Gå till huvudinnehållet

Nyheter|20 maj, 2020

20 maj: Världsbidagen

Blåbärssandbi samlar nektar
Blåbärssandbi (Andrena lapponica) besöker och pollinerar blåbärsblommor. Foto: Ola Jennersten / WWF

I dag uppmärksammar vi alla bin lite extra eftersom det är Världsbidagen, som instiftades av FN 2017.

Bina är riktiga hjältar och det finns många anledningar att uppmärksamma dem. Många bin är livsviktiga och gör oss stora tjänster, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert på WWF.

Den stora tjänsten bin gör naturen är att de hjälper blommande växter att föröka sig genom pollinering, alltså när pollen från en blomma sprids till en annan. Bina livnär sig på nektar och pollen, och när de flyger mellan olika blommor tar de med sig pollen mellan växterna som på så vis förökar sig.

Runt 90 procent av alla vilda blommade växter är helt eller delvis beroende av att djur som bin sköter pollineringen. Detsamma gäller för en stor del av grödorna vi odlar världen över.

Vilda bin är viktiga för pollineringen - här är ett Vårsandbi (Andrena praecox), hona på videblomma. Foto: Ola Jennersten / TT

Pratar genom dans

Men det är inte bara för binas viktiga insats som pollinatörer som de är värda att uppmärksammas.

Det finns många spännande saker med deras liv och leverne – de flesta känner nog till honungsbinas jättekolonier men har ingen aning om att en tredjedel av arterna inte ens bygger egna bon utan snyltar in sig på andras, säger Ola Jennersten.

I Sverige finns nära 300 arter av vilda bin som lever på en mängd olika sätt. En del bygger stora bon i träd eller i marken och lever tusentals tillsammans, andra lever anspråkslösare liv i par. Visste du förresten att humlor är en sorts bin?

Även humlan är ett sorts bi - här en Hushumla (Bombus hypnorum) på en vinbärsbuske.  Foto: Ola Jennersten / TT

En del honungsbin har ett speciellt beteende – de kommunicerar med varandra genom en sorts rörelser som går att likna vid en dans. Dansen består i att de snurrar, skakar och rör sig på olika sätt kring formen av en åtta. På så vis kan ett bi berätta att det hittat mat och hur långt bort den finns.

Spelar en allt viktigare roll

Binas roll som pollinatörer blir allt viktigare för oss. Jordens befolkning växer och behovet av mat ökar förstås i samma takt. De senaste 50 åren har antalet odlade grödor som är beroende av pollinatörer trefaldigats.

Samtidigt försvinner bina i en allt snabbare takt. Omdaning av deras naturliga miljö, miljögifter och klimatförändringar är några saker som lett till att antalet bin världen över minskat kraftigt.  Cirka en tredjedel av Sveriges nära 300 arter är rödlistade  enligt Artdatabanken, vilket betyder att deras framtid är osäker.

Om bina försvinner kommer vi rent konkret få otroligt mycket enklare och tråkigare mat på tallriken, och omgivningen kommer bli betydligt mindre färggrann, säger Ola Jennersten. Men framförallt är bina väldigt viktiga för den biologiska mångfalden, och på så vis viktiga för en stor del av livet här på jorden.

Ett Åsgökbi (Nomada obscura) besöker en sälg. Foto: Ola Jennersten / TT

Även du kan hjälpa

WWF jobbar för att hindra minskningen av bin genom att skydda och bevara deras naturliga miljöer som ängsmark och naturbetesmark. Vi vill att jord-- och skogsbruk bedrivs på ett sätt som inte gör det svårt för bina att trivas. Men det finns faktiskt saker som du som privatperson kan göra.

Om man vill hjälpa bina så finns det två sätt: att se till att de har någonstans att bo och någonting att äta. Det kan handla om att till exempel bygga bihotell eller att plantera blommor som bina gillar, säger Ola Jennersten.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att hjälpa bina.

Mer om hur man lär sig artbestämma svenska vilda bin kan du läsa här.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se