Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|16 dec, 2018|Pressmaterial

Efter FN-mötet i Katowice: Ökade ambitioner krävs för att klara klimatkrisen

När delegaterna och regeringarna lämnade klimatmötet i Katowice i Polen i lördags kväll på övertid var det med en överenskommelse och regelbok på plats som ska hantera Parisavtalet. Men mycket återstår om världen ska klara en framtid utan katastrofal global uppvärmning. Läget är djupt oroande och ambitionerna måste höjas, säger WWF.

Med ländernas löften i Parisavtalet riskerar vi att gå vi mot 3 graders global uppvärmning redan vid slutet av det här århundradet.

Viktiga framsteg har gjorts i Katowice. Nu finns en regelbok att gå efter även om underlaget är svagt på flera håll. Men det räcker inte. Nu måste alla höja sina klimatambitioner före 2020. FN-chefen inbjudan till ett toppmöte 23 september 2019 blir en viktig möjlighet för världens ledare att anta utmaningen och sätta mer ambitiösa klimatmål. Allt annat är en brist på politiskt och moraliskt ledarskap, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

En ljuspunkt på mötet var enligt WWF lanseringen av ”högambitionskoalitionen” – där bland annat EU, Kanada, Argentina ingår som vill arbeta mot max 1,5 graders global uppvärmning. Samtidigt måste antalet aktörer bli fler, menar WWF.

– Därför har även WWF redan valt att ansluta sig. Alla måste höja klimatambitionen rejält under kommande år, inte minst EU. Annars riskerar anpassningskostnaderna att bli enorma och minska vår möjlighet att uppnå ett hållbart samhälle, säger Stefan Henningsson, senior klimatrådgivare på WWF.

WWF uppmanar Sverige och EU att ta på sig ledartröjan.

– Den nya klimatlagen i Sverige kräver att regeringen för första gången tar fram en klimathandlingsplan. Den planen måste vara i linje med Parisavtalet och slutsatserna i FN:s klimatpanels senaste rapport. De stora nedskärningarna för miljö- och klimatsatsningar i den nya svenska budgeten är dock ett steg i helt fel riktning, säger Stefan Henningsson.

Städer, företag och investerare måste nu ta fram handlingsplaner som är baserade på vad som vetenskapligt krävs och växla upp innovationer med stor klimatnytta. På mötet i Katowice lade klimatpanelen IPCC fram en rapport om städer.

–Kommuner och städer behöver drastiskt minska sina utsläpp och anpassa samhällena till det vi redan vet kommer att ske. För att klara det behöver vi ta fram lokala färdplaner i linje med 1,5 gradersmålet, säger Gunilla Elsässer, chef för mat, klimat och energi på WWF.

Nästa möte inom FNs klimatkonvention, COP25,  äger rum i Chile 2019.

Fakta: På Katowice-mötet antogs en regelbok för att genomföra Parisavtalet, vilket innebär att rapporteringen av utsläpp och utsläppsminskningar blir mer transparenta i framtiden. Men fortfarande finns svagheter i regelboken. Klimatmötet slutförhandlade inte frågan om hur marknadsmekanismer för utsläppsminskningar (försäljning av utsläppsrätter) ska se ut, utan sköt beslutet på framtiden. Hela Parisavtalet bygger dessutom på frivillighet.

Det är oklart hur klimatfinansieringen mellan i-länder och utvecklingsländer ska redovisas samt hur målet för 100 miljarder dollar till år 2020 ska uppnås. FNs Gröna Klimatfond (GCF) är helt central i detta sammanhang.

Fyra länder, USA, Ryssland, Saudiarabien och Kuwait accepterade inte paragrafen om hur stora utsläppsminskningar som krävs till 2030 för att klara 1,5-gradersmålet. Det ströks ur rapporten. Men i övrigt finns starka skrivningar som välkomnar att rapporten har lämnats och att IPCC är grunden för klimatkonventionen.

Fakta: Gröna klimatfonden har hittills beslutat om projekt för över 2 miljarder dollar. Det handlar om 93 projekt i 96 länder för 4,6 miljarder dollar, drygt 41 miljarder kronor. Hälften ska gå till klimatåtgärder som utsläppsminskningar och hälften till anpassning. Tyskland och Norge har nu aviserat en fördubbling av sina anslag till fonden.

För frågor, kontakta: Stefan Henningsson, senior klimatrådgivare WWF, 070 - 579 92 91

Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, mobil 070-280 80 33, ola.hansen@wwf.se

Gunilla Elsässer, chef mat, klimat och energi, mobil: 070 712 93 26, gunilla.elsässer@wwf.se

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Presstelefon 08 - 546 575 00, e-post: press@wwf.se 

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 16/12/18

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se