisker i värdekedjan, prioritera åtgärder och sätt vattenmål för ert företag med hjälp av WWFs Vattenriskfilter.

Gynna biologisk mångfald lokalt

Gynna den biologiska mångfalden på företagets egna marker, exempelvis genom att anlägga gröna tak och fasader, plantera träd, anlägga blomsterängar, odlingar, insektshotell eller fågelholkar.

Sätt mål om att bli 100% cirkulära till senast 2040 (gärna tidigare)

Sätt även upp cirkulära delmål för värdekedjan, design, tjänster, material, produktion och avfall. Se här en guide för mer cirkulära produkter och tjänster baserat på ekonomiska kriterier med konkreta cirkulära råd för företag.

Gå med i cirkulära nätverk

Inget företag kan bli helt cirkulärt självt, utan måste samverka i symbios med andra företag i värdekedjan. Gå med i cirkulära nätverk som Circular Sweden, CirEko eller Cradlenet.

Påverka leverantörer att sätta cirkulära mål

Uppmana era leverantörer att sätta ambitiösa cirkulära mål.

Mät hur cirkulär er organisation är

Använd etablerade verktyg som Circulytics. Det mäter ett företags hela cirkularitet och ger stöd för beslutsfattande och strategisk utveckling för cirkulär ekonomi.

Investera i cirkulära innovationer och material

Investera i innovationer som leder till ökad cirkularitet i företagets värdekedja. Säkerställ att ni främst köper recirkulerade material istället för nyproducerade.

Erbjud cirkulära produkter

Produkterna ni säljer ska vara av återvunna material, vara designade för att kunna uppgraderas och repareras, helst hålla en livstid och i slutändan komma tillbaka till företaget igen.

Köp in eller erbjud cirkulära tjänster

Hyr, dela, låna eller leasa istället för att köpa nya produkter till verksamheten. Eller ställ om din affär och börja erbjuda cirkulära tjänster.

Du har valt 0 förändringar. Du är snart klar!

Fyll i uppgifterna nedan, så får du en bekräftelse på dina förändringar och utskick om hur förändringsresan i Sverige går.

Här kommer vi dela våra förändringar, t ex. vår hemsida eller sociala medier?

Regler för företag att delta i WWFs ”Är du med”-kampanj:

 • För att ingå i WWFs kampanj behöver ert företags åtagande göras under 2021. Du kan inte välja något som ni redan har genomfört.
 • Åtagandet ska börja inledas någon gång under 2021.
 • Alla företag har själva ansvar för att genomföra sina åtgärder, WWF tar inte ansvar för det.
 • När ni har gjort minst ett åtagande får ni ladda ner WWFs “Är du med”-kommunikationskit som ni får sprida i era kommunikationskanaler för att visa att ert företag är med och agerar för planeten.
 • Sprid ordet – var transparenta med ert åtagande och berätta om det på er hemsida. Fortsätt gärna att kommunicera om hur det går för er att genomföra och nå ert åtagande i era externa kommunikationskanaler.
 • Du som anmäler ditt företags åtagande, säkerställ att det är förankrat i ledningsgruppen.
 • WWF förbehåller sig rätten att neka ett företag att vara med i kampanjen om deras åtaganden inte står i proportion till deras totala avtryck.

 


 

LÄS MER OM VARJE FÖRÄNDRINGSKATEGORI

Solar panel for climate impact reduction

Klimatkrisen

Utsläppen av växthusgaser har ökat dramatiskt de senaste decennierna och ökar fortfarande på global nivå. Om vi skall nå Parisavtalet, så måste vi halvera utsläppen av växthusgaser på global nivå till 2030.

 

bi-pollinerar-foto-o.jpg

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och en natur i balans är helt nödvändig för människans existens och välbefinnande och är grunden till vårt välstånd och ekonomi. Ändå är vi just nu på väg i det sjätte massutdöendet orsakat av oss människor.

 

Erlend Ekseth_Unsplash

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att man går från en linjär ekonomi där produkter tillverkas, används och slängs – till ett kretsloppsanpassat system där avfall istället blir en värdefull resurs. Företag kan göra stor skillnad genom att gå över till cirkulära affärsmodeller.

 

Apotea Sofia Modig

Apotea gör förändringar för planeten

Apotea är partnerföretag till WWF och har sedan 2016 samlat in värdefulla medel till insatser i och runt om Östersjön, mer om det kan du läsa här. Apotea har också valt att anta WWFs företagsförändringar, hållbarhetschefen Sofia Modig berättar mer.

Vilka förändringar har ni antagit för planeten i WWFs ”Är du med?”-kampanj?

 • Beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser
 • Kommunicera och påverka andra aktörer till att stödja Parisavtalet
 • Investera i förnybar energi
 • Sätt ambitiösa klimatmål
 • Skydda natur
 • Återskapa natur
 • Påverka era leverantörer att sätta vetenskapliga klimatmål
 • Bidra inte till avskogning

Varför valde ni dem?
Vi tycker att det är viktigt att ha koll på våra koldioxidutsläpp för att kunna börja jobba med att minska dem så vi ligger i linje med 1,5 graders målet. Vi gillar också att göra konkreta saker där vi kan se resultatet direkt som till exempel att sätta solpaneler på vårt logistikcenter och återskapa våtmark i Stockholms Skärgård för ett mer levande hav och biologisk mångfald.

Vad blir ert första steg för att genomföra dem?
Vi har skickat in våra mål till Science Based Targets men jobbar redan nu med att minska våra koldioxidutsläpp med fler solpaneler och samarbete med fraktbolag och leverantörer för minskade utsläpp upstream och downstream.

Hur tror ni att ert företag kan bidra till ökad hållbarhet?
Genom att i allt vi gör ha de gröna glasögonen på oss och tänka på hur vi kan göra det på bästa hållbara sätt. Stort som smått.

DELA ATT NI ÄR MED!

Kommunikationskit

När ni har valt era åtaganden kan ni ladda ner vårt här. Dela ert engagemang i era sociala medier, nyhetsbrev eller på er hemsida.

Ladda ner logotyp ”Är ni med?”

Bild för nyhetsbrev/webb 2480 x 921 px – ”Det enda vi inte får göra, är inget.” 

Ladda ner aqua version
Ladda ner beige version
Ladda ner gul version
Ladda ner orange version
Ladda ner svart version
Ladda ner vit version

Bild för nyhetsbrev/webb 2480 x 921 px – ”Ska vi klara klimatkrisen måste vi halvera utsläppen till 2030 – vad gör ditt företag?
Ladda ner svart version

Bild för nyhetsbrev/webb 2480 x 921 px – ”Ju fler vi blir, desto snabbare går det.”

Ladda ner aqua version
Ladda ner beige version
Ladda ner gul version
Ladda ner orange version
Ladda ner svart version
Ladda ner vit version


Bild för nyhetsbrev/webb 2480 x 921 px – ”Hur bidrar ditt företag till en cirkulär ekonomi?

Ladda ner orange version

Bild för nyhetsbrev/webb 2480 x 921 px – ”Om vi är många, kan vi göra stor skillnad.” 

Ladda ner aqua version
Ladda ner beige version
Ladda ner gul version
Ladda ner orange version
Ladda ner svart version
Ladda ner vit version

Bild för nyhetsbrev/webb 2480 x 921 px – ”Har ditt företag satt mål för biologisk mångfald än?

Ladda ner aqua version

 

 

 

 

 

Bild för sociala medier 1080 x 1080 – ”Ju fler vi blir, desto snabbare går det.” 

Ladda ner aqua version
Ladda ner beige version
Ladda ner gul version
Ladda ner orange version
Ladda ner svart version
Ladda ner vit version

Bild för sociala medier 1080 x 1080 – ”Om vi är många, kan vi göra stor skillnad.” 

Ladda ner aqua version
Ladda ner beige version
Ladda ner gul version
Ladda ner orange version
Ladda ner svart version
Ladda ner vit version

VARFÖR SKA FÖRETAG AGERA FÖR PLANETEN?

Den biologiska mångfalden minskar snabbt

Vi står inför en kris kopplat till vår natur och den biologiska mångfalden. Aldrig tidigare har vi känt av magnituden av människans påverkan på naturen och klimatet som nu. Vi överkonsumerar jordens resurser och tar mer än vad planeten hinner återskapa. 75 procent av jordens miljö på land och 66 procent av de marina miljöerna har förändrats signifikant på grund av mänsklig aktivitet. Mer än en tredjedel av jordens landyta används till produktion av grödor och boskap, vilket lämnar mindre och mindre yta kvar för de naturliga ekosystemen som är så viktiga för vår egen överlevnad.

En allvarlig konsekvens är att en miljon djur och växtarter hotas av utrotning, och att bestånden av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med hela 68 procent de senaste 50 åren, enligt WWFs Living Planet Report 2020. Det innebär inte bara ett nödläge för naturen, utan också för våra samhällen och vår ekonomi. Naturen är helt nödvändig för vår existens och välbefinnande och är grunden i vårt välstånd. Ändå är vi just nu på väg i det sjätte massutdöendet orsakat av oss människor.

Klimatutsläppen ökar fortfarande globalt

Om vi skall klara klimatkrisen och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet, så måste vi halvera utsläppen av växthusgaser på global nivå till 2030 och nå netto noll till 2050. Detta är kritiskt för att bibehålla ett stabilt klimat som möjliggör människans existens. Företag som aktivt agerar för klimatet minskar inte bara sin klimatpåverkan utan minskar även affärsrisker och ökar sin konkurrenskraft, då tuffare krav kommer att ställas från allt fler aktörer i samhället, exempelvis investerare. Vi har ont om tid och företag har en central roll att spela om världen ska klara att leverera på Parisavtalet.

Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi – vilka åtgärder gör ditt företag?

Om vi ska klara de kriser vi står inför för klimatet och den biologiska mångfalden så måste vi börja producera och konsumera smartare. Vår överkonsumtion av resurser har en starkt negativ påverkan på planeten. Företag kan göra en betydande skillnad genom att gå över till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster. Cirkulär ekonomi handlar om att nyttja planetens begränsade resurser optimalt och designa bort avfall från systemet. Avfall är en viktig resurs som idag slängs – men istället kan den återanvändas. I en cirkulär ekonomi lämnar vi vårt nuvarande slit- och slängsamhälle, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till att återskapa resurser under en lång tid.

Företag som sätter upp ambitiösa mål för cirkulär ekonomi minskar inte bara sin negativa påverkan på planeten och gynnar därmed såväl klimat som biologisk mångfald, utan de minskar även sina affärsrisker, ökar sin konkurrenskraft, stärker sitt varumärke och sparar resurser.

Företag har en stor del i vår överkonsumtion av naturen – och därmed ett ansvar att minska sin påverkan på den biologiska mångfalden och klimatet. Vilka av WWFs åtaganden väljer ditt företag för att gynna den biologiska mångfalden, vara med och bekämpa klimatkrisen och för att bidra till en cirkulär ekonomi?

Q/A

Varför riktar WWF sig till företag i sin Jubileumskampanj?

Vi vill få fler företag att agera för planeten – vi vill ha ett systemskifte för planeten och där har företag en viktig roll att fylla. I vanliga fall riktar sig WWF mot företag som har stor möjlighet att påverka andra och som har höga ambitioner inom miljö och hållbarhet. I denna kampanj riktar vi oss bredare och vill nå ut till alla. Tanken är att vi då kan få alla (eller många) att ta sitt nästa steg och därmed göra en förflyttning. De redan progressiva blir ännu bättre och de som inte redan arbetar med hållbarhet tar sitt första steg. Detta kan också sända en signal till både kunder och beslutsfattare att företagen förstår allvaret i krisen på planeten och att de vill göra skillnad. Vi lägger dock helt ansvaret på företagen själva att leva upp till sina åtaganden och WWF går inte i god för något företag eller något åtagande.

Varför är fokus på klimat och biologisk mångfald?

Dessa är vår tids stora ödesfrågor. Vi befinner oss på obruten mark. Aldrig tidigare har vi känt av magnituden av människans påverkan på naturen som nu. Vi överkonsumerar allt snabbare jordens resurser och tar mer än vad planeten hinner återskapa. En av de absolut allvarligaste konsekvenserna av detta är att en miljon djur och växtarter hotas av utrotning, och sedan 1970 har bestånden av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med hela 68 procent enligt WWFs Living Planet Report 2020. Samtidigt är världen är inte i närheten av att nå klimatmålen i Parisavtalet och vi befinner oss på en ohållbar väg mot minst tre graders uppvärmning. Detta är inte bara ett nödläge för naturen, det är också ett nödläge för våra samhällen, vår ekonomi och mänskligheten i stort. Näringslivet är en stor del av detta problem, men kan också stå för lösningarna och måste agera nu för att stoppa den negativa utvecklingen.

 

Vad vill WWF att företagen ska göra?

Vi vill att de ska välja minst ett av åtgärderna inom klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, berätta om detta i sina kommunikationskanaler och redovisa vad de gör för att nå åtagandet.

Senast ändrad 09/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se