Gå till huvudinnehållet

Nyheter|02 mar, 2023

Stopp för ålfisket – men under fel period! ”Enormt upprörande och ett dråpslag”

At the fish market
Foto: Getty

De vetenskapliga råden är tydliga: inget fiske efter ål är hållbart. Ändå har det nu beslutats att ålfisket ska få fortgå under del av året då den akut hotade ålens lekvandring är som störst.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat att svenskt ålfiske ska stoppas helt mellan 1 oktober och 31 mars 2024. WWF är kritiska till detta eftersom det under halva den perioden inte ens bedrivs något ålfiske, och man missar helt månaderna augusti och september då ålens lekvandring är som störst. 

– Vi måste göra allt för att stoppa utfiskningen av den akut hotade ålen och att lägga ett fiskestopp när det inte sker något fiske är oförsvarbart. Beslutet är enormt upprörande och ett dråpslag för den europeiska ålen, säger Inger Melander, fiskeexpert på WWF. 

Ålen har sin lekvandring mellan juli och december och dessvärre är det även då majoriteten av fisket sker. Enligt Havs och Vattenmyndighetens infiskningsdata för ål 2022, så fiskas drygt 80% av all ål inom det svenska yrkesfisket under augusti och september. 

– Detta är helt klart ett beslut som värnar om fiskenäringen och inte ålen. Ett förbud under tiden då lekvandringen sker hade faktiskt kunnat vara gynnsam för ålen, men nu blir det verkningslöst, säger Inger Melander.

WWF vill helst se ett totalt ålfiskeförbud inom hela EU tillsammans med tydlig implementering av bevarandeåtgärder för ål i hela dess livscykel. Europeisk ål utgör ett och samma genetiska bestånd och förekommer i de flesta europeiska stater. Ett tillräckligt skydd måste därför finnas över hela utbredningsområdet och åtgärder behöver samordnas mellan alla inblandade. 

Utöver detta måste man även få bukt med det illegala ålfisket, vilket kräver stärkt kontroll genom utökad finansiering. 

Läs mer om ål här: https://www.wwf.se/djur/alar 

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 03/03/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se