Gå till huvudinnehållet
River in Kakadu National Park, Northern Territory, Australia.

Hur WWF och H&M arbetar tillsammans med vattenfrågor

Vattenkrisen är ett växande globalt samhällsproblem. Våra ekosystem, samhällen, människor, djur och företag är beroende av sötvatten. WWF och H&M-gruppen jobbar för att skapa förändring.

I det partnerskap som WWF har med H&M-gruppen är vattenförvaltning (Water Stewardship) en av hörnstenarna. Med sin vattenintensiva produktion har textilindustrin ett stort ansvar i att förvalta och skapa en rättvis användning av sötvatten. Partnerskapet fokuserar på lösningar för H&M-gruppens vattenarbete, både för att utveckla deras egen verksamhet och för att inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning.

WWF och H&M Group har arbetat sedan 2011 enligt femstegsmetoden  ̶  WWFs modell för vattenförvaltning. Denna är riktad mot leverantörer, personal, konsumenter, regeringar och andra intressenter. Arbetet har inneburit att utveckla vattenhanteringen hos H&M Group och deras värdekedja samt att fokusera på kollektiva åtgärder och påverka styrning på plats i länder som Kina, Bangladesh och Turkiet. Partnerskapet har också inkluderat stöd till WWFs vattenhushållningsprojekt i Yangtzeflodens avrinningsområde.

Wetland restoration in Taihu basin.

Banbrytande projekt i Kina

Samarbetet har gett goda resultat. Partnerskapet har exempelvis tagit initiativ till ett banbrytande industriparksprojekt vid Taihusjön nära Shanghai i Kina. Området är starkt industrialiserat och hårt förorenat men är samtidigt ett viktigt skyddsområde för våtmark och biologisk mångfald. Här arbetar H&M-gruppen och WWF med intressenter som bönder, politiker och fabrikschefer för att man ska ta itu med vattenfrågan och stödja en mer hållbar vattenförvaltning. Projektet syftar till att ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar till såväl deltagande leverantörer som lokala ekosystem och de leverantörer som deltar. På sikt är ambitionen att erfarenheter och lärdomar från Taihu ska appliceras på industriparker i andra delar av Kina och i världen.

Som resultat kan nämnas att mer än femhundra av H&M-gruppens leverantörer har infört standarder för bättre vatten- och kemikaliehantering. Partnerskapet har också gett stöd till arbetet med att rädda de hotade asiatisk tumlare i Yangtzefloden. I programmet utbildades lokala jordbrukare att odla med mer hållbara metoder för att minska den negativa påverkan på floden.

Ett pilot-projekt som involverar en hel industripark med ett tjugotal fabriker vid Taihu-sjön har inletts. Syftet är att få igång en mer hållbar vattenförvaltning i området. Två nya industriparker som använder modellen som tagits fram vid Taihusjön har lagts till i projektet.

Tillsammans med andra textilaktörer som Tommy Hilfiger och Target har H&M-gruppen genomfört utbildningsprogram tillsammans med WWF och textilorganet CNTAC för cirka 20 000 leverantörer i Kina.

Sea stars. Indo-Pacific Ocean

Vidare samarbete

När H&M Group fortsätter att utveckla organisationens vattenarbete, ligger huvudfokus för partnerskapet nu på att utöka de kollektiva åtgärderna och påverka styrningen för en mer hållbar textilindustri över hela världen, tillsammans med andra företag, beslutsfattare och civilsamhället. H&M Group både använder och bidrar i utvecklingen av WWF Water Risk Filter, ett onlineverktyg som gör det möjligt för användare att utforska, bedöma och agera på vattenrisker.

H&M Group utvärderar regelbundet de vattenrelaterade riskerna i sin värdekedja för kläd- och textilproduktion inklusive färgnings- och tvättprocesser genom vattenriskfiltret.  Vattenrisk som beräknas utifrån den lokala vattensituationen och företagets vattenpåverkan styr och vägleder åtgärder som ingår i H&M Groups holistiska vattenstrategi.

Foto: Ola Jennersten / TT / kod 2754

Årsöversikt 2021

50 år i naturens tjänst. Under 2021 har vi firat att det är femtio år sedan Stiftelsen Världsnaturfonden WWF bildades i Sverige år 1971. Femtio år av naturvård, miljöarbete och kamp för vår enda planet.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se