Falkland lavender (Perezia recurvata)

Ekosystemtjänster och STÄDER

Planetens biologiska mångfald och ekosystemtjänster är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad och välfärd. Städer påverkar den biologiska mångfalden direkt via urbaniseringens effekter i landskapet. Indirekt har städers konsumtion av material och energi än större effekter, inte minst i ett globalt perspektiv.

I den hållbara staden är ekosystemtjänster både i och utanför stadskärnan en nyckeltillgång med en mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Urban grönska och vatten ger flerfaldigt positiva effekter på biologisk mångfald, klimatreglering och inte minst på folkhälsa och livskvalitet.

Men staden tar inte slut vid stadsgränsen. Dess relationer med omlandet – lokalt, regionalt, globalt – är avgörande komponenter för att tala om en hållbar stadsutveckling.  Genom import och export av material och energi i olika former befinner sig staden i ständigt utbyte. Idag handlar detta inte bara om lokala relationer, utan om ett globalt system av produktion, handel och konsumtion.  Läs WWFs budskap för hållbar stadsutveckling.

Ekosystemtjänster i städer

Se film med Thomas Elmqvist, Stockholms Universitet

Ekosystemtjänster i städer.  Thomas Elmqvist, Stockholms Universitet
Ekosystemtjänster i städer

Se film med Thomas Elmqvist, Stockholms Universitet

Ekosystemtjänster i städer.  Thomas Elmqvist, Stockholms Universitet
Grönsaksodling på tak

Ekosystemtjänster och städer

Naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av. Begreppet ekosystemtjänster står för alla de produkter, tjänster och värden som tillgodoses från naturen.

Mer om ekosystemtjänster

Förgätmigej (Myosotis scorpioides)

Kungliga Nationalstadsparken

Världsnaturfonden WWF arbetar med att lyfta fram inspirerande och nytänkande exempel inom urban grönska och ekosystemtjänster.

Läs mer

Jorden

Urban Solutions for a Living Planet

Här beskriver vi projekt i städer från olika delar av världen som jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Till Urban Solutions for a living planet 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett stadsperspektiv?
Välkommen att kontakta oss.

Henrik Waldenström färg, Foto Elisabeth Ohlson

Henrik Waldenström

Projektledare

henrik.waldenstrom@wwf.se

Senast ändrad 30/04/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se