Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|19 nov, 2018

Vi måste rädda djuren

DEBATT Biologisk mångfald är grunden för vår existens; den ger oss luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker, skriver debattörerna.

Publicerad på Corren.se Världsnaturfonden WWF:s Living Planet Report visar att bestånden av vilda ryggradsdjur, det vill säga däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur, har minskat med i snitt 60 procent på mindre än 50 år. Trots globala avtal som ska skydda naturen ser vi en dramatisk nedgång av ryggradsdjuren i världen mellan 1970 och 2014. I slutet av november arrangerar FN en global konferens i Egypten om biologisk mångfald. Den är ett tillfälle för WWF och andra aktörer att uppmana världens regeringar, företag och beslutsfattare att vidta brådskande åtgärder för att stoppa förlusten av natur och vilda djur globalt. Vi har kommit till en vändpunkt där ”business as usual” inte längre är ett alternativ. Få känner till förlusten av biologisk mångfald. Utrotningen sker i det tysta. En färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att 7 av 10 svenskar underskattar förlusten av biologisk mångfald. Endast 4 procent angav ”rätt svar”. De allra flesta tror att minskningen av vilda djur är betydlig mindre. Klimatförändringarna är den samhällsföreteelse som man oroar sig mest för (52 procent). Oro för förlusten av biologisk mångfald (11 procent) kommer långt ner på listan. Trycket på naturresurserna ökar hela tiden. Framför allt beror det på att vi brukar allt mer mark för livsmedelsproduktion. Illegal jakt och handel, överfisket och klimatförändringarna bidrar också till att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt. Biologisk mångfald är grunden för vår existens; den ger oss luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Förlusterna av vilda djur är tydligast i tropiska regioner. Allra värst drabbat är Syd- och Mellanamerika där nedgången är 89 procent jämfört med 1970. Sötvattenspopulationerna (som groddjur) har minskat med hela 83 procent på 44 år. Överbelastningen av ekosystemen leder till minskade fiskbestånd, avskogning, torka, och vattenbrist – liksom artutrotning och ökad koldioxidhalt i atmosfären. Att skydda miljön är avgörande för vår ekonomiska och sociala utveckling och hela vårt välstånd. Vi vill att den nya regeringen agerar kraftfullt för att gynna den biologiska mångfalden: - Öka anslagen för biologisk mångfald i budgeten till 4 miljarder kronor årligen för att skydda minst 20 procent av representativa naturmiljöer på land. Och skydda minst 30 procent av de svenska havsområdena. - Öka satsningarna på nationella övervakningsprogram så att vi får kunskap om fler artgrupper. Idag saknas kunskap om läget för viktiga artgrupper som till exempel insekter. - Öka Sveriges satsning på biologisk mångfald och uppfyll Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald. Människans handlingar förändrar planeten på sätt vi inte tidigare sett, och om vi fortsätter så här kan konsekvenserna bli katastrofala. Men vi kan lösa detta. När man sätter in resurser och god naturvård så finns det möjlighet för biologisk mångfald att återhämta sig och öka igen. Tillsammans kan vi göra de åtgärder som behövs för en hållbar framtid där människor lever i harmoni med naturen. Håkan Wirtén generalsekreterare, WWF Vicki Lee Wallgren chef skog och arter, WWF Torbjörn Ebenhard ställföreträdande och biträdande föreståndare, Centrum för biologisk mångfald, SLU Luca Berardi WWF:s unga Miljöhjälte 2018 Mattias A Klum fotograf, filmare och WWF-ambassadör

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 22/08/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se