Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|04 feb, 2021|Pressmaterial

Nu sjösätts satsning för ett friskare Östersjön

Nu inleds det projekt som, med stöd från Svenska Postkodlotteriet, ska blåsa nytt liv i Östersjöns undervattensvärldar. Tillsammans med fem lokala partners planerar WWF naturvårdsinsatser i Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Initiativet ska även engagera barn och vuxna för Östersjön.

Den vackra svenska skrgrden
 Satsningarna för att återskapa Östersjöns livskraft görs i tre olika regioner samtidigt.  Foto: Linnea Millar, WWF Sverige. 

— Östersjön har ett fantastiskt rikt liv under ytan - men är samtidigt ett av världens mest förorenade hav. Med konkreta naturvårdsinsatser i några av de mest produktiva miljöerna vill vi få Östersjön att åter myllra av liv, säger Yvonne Blombäck, ansvarig för WWFs kust- och skärgårdsprogram.

Tillsammans med WWF planerar Sportfiskarna, Kristianstads Vattenrike, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar. Att åtgärder för Östersjön sker parallellt i tre geografiska områden inom ett och samma projekt är unikt, och skapar nya möjligheter att dela kunskap och innovativa metoder.

Insatser riktas även till barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och skolor bjudas in till temadagar. Elever kan även lära sig mer om Östersjöns ekosystem genom rollspel.

I Kristianstads Vattenrike ska bland annat ålgräsängar återskapas. Dessa utgör viktiga barnkammare för fisk. För att synliggöra ålgräsängarna och andra värdefulla miljöer i Östersjön ska uteklassrum för besökande skolor skapas.

— Genom konkreta åtgärder kan vi förbättra Östersjöns miljö samtidigt som vi ökar allmänhetens kunskap och engagemang. Det känns även spännande att delta i detta samarbete som täcker in flera geografiska regioner samtidigt, då vi hoppas att parallella åtgärder ska ge bra naturvårdseffekt för Östersjön, säger Carina Wettemark, koordinator för Kristianstads Vattenrike.

I Stockholms skärgård och Höga Kusten handlar naturvårdsinsatserna främst om att återskapa våtmarker och restaurera lekplatser och vandringsvägar för gädda och abborre. I Stockholms skärgård ska även nya metoder testas för att motverka och reparera skador från erosion på havsbotten.

— Rovfiskbestånden vid Östersjökusten har på senare år minskat kraftigt, och en orsak är att lämpliga lekplatser har blivit färre. Vi har länge arbetat med att återställa fiskars lekmiljöer, bland annat genom att återskapa våtmarker och skapa fria vandringsvägar. Nu ser vi fram emot att bidra i detta projekt, säger Malin Kjellin, projektledare på Sportfiskarna som deltar i programmen vid Höga Kusten och i Stockholms skärgård.

Projektet pågår fram till 31 december 2023 och genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriet.

Detta ska projektet bidra till:

  • Stärkta ekosystem genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
  • Ökad biologisk mångfald där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ökad kunskap om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Kunskap om hur vi alla kan bidra för att rädda Östersjön.
  • Bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Ökad kraft till det politiska arbetet för ett friskt Östersjön i Sverige, HELCOM och EU.

Aktörer som medverkar i projektet:
- Vattenriket i Skåne:
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och WWF

- Stockholms skärgård i Stockholm: Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Stockholm och WWF

- Höga Kusten i Ångermanland: Länsstyrelsen i Västernorrland, Sportfiskarna och WWF

Läs mer om projektet här

För mer information, kontakta:

Erika Reje, pressekreterare på Världsnaturfonden WWF, på 0765454000 eller erika.reje@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 27/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se