Gå till huvudinnehållet
Gustaf Lind, Generalsekreterare WWF-Sverige
Gustaf Linds krönika

– Alla kan göra en insats för Östersjön

Vi är många som verkligen bryr oss om Östersjön. Jag känner stor glädje inför det starka engagemang WWFs stödjare uttrycker för just Östersjön.

För åtskilliga av er är det precis som för mig – man ser förändringarna med egna ögon, det väcker både oro och sorg. Jag har tillbringat alla somrar i vuxen ålder i Stockholms skärgård och det är märkbar skillnad på förr och nu. Även mina barn ser förändringarna och reagerar. Det är mycket mer spigg, medan de stora fiskarna, som abborre och gädda, nästan är borta. Algblomningar kommer allt tidigare och det varnas för att Östersjön nalkas en oåterkallelig vändpunkt.

Men WWFs stora satsning Återskapa Östersjöns livskraft visar hur snabbt naturen kan återhämta sig, bara den får rätt hjälp. Tillsammans med olika partners har WWF i snart fyra års tid prövat olika metoder för att gynna Östersjöns naturliga tillfrisknande. Nya våtmarker minskar näringsläckage och ökar mängden fiskyngel snabbt. Fria vandringsvägar underlättar på samma sätt för en rad viktiga fiskars möjlighet att föröka sig. Jag var själv med vid invigningen av omlöpet vid Hargs bruk, där olika arter direkt började röra sig uppåt i vattensystemet. Fler rovfiskar betyder minskad övergödning, så det här är förändringar som gör skillnad.

Återskapa Östersjöns livskraft har lärt oss mycket om hur vi kan hjälpa Östersjön att tillfriskna. Förhoppningen är att erfarenheterna ska kunna användas på en mängd platser längs hela kustremsan.

Här kan alla ni som är engagerade i Östersjön göra en insats. Tala med era vänner, med era kommunala politiker och regionala myndigheter. Det fantastiska arbetet i Återskapa Östersjöns livskraft visar vad lokala insatser faktiskt kan åstadkomma. Ju mer vi skalar upp, desto större blir effekten.

Gustaf Lind
Generalsekreterare

Spegelbland sjö i sol

SPÄNNANDE…
…revbygge är på gång på flera håll, nu också i Isbladsviken invid Nationalstadsparken i Stockholm. WWF länge kämpat för bevarande av denna gröna lunga, väldigt roligt att det händer ännu mer.

Rörhöna i vassen

FANTASTISKT…
…vad medveten naturvård kan åstadkomma, tänker jag varje gång jag åker förbi Hemmesta, fd skräpmark som restaurerats med hjälp från WWF – nu underbar fågelsjö som lockar många besökare.

Porträtt av Kirsten Schuijt

VI VÄLKOMNAR…
Kirsten Schuijt, ny generalsekreterare för hela globala WWF. Holländska Kirsten vill stärka förståelse för biologisk mångfald så att fler inser hur viktig den är för allas vår överlevnad.

Dela gärna:

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se