Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|07 sep, 2022|Pressmaterial

Kalhuggning hotar skogsarter i Jämtlands län

Jämtland är ett av de län i Sverige med flest antal hotade skogsarter. Sedan 1850-talet har 21 arter försvunnit i länet och i dag listas 278 arter som hotade av SLU Artdatabanken. Av dessa missgynnas minst 227 av kalhuggning. Bland annat hotas finken tallbit och orkidén norna till följd av dagens skogsbruk.

Norna-Ola Jennersten-WWF.jpg
Orkidén Norna är en av de hotade arterna.

– Vi ser att delar av skogsnäringen har börjat att ta detta på allvar, men långt ifrån alla. Svenska politiker måste samtidigt ta sitt ansvar om de på allvar vill bevara den biologiska mångfalden, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

SLU Artdatabanken har på uppdrag av WWF tagit fram information över hur många av landets hotade skogsarter (de Artdatabanken klassar som sårbara, nära hotade eller starkt hotade) som bevisligen påverkas direkt negativt av dagens kalhyggesbruk. De har också sett över vilka skogsarter som kan antas ha försvunnit till följd av skogsbruket.

Av Sveriges i dag 999 hotade skogsarter påverkas 394 direkt negativt av svenskt kalhyggesbruk. Nio av dessa bedöms ha försvunnit till följd av skogsbruket varav sex sedan 1950-talet. I Jämtland handlar det om 14 arter som försvunnit sedan 1850-talet, vilket kan kopplas till kalhyggesbruket, och 227 redan hotade arter som påverkas negativt av detsamma.

–Vi tolkar detta som en pågående utdöendeskuld, det vill säga att flera av dessa arter fortfarande finns men att de har dåliga förutsättningar att leva vidare som population i Jämtlands län såvida inte några insatser görs, säger Peter Roberntz, skogsexpert vid WWF.

Bland de arterna som hotas i Jämtland finns finken tallbit, orkidén norna, fjärilen tajgafältmätarenoch svampen fjällfotad musseron som lever i symbios med äldre gran.

– Vi behöver en skogspolitik och en skogsnäring som i helhet utgår från fakta och inte bara från tyckanden eller förhoppningar. För att bevara den biologiska mångfalden måste insatser till nu. Skyddsvärda skogar får inte kalhuggas och ett mer naturnära skogsbruk måste utvecklas, säger Peter Roberntz.

– Regeringen måste tydligt peka ut vilka myndigheter eller institutioner som har ansvar att samordna uppföljningen om skogens biologiska mångfald. Information och data som är utspridd behöver samlas och analyseras, säger Peter Roberntz.

När samhället förlorar arter som svampar, lavar, skalbaggar och fjärilar, riskerar det att skapa obalans i ekosystemet och kostnader för hela samhället.

– Svampar är naturens doldisar som spelar en stor roll för andra arter men också för skogsekosystemens kol- och näringsomsättning. Vissa bryter ned organiskt material medan andra bildar rotsystem (mykorrhiza) med träd. Svampen tillför vatten och näringsämnen som i gengäld ger kolhydrater från växtens fotosyntes. Skogar på våra breddgrader är beroende av dessa mykorrhizasvampar, säger Peter Roberntz.

Fakta:

Jämtlands landareal består till 70 procent av skog. I Jämtland finns det 278 hotade skogsarter varav 227 är direkt hotade av kalhyggesbruket. I länet har 21 arter dött ut sedan 1850, varav minst 14 direktinte skulle kunna återetablera sig med dagens kalhyggesbruk. 

I Sverige har kalhyggesbrukets dominans drivits på av den industriella utvecklingen. Först genom en framgångsrik sågverksindustri och sedan en omfattande massa- och pappersindustri.

Enligt senaste bedömning av SLU Artdatabanken från 2020 har Sverige idag 2041 rödlistade arter för vilka skogen är en viktig livsmiljö. Det är en ökning med 13jämfört med bedömningen 2015.

Kartläggningen har utförts av SLU Artdatabanken på uppdrag av WWF.

Läs hela rapporten här: https://www.wwf.se/dokument/skogliga-arter-som-hotas-av-modernt-skogsbruk/

För mer info om rödlistan och hur hotnivån bedöms för våra svenska arter, läs här: Hur blir en art rödlistad? | SLU Artdatabanken

För frågor kontakta: Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF, tel 073 34 23 227, peter.roberntz@wwf.se

Elisabet Ottosson, mykolog SLU Artdatabanken, tel 018 67 27 45, 076 426 36 27 Troy Enekvist, pressekreterare WWF, tel 076 06 85 006, troy.enekvist@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 10/02/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se