Gå till huvudinnehållet
Homarus gammarus_mer vitt

Hummer, Amerikansk hummer

Homarus gammarus, Homarus spp, Homarus americanus

Hummern är fredad under sommarhalvåret då äggläggning och befruktning sker.

Hummern lever på steniga bottnar på grunt vatten, där den kan hitta en bohåla att gömma sig i under dagen. Hummern är framförallt aktiv på natten. Den äter alla slags bottenlevande djur, till exempel musslor, snäckor och sjöborrar. Humrar lever länge och kan bli upp till 60 år gamla. De blir oftast kring 30 cm långa och väger ca 1 kg, men deras maximala storlek ligger på hela 50 cm och 4 kg. Ålder för könsmognad varierar men sker ofta vid 4–8 års ålder.

Förekomst

Hummern lever längs kusterna i större delen av Europa, dock inte i Östersjön eller runt Island. Vid Nordamerikas kust finns arten Homarus americanus.

Fångstmetoder

Hummer fångas med trål eller i burar som kallas tinor, vilket är en skonsam fiskemetod.

WWFs råd

Var försiktig

  • Fiskad med bur i Skagerrak och Kattegatt (svenskt fiske) (H. gammarus)
  • Fiskad med bur Nordsjön (England, Skottland) (H. gammarus)

Låt bli

  • Fiskad med bur i Nordsjön eller Barents hav (norskt fiske) (H.gammarus)
  • Fiskad med trål, oavsett fångstområde
  • Fiskad med bur, nordvästra Atlanten (USA eller Kanada) (H. americanus)

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se