Gå till huvudinnehållet
vatten-pixabay

Med nya vattenriskfiltret kan företag hantera framtida risker

Vattenbrist och vattenföroreningar är växande problem globalt, och näringslivet spelar en viktig roll i att uppnå en hållbar vattenförvaltning. WWFs vattenriskfilter, som hjälper företag och investerare att analysera risker kopplade till vatten, har under året uppdaterats med klimatscenarier. Därmed kan företag rusta sig för framtida vattenrisker bättre.

Sötvatten är en resurs som ska räcka till alla, men tillgången på rent vatten är begränsad. Företag behöver därför förstå hur deras verksamhet påverkar vattenresurserna och vilka affärsrisker en ohållbar vattenanvändning medför. Ett företag med vattenintensiv produktion kan exempelvis drabbas av politiska regleringar, torka eller föroreningar i vattnet som i sin tur kan leda till ökade kostnader, brist på råvaror eller negativ publicitet för varumärket.

Men det går inte att bara fokusera internt eftersom vatten är en resurs som delas – alla aktörer i ett område behöver därför ta ansvar för att vattnet nyttjas på ett hållbart sätt.

– Allt fler företag får upp ögonen för problemet med växande vattenrisker och inser behovet av att vidta åtgärder som hanterar både företagsspecifika och gemensamma vattenutmaningar, säger Erika Sundell, biträdande avdelningschef Näringsliv & Finans på WWF.

 

vattenrisker-1-foto-.jpg

För att få till en hållbar vattenförvaltning arbetar WWF med en modell för att företag ska förstå sina vattenrisker och vidta åtgärder för att hantera vattnet som en gemensam resurs, på egen hand och i samarbete med andra aktörer.

WWFs vattenriskfilter, vars namn syftar till att “filtrera” vattenrisker, utgör ett viktigt verktyg i detta arbete. Med utgångspunkt i såväl länders och regioners unika vattensituationer som i företagens specifika förutsättningar och egenskaper, identifieras företagets vattenrisker och vilka åtgärder som bör vidtas för att hantera dem.

Under 2020 har vattenriskfiltret uppdaterats med scenarier på trettio års sikt. Dessa scenarier utgår ifrån hur klimatförändringar och socioekonomisk utveckling kan komma att påverka världens idag redan allvarliga vattenkriser, och hjälper därmed företag och investerare att förstå framtida vattenrisker bättre.

Ett företag som använder verktyget vattenriskfilter är läkemedelsbolaget AstraZeneca.

– Som ett steg i vårt samarbete med WWF har vi under året analyserat våra nuvarande vattenrisker i den globala verksamheten med hjälp av vattenriskfiltret. Vi ser fram emot att använda verktyget för att bli ännu bättre rustade i vårt framtida vatten- och klimatarbete, säger Fredrik Hellman, Miljö & Hållbarhet, AstraZeneca.

– Som ett steg i vårt samarbete med WWF har vi under året analyserat våra nuvarande vattenrisker i den globala verksamheten med hjälp av vattenriskfiltret. Vi ser fram emot att använda verktyget för att bli ännu bättre rustade i vårt framtida vatten- och klimatarbete, säger Fredrik Hellman, Miljö & Hållbarhet, AstraZeneca.

Vattenrisker kan delas in i tre områden

Fysiska risker: Kan uppstå i områden med begränsad eller varierande vattentillgång. För svenska företag kan det leda till produktionsstopp eller höjda vattenpriser. Det kan också leda till social oro om det är stor konkurrens om vattnet.

Varumärkesrisker: Om ett företag inte tar sitt sociala ansvar och förvärrar vattensituationen i ett utsatt område kan varumärket påverkas negativt, både på lokal och global nivå. Det kan även leda till att företaget förlorar sitt tillstånd att bedriva verksamhet i området.

Regleringsrisker: Kan innebära regleringar som ökade priser och skärpta krav på till exempel utsläpp och vattenuttag/användning, vilket kan medföra ökade kostnader för företaget.

Om water stewardship

WWFs arbete för en hållbar vattenförvaltning baseras på en arbetsmodell i fem steg. I ett första steg ska företaget öka kunskapen om sin egen vattenpåverkan. Utifrån det tas en strategi fram med tydliga mål för hur företaget ska effektivisera sin vattenanvändning och minimera påverkan. I följande steg samarbetar företaget med andra aktörer för att tillsammans stödja en hållbar förvaltning i ett sötvattensområde. Slutligen är målet att berörda regeringar engageras och agerar för en hållbar vattenförvaltning.

Skriv_på-_för_regnskogen_900x480

Årsöversikt 2020

Året som många av oss helst vill glömma. Året som skulle blivit ett supermiljöår men som slutade med att alla toppmöten lades på is. Ändå har många bra saker hänt inom naturvården.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 07/05/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se