Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|29 jan, 2024

Hatet i debatten om rovdjur måste bort

Lodjur (Lynx lynx)

WWF och Jägareförbundet: De stora rovdjuren hör hemma i vår natur.

Publicerad i Aftonbladet 29/1-2024

WWF och Svenska jägareförbundet ser en fortsatt hård debatt och kommentarskultur där hat och hot förekommer.

Därför vill vi samarbeta och även involvera myndigheter och andra intresseorganisationer för att minska problemet – som drabbar såväl myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Stora rovdjur engagerar människor från alla delar av vårt samhälle. Oftast i det tysta men i en digitaliserad värld har uttryck för detta engagemang blivit enklare med sociala medier.

Dessa medier är bra kanaler för att få inspel på hur organisationer och myndigheter hanterar frågan, men tyvärr ger de också en anonym väg att hota, skrämma och förminska människor som har yrken eller roller kopplade till våra stora rovdjur.

Tyvärr sker ibland kartläggning av personer som synts i rovdjursfrågan och även besök vid deras bostäder förekommer.

Som företrädare för Världsnaturfonden WWF och Svenska jägareförbundet ser vi med oro på eskaleringen av hot och trakasserier mot anställda som jobbar med myndighetsutövning eller är engagerade i intresseorganisationer som jobbar med rovdjursfrågan.

Vanliga jägare som bedriver legal jakt och arbetande personer inom naturvårdsorganisationerna utsätts också för allvarliga hot.

För att komma till rätta med problemet är det avgörande att alla parter tar frågan på allvar och tar tydligt avstånd från alla former av våld, trakasserier och hot.

De stora rovdjuren hör hemma i vår natur. Den natur som vi människor också nyttjar för olika ändamål och som levererar viktiga ekosystemtjänster.

Just därför är det viktigt att förvaltningsåtgärder och mål för rovdjursstammarna är klara och tydliga. Allt för att få en bred acceptans och förståelse för rovdjursförvaltningen.

Vi tror att en ökad tydlighet i förvaltningen är en viktig beståndsdel för att kunna minska polariseringen i frågan och därmed även hot och trakasserier.

Myndigheter och intresseorganisationer behöver samverka för att snabbt hitta lösningar och vägar framåt i detta arbete. WWF och Svenska jägareförbundet vill ha en öppen, bra och respektfull diskussion kring förvaltningen av de stora rovdjuren – där det är okej att tycka olika.

Vi inser också att vi har ett ansvar att säga ifrån när debatten går över gränsen. Detta ansvar delar vi med många andra organisationer, myndigheter och politiker.

Vi uppmanar därför alla intressen kring rovdjursfrågan att samarbeta mot hot och hat. Hjälp oss få bort hoten och bidra i stället till ett balanserat demokratiskt samtalsklimat som kan föra rovdjursfrågorna framåt.


Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Åke Granström, tf generalsekreterare, Svenska jägareförbundet

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 29/01/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se