Gå till huvudinnehållet
Öring_mer vitt

Öring

Salmo trutta

Öringen är en förvandlingskonstnär som ser olika ut beroende på om den lever i hav, sjöar eller bäckar.

Öringen lever både i hav, i sjöar och små bäckar. Leken sker från augusti till december i strömmande vatten med grusbottnar. Öring kan para sig med lax, men avkomman blir steril. Födan består av kräftdjur och snäckor samt insekter som den fångar i vid ytan. Större öring i havsmiljöer äter även sill och strömming.

Förekomst

Öringen finns i hela norra Europa, runt brittiska öarna och Island samt i hela Sverige förutom i högt belägna fjällsjöar. Det finns även utplanterad öring på många andra platser i världen.

Fångstmetoder

Öring fiskas med agnad krok, med drag, eller fluga. Huvudsakligen sker fisket av sportfiskare och fritidsfiskare. Odlad öring från kassar eller dammar är det som vanligtvis hanteras inom försäljning.

WWFs råd

Bra val

  • Odlad i genomflödessystem eller dammar i Österrike

Var försiktig

  • Odlad i genomflödessystem eller öppna kassar i norra Europa
  • Fiskad med långrev Östersjön
  • Fiskad med garn i Vänern eller Vättern

Låt bli

  • fiskad med bur eller garn i Östersjön

Dela gärna:

Senast ändrad 05/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se