Gå till huvudinnehållet

Torbjörn Ebenhard

Ledamot

Invald: 2015
Född: 1958

Fil Dr i ekologisk zoologi. Arbetar sedan 1996 vid Centrum för biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet), där han nu är forskningsledare och ställföreträdande föreståndare. Egen forskning inriktad på naturvård och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Ledamot av Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och tidigare regeringens vetenskapliga råd för biologisk mångfald, med stort engagemang i förhandlingarna inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD), och dess genomförande i Sverige, liksom i den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Även ledamot av det vetenskapliga rådet för Konventionen om flyttande arter (CMS).

Senast ändrad 12/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se