Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|25 feb, 2019

Svenska klimatinsatser behövs visst – de kan avgöra globala utsläppsmål

Vindkraftverk i solnedgång, Skottland

DEBATT. Det finns de som hävdar att det inte spelar någon roll om Sverige minskar utsläppen. Men de har faktiskt fel. Sverige har en unik chans att kraftsamla för att bli ett nollutsläppssamhälle, skriver företrädare för Världsnaturfonden, WWF.

Publicerad på Veckans Affärer För att vi ska vi leva upp till Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader med sikte på max 1,5 grader måste världen halvera utsläppen till 2030 och nå nollutsläpp redan 2050. Sverige bör förstås ha en tuffare målsättning och nå nettonollutsläpp långt före 2050. Sverige har nu delvis en ambitiösare målsättning genom klimatöverenskommelsens mål om nettonollutsläpp till 2045, som sju av våra åtta riksdagspartier står bakom. Det finns de som hävdar att det inte spelar någon roll om Sverige minskar utsläppen, eftersom vi svenskar enbart står för cirka två tiondels procent av de globala växthusgasutsläppen – inräknat utsläppen som vår konsumtion ger upphov till. Men om vi ser hur Sverige kan och bör påverka utsläppen i andra länder är det faktiskt fel. Genom starkare och nya typer av styrmedel skulle vi kunna sprida de lösningar som världen behöver. Men då krävs satsningar på innovation, kommersialisering och export av klimatsmart teknik. Det skulle leda till minskningar större än Sveriges egna utsläpp. På så sätt värnar vi också om vårt näringsliv. Vi är ett litet land som kommer att tappa konkurrenskraft om näringslivets lösningar ska komma från andra länder. Exempelvis storsatsar Kina nu på att ställa om sin fordonsindustri till produktion av både lätta och tunga elektrifierade fordon, som redan har börjat exporteras över världen. Ger vi motsvarande morötter till fordonsindustrin i Sverige minskar risken att den fortsätter med en utdaterad teknik. Ska vi nå Parisavtalets mål måste beslutsfattarna agera snabbt. WWF bidrar genom att vi under flera år har delat ut en utmärkelse – Climate Solver – till företag i Kina, Indien, Sydafrika och Norden. Den går till företag som har en banbrytande innovation, med stor klimatnytta och marknadspotential. Exempelvis hade de fem utvalda innovationerna från Sverige och Finland under 2018 tillsammans en potential att minska koldioxidutsläppen med mer än 100 miljoner ton varje år. Denna metod ska nu utvecklas genom Mission Innovation – ett globalt initiativ från energiministrarna i 23 av världens största ekonomier, för att skynda på miljö- och klimatteknik. Det finns en stor potential för den svenska staten att agera tillsammans med det svenska näringslivet. WWF vill helst se en långsiktig överenskommelse över blockgränserna och mer resurser måste tillföras. Vi måste få våra klimatinnovationer redo för större investeringar, etablera en global marknadsplats mot stora marknadsaktörer, öka stödet till acceleratorer och inkubatorer (dvs aktörer som stöttar startup-företag) så att de kan spela en central roll i omställningen. Vi måste också skapa en förståelse för hur dagens teknik, affärsmodeller och beteendeförändringar kan bidra till klimatutmaningen. Det finns redan ny svensk teknik som kan få stor betydelse. Exempelvis de elektrifierade vägar som svenska staten och svenska företag byggt utanför Sandviken. Dessa pilotvägar har rönt intresse från bland annat Kina, Indien och Brasilien. Om elvägar byggs i stor skala i dessa stora utsläppsländer så leder det till stora utsläppsminskningar. Samma utveckling kan ske när vi satsar på fossilfritt stål, elektrifierar transportsektorn, bygger ut smarta elnät, ställer om våra städer, bygger nollenergibyggnader och så vidare. När resten av världen ökar takten i sin omställning kan Sverige redan ha tekniken för nollutsläpp färdiga. Sammanfattningsvis anser vi inom WWF att svensk klimatpolitik bör vila på tre ben:
  • Nationella klimatsatsningar för omställning av samhället.
  • Åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade utsläppen.
  • Satsningar som bidrar till global klimatnytta.
Förutom detta kan Sverige bidra till global klimatnytta genom att fortsätta driva på och vara ett föredöme i internationella klimatförhandlingar. Internationell klimatfinansiering, klimatinsatser, policysamverkan och bistånd är andra sätt vi hjälper länder mot fossilfrihet. Det går dock inte, som vissa debattörer hävdar, att ensidigt satsa på klimatinsatser i andra länder. För utsläppen måste minska mycket snabbare än en sådan strategi kan hantera. Dessutom skulle man missa den stora möjlighet som våra klimatlösningar kan ge för de svenska företagen i en global konkurrenssituation. Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Ola Hansén, senior rådgivare klimatpolicy Stefan Henningsson, senior rådgivare klimatinnovationer

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 28/08/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se