Gå till huvudinnehållet

Nyheter|10 feb, 2020

Tre nya nationalparker i Ryssland

Siberian crane (Grus leucogeranus); India
Snötrana (Grus leucogeranus)

WWF Rysslands långsiktiga arbete för att etablera nationalparker i Ryssland har nått stora framgångar. I slutet av december 2019 inrättades tre nya nationalparker – i Arktis, Amur-Heilong och Kaukasus – med en total yta av närmare 2 200 000 hektar (2 186 827 ha) eller 22 000 km2, nära hälften av Nederländernas yta. Samtliga parker har etablerats i samråd med lokalbefolkningen i områdena.

KYTALYK
En av de nya nationalparkerna ligger i republiken Sacha, Jakutien, och är ett viktigt häckningsområde för sällsynta fåglar. I slutet av december 2019 godkände Rysslands regering inrättandet av nationalparken Kytalyk – som betyder ”snötrana” på jakutiska – på 1 855 554 hektar. WWF Ryssland hade arbetat med detta projekt i flera år, eftersom de flesta snötranorna på jorden häckar i dessa orörda områden.

Snötrana finns med på IUCNs rödlista som hotad art. Framtiden för de upp till ca 4000 fåglarna i denna häckningsgrupp i tundrazonen i norra Sacha är nu tryggad tack vare nationalparken. Vid sidan av snötranan häckar fler än 90 fågelarter här.

En del av dessa naturområden fick ett visst skydd redan på 1990-talet, men det räckte inte. Högre bevarandestatus behövdes och att området nu blivit nationalpark gör det möjligt att skapa en effektiv övervakning och skydda häckningsplatser från olika störningar.

Vid sidan av alla fågelarter finns här 273 arter av kärlväxter, många av dem sällsynta, 21 arter däggdjur, bland andra varg, fjällräv, järv, vildren, älg, brunbjörn samt en myskoxe.

För att bevara lokalbefolkningens traditionella livsstil inom nationalparken har bland annat industrifiske förbjudits inom området.

Nästa steg i bevarande av Kytalyks unika natur kan vara att ansöka om att området ska utnämnas till ett av UNESCOs världsarv.
Läs mer på WWF Rysslands hemsida (Engelska)

SAMURSKIY
Samurskiy nationalpark i Dagestan har en yta på närmare 50 000 hektar och inrättades 2019 efter flera års insatser från WWF-Ryssland och All-Russian Research Institute for Ecology substantial support.

Sedan 2016 har WWF bidragit med stöd till omfattande forskning och deltagit i diskussioner med viktiga intressenter i området. Området är ganska befolkat och i projektets inledande skeden har WWF bevakat lokalbefolkningens intressen, bland annat när det gällt tillgång till betesmarker.

I nationalparksområdet finns viktiga livsmiljöer, bland annat för den starkt hotade persiska leoparden. 

Här finns det enligt forskarnas kartläggning hela 1 073 växtarter och hittills har 469 ryggradsdjur identifierats. Av dem är så många som 166 arter upptagna på Rysslands rödlista.

Den nya nationalparken bevarar både unika ekosystem och skyddar sällsynta och hotade arter av olika växter och djur. Naturresurserna i parken kommer också att kunna bidra till en positiv utveckling av ekoturism för ekonomisk tillväxt i regionen.

I nationalparken kommer det att finnas en migrationskorridor mellan Ryssland och republiken Azerbajdzjan.
Läs mer på WWF Rysslands hemsida (Engelska)

TOKINSKO-STANOVOY
Nationalparken Tokinsko-Stanovoy i Amurområdet omfattar 253 000 hektar och blev det tredje skyddade området som skapades med WWF-stöd under 2019. Det totala området för skyddade territorier i Amurregionen omfattar nu 15 709 000 hektar varav 7 944 00 hektar har skapats med stöd av WWF. 

Initiativtagarna till detta skyddade område är välkända forskare som redan i början av 1990-talet föreslog inrättandet av en nationalpark och organiserade flera forskningsexpeditioner i området. Men forskarnas planer blev inte realiserade.

Under 2009 stödde WWF Ryssland nya forskningsexpeditioner och 2010 skapades ett skyddat område på provinsiell nivå. Det skyddade områdets provinsiella status räckte emellertid varken för att skydda bestånden av IUCNs rödlistade sibiriskt snöfår som ibland även kallas asiatiskt snöfår i provinsen eller de ursprungsbefolkningar som bedriver traditionell renskötsel.

Det tog ytterligare tio år innan statusen för det provinsiellt skyddade området höjdes till nationalparksnivå. Tack vare ytterligare en forskningsexpedition som organiserades under sommaren 2018 med stöd av WWF Rysslands Amur-gren, kunde nationalparken bli verklighet.
Läs mer på WWF Rysslands hemsida (Engelska)

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 10/02/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se