Gå till huvudinnehållet

Nyheter|01 nov, 2021

Allt du behöver veta om COP26

COP28

Just nu är världen inte i närheten av att nå klimatmålen i Parisavtalet och vi befinner oss på en ohållbar väg mot hela 3°C uppvärmning till 2100. Den 31 oktober börjar det stora FN-mötet om klimatet: COP26. Kommer världens länder att hålla sina löften och börja agera för att stoppa den globala uppvärmningen?

Vad är COP26?

COP26 är det 26:e toppmötet om klimatet i FN. Det hålls i Glasgow, Skottland mellan 31 oktober och 12 november 2021. Över 200 länder, företag och andra organisationer kommer att delta. COP står för Conference Of the Parties, Parternas konferens. Parterna är de som skrivit under FNs klimatkonvention.

Mötet är en sorts uppföljning på det klimatmöte som hölls i Paris 2015. Då skrev 191 länder på det så kallade Parisavtalet där man lovade att hejda klimatförändringarna och motverka dess konsekvenser. Det var i det avtalet som länderna avgav det omtalade löftet att stoppa den globala medeltemperaturen från att öka mer än ”väl under två grader, allra helst bara 1,5 grader.”

Forskningen är enig och tydlig kring vad som krävs för att nå målet och klara klimatkrisen: vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje decennium framöver för att nå nära noll senast 2050. Vid mötet i Paris förband sig varje land till att ta fram en första plan för hur just de ska minska sina utsläpp. Enligt avtalet ska dessa planer nu skärpas inför COP26.

Vad måste länderna besluta om under COP26?

Målet med mötet är att deltagarna ska komma överens i de frågor som återstår kring Parisavtalets ”regelbok”, så att reglerna kan börja gälla och länderna börja arbeta efter dem.

Frågorna som ska diskuteras gäller bland annat hur handel med utsläppsrätter mellan länder får göras, vilka årtal för mål som ska användas i ländernas klimatplaner, hur de mest sårbara och fattiga länderna ska kompenseras för skador som uppstår på grund av klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning ska öka.

Det allra viktigaste är dock att ledarna fattar ambitiösa beslut för vad just deras länder ska bidra med när det gäller minskade utsläpp och ökad klimatfinansiering. Kanske kommer de exakta beloppen inte under COP26, men vi behöver löften om att de ska komma inom kort.

Kommer länderna att komma överens under COP26?

I flera frågor står länderna väldigt långt ifrån varandra, så det kommer bli svårt.

Till exempel vill de fattiga och sårbara länderna se att de övriga ska bidra med mer pengar än de 100 miljarder dollar per år som redan utlovats för att bland annat kompensera för de skador som kommer till följd av klimatförändringarna. De rikare länderna trycker å sin sida på för tydliga regler för att se till att pengarna används på rätt sätt. Än så länge fattas finansiering eftersom de rika länderna än så länge bara fått ihop 80 miljarder dollar per år.

Vad gäller utsläppshandeln så vill exempelvis Brasilien ha mindre hårda regler, medan EU och Sverige vill gå åt andra hållet, bland annat för att säkra utsläppsminskningar inte dubbelräknas och andra kryphål undviks.

Vad händer om länderna inte kommer överens under COP26?

Då blir ”regelboken” för Parisavtalet inte klar, och det praktiska arbetet för att uppfylla det som länderna lovade när de skrev under avtalet kommer inte i gång. Det kan leda till att det globala samarbetet som krävs för att stoppa klimatkrisen blir försenat.

Om det blir stora motsättningar mellan länder och de inte lyckas komma närmare varandra under mötet så kan det dessutom innebära att vissa inte kommer ha lika stor vilja att delta i det så viktiga samarbetet framöver.

Vad gör Sverige under COP26?

Det är EU som förhandlar för alla dess medlemsstater, men Sverige har en viktig roll i att påverka de interna förhandlingarna inom EU i rätt riktning. Sverige har dessutom bra kontakt med många länder i världen och kan genom samtal vara med och försöka få dem att fatta bra beslut.

Vad gör WWF under COP26?

WWFs experter bevakar och försöker påverka de pågående förhandlingarna så mycket som det bara går för att de ska gå i linje med vetenskapen, en klimaträttvis värld och vad som är bäst för vår planet. Vi har bevakat och påverkat ländernas arbete sedan COP25 i Madrid, och kommer fortsätta göra detta till nästa stora möte i Egypten.

WWF finns dessutom på plats i Pandapaviljongen i den inre förhandlingszonen (blå zonen) på COP26, och arrangerar flera event på plats tillsammans med andra organisationer, städer och företag.

Vad vill WWF att COP26 ska resultera i?

Den senaste granskningen som FN gjorde av alla länders klimatplaner, så kallade NDCer (Nationally determined contributions), visar att världen är långt från att nå Parisavtalets mål på 1,5 grader. Planerna, om de genomförs, ger bara en tredjedel av de faktiska utsläppsminskningar som krävs till 2030 för att ligga i linje med målet.

Andra analyser av mål, planer och löften visar att vi kanske kan begränsa uppvärmningen till 2,5 grader om alla dessa ambitioner omsätts i handling så att de uppnås. Kan vi inte leverera på nuvarande mål och planer riskerar vi över 3 graders global uppvärmning vid slutet av århundrandet. Redan vid 2 graders uppvärmning riskerar vi riktigt allvarliga konsekvenser för våra samhällen och vår natur.

WWF vill därför att alla länder så snart som möjligt tar fram och genomför skärpta klimatplaner i linje med målet på 1,5 grader. Denna målsättning måste på något sätt finnas med i beslutet från Glasgow. Dessutom behövs en stor satsning på klimatanpassning och en målsättning om en kraftigt ökad klimatfinansiering. Naturens viktiga roll för utsläppsminskningar och motståndskraft mot klimatförändringar behöver synliggöras och förstärkas.

Läs mer ingående om klimatmötet COP26 på vår blogg: https://blogg.wwf.se/kategori/klimat-och-energi/

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se