Foto: C Maya Eye Photography

 

 

Exploatering för vintersport hotar unikt världsarv

2018-02-01

Nationalparken Pirin, världsarv och ett av Europas viktigaste naturområden för biologisk mångfald, har fått permanenta skador till följd av anläggandet och utbyggnaden av skidverksamheten i vintersportorten Bansko. Det avslöjar WWFs rapport "Slippery Slopes: Protecting Pirin from Unsustainable Ski Expansion and Logging", som publicerades den 29 januari i år.

 

Brunbjörn. Foto: Kostadin Valchev / WWFNationalparken Pirin finns med på UNESCO:s världsarvslista sedan 1983 och området utgör Europas bäst bevarade hem för ikoniska arter som brunbjörn, varg och mindre skrikörn.
WWFs rapport lyfter bland annat fram att nuvarande skidsportanläggning - som godkändes av Bulgariens regering år 2000 - byggdes på 60 procent större område i nationalparken än vad som avtalats. Detta gav permanenta skador på nationalparken samt ledde till att två av parkens områden förlorade sin status som världsarv och i stället fick benämningen "buffertzoner".

Förra året gjorde Bulgariens regering dessutom justeringar i Pirins nuvarande förvaltningsplan, vilket har öppnat upp för exploatering av nära hälften av nationalparken. Ändringarna i den nuvarande förvaltningsplanen drevs igenom av Bulgariens regering den 28 december 2017 efter att WWF och en koalition av icke-statliga organisationer lämnade in en stämningsansökan mot regeringens föreslag till en ny förvaltningsplan. Enligt den nya förvaltningsplanen - som för närvarande är föremål för tvist i domstol - skulle ett område 12,5 gånger större än det nuvarande kunna exploateras för vintersport. Dessutom skulle planen tillåta skogsavverkning i 60 procent av nationalparken. WWFs rapport visar tydligt att en sådan exploatering skulle få förödande konsekvenser för världsarvet Pirin.

Regeringens handlande har givit upphov till återkommande gatuprotester i mer än 20 städer i Bulgarien och i dussintals städer runt om i världen.


Foto: C Maya Eye Photography


– Utvecklingen av skidområdet i jakt på kortsiktiga vinster har redan slagit skrämmande hårt mot Pirin. Denna rapport sätter dess skadliga inverkan på både naturen och på Pirins långsiktiga ekonomiska värde i skarp fokus. Bulgariens regering kan inte bara framhärda med planer som tillåter skidområdets storlek att tolvfaldigas. De måste i stället lyssna på sina medborgare som kräver att Pirin skyddas, säger Veselina Kavrakova, generalsekreterare för WWF Bulgarien.

 

Ny förvaltningsplan får förödande konsekvenser

Anläggandet av ny infrastruktur för vintersporter och utbredd skogsavverkning i Pirin skulle allvarligt hota nationalparkens djurliv genom att förstöra, minska och fragmentera naturliga livsmiljöer. Expansionen - som skulle ske i några av parkens mest orörda och värdefulla områden - skulle kräva att man högg ned gamla bestånd av makedonisk och bosnisk tall. Foto: Alexander Ivanov / WWFAnläggandet av ny infrastruktur för vintersporter och utbredd skogsavverkning i Pirin skulle allvarligt hota nationalparkens djurliv genom att förstöra, minska och fragmentera naturliga livsmiljöer. Expansionen - som skulle ske i några av parkens mest orörda och värdefulla områden - skulle kräva att man högg ned gamla bestånd av makedonisk och bosnisk tall. Det beräknas att mer än 3 000 hektar skog skulle behöva fällas för att underlätta den planerade utbyggnaden av skidområdet.

 

Enligt WWFs rapport grundar sig dessutom de ekonomiska argumenten för skidområdets utbyggnad på tvivelaktiga antaganden. Skidverksamheten i området har hittills haft blandad inverkan på den lokala ekonomin, vilket framgår av ökad arbetslöshet, befolkningsminskning och drastisk minskning av värdet på fastigheter. Banskos befintliga skidanläggning är inte heller fullt utnyttjad. Vidare förväntas effekterna av klimatförändringen påverka snöförhållandena, öka beroendet av konstsnö och blåsa upp kostnaden för driften av skidorten samt öka trycket på lokala vattenanläggningar.

 

WWF banar väg för hållbar utveckling

Edelweiss. Foto: Alexander IvanovWWFs rapport banar i stället väg för att utveckla Pirin på ett hållbart sätt. Rapporten fokuserar på hållbar turism året runt och en strategi för inkomstdiversifiering i området. Framöver borde utvecklingen i parken styras av en nationell strategi för hållbar vinter- och sommarturism. Rapporten ger dessutom förslag på andra alternativ samt affärsmöjligheter för Pirin under den del av året då det inte är skidsäsong.


Om den hållbara strategin lyckades skulle Pirin kunna fungera som mall för hållbar förvaltning av bergsekosystem, både i Bulgarien och i andra länder, och dess natur skulle bevaras för såväl nutida som kommande generationer, konstaterar rapporten. Om inte så skulle Pirin riskera att hamna på listan över världsarv i fara.

– Möjligheten finns att utveckla Pirin på hållbar väg. I stället för att gå vidare med att bygga ut skadlig skidverksamhet borde Bulgariens regering använda Pirins naturliga värde för att gynna den lokala ekonomin på ett sätt som inte orsakar bestående skada på denna otroliga nationalpark.

 

– Vi uppmanar alla parter att gå ihop och omfamna en framtid som bevarar Pirin för kommande generationer att njuta av, säger Marco Lambertini, WWFs internationelle generalsekreterare.

 

Slippery Slopes: Protecting Pirin from Unsustainable Ski Expansion and Logging 

Ladda ner rapporten

 

Läs mer:

Många naturområden skyddas bara på pappret

 

Senast uppdaterad 2018-02-02

 

Slippery Slopes: Protecting Pirin from Unsustainable Ski Expansion and Logging

Slippery Slopes: Protecting Pirin from Unsustainable Ski Expansion and Logging 

Ladda ner rapporten