Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|07 mar, 2024|Pressmaterial

Ny rapport: 1 av 5 fiskarter i Mekongfloden hotas av utrotning

Mekongfloden som rinner genom sex länder i Asien, är hem till minst 1 148 fiskarter, varav 25 procent av dem endast lever just här. De är enormt viktiga för 40 miljoner människors försörjning och för flodsystemets hälsa. Nu visar en ny rapport att en femtedel av arterna kan utrotas på grund av mänsklig exploatering som överfiske, nya vattenkraftsdammar och ohållbar sandbrytning.

Giant freshwater stingray Mekong (c) Elizabeth Everest
Den gigantiska sötvattensstingrockan, Mekongfloden i Kambodia

– Den alarmerande minskningen av fisk i Mekong är en akut signal att vi måste agera snabbt för att rädda dessa extremt viktiga och unika arter. Deras överlevnad är avgörande för regionens matförsörjning och för att bibehålla en rik biologisk mångfald, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.   

Rapporten “Mekong's Forgotten Fishes”, som tagits fram av 25 organisationer beskriver mångfalden av fiskarter i floden och hoten de står inför. Mekong är den tredje artrikaste floden i världen efter Amazonfloden och Kongofloden. Här simmar allt från världens största sötvattensfisk till en av de minsta. Här finns fiskar som "pratar" och "går" och fiskar som spottar vatten för att knuffa ner byten i floden.   

– Dessa fiskar har simmat genom våra civilisationer och kulturer i årtusenden och miljontals människor är beroende av dem varje dag. Men eftersom beslutsfattarna inte prioriterar dem håller de på att försvinna, säger Stina Nyström, Sakkunnig Sötvatten och Arter, WWF.  

Förlust av livsmiljöer, ohållbart fiske, vattenkraftsdammar som fragmenterar floden och förhindrar fiskarnas migration, omvandling av våtmark för jordbruk och akvakultur, omfattande sandbrytning och effekterna av klimatförändringarna, är de främsta orsakerna till att fisken försvinner allt mer.   

I brist på agerande från beslutsfattare har lokalsamhällen börjat utveckla sina egna lösningar. Ett exempel är fiskevårdszoner i Laos, som har bidragit till att öka fiskbestånden och mångfalden och samtidigt gynna lokala fiskare.   

– Att vända decennier av nedgång kommer att bli svårt, men det finns hopp. Tillsammans kan vi skala upp hållbara lösningar för att skydda och återställa Mekongfloden, säger Kathy Hughes, WWF Asia-Pacific Freshwater Biodiversity Lead och författare till rapporten.   

Rapporten “Mekong's Forgotten Fishes” samt pressfoton:   

Den fullständiga rapporten kan laddas ner här.  

Pressfoton kan laddas ner här.  

Om rapporten: Rapporten publiceras av Association Anoulak, Conservation International, FISHBIO, Global Water Center, IMWI, Inland Fisheries Alliance, InFish, IUCN, IUCN SSC Asian Species Action Partnership (ASAP), IUCN SSC Freshwater Fish Specialist Group, Living Rivers Siam Association, Mandai Nature, Mekong Community Institute, Re:Wild, Royal University of Agriculture, Cambodia , Shoal, Synchronicity Earth, The Nature Conservancy, University of Nevada, USAID, World Fish Migration Foundation, Wonders of the Mekong, WorldFish, WWF samt WWT.  

Ytterligare fakta: Mekongfloden rinner cirka 480 mil genom sex länder. Den börjar i Kina och rinner genom Laos, Myanmar, Kambodja och Thailand, för att sedan mynna ut i ett delta i Vietnam. De hotade fiskarna i Mekong omfattar en anmärkningsvärd mångfald av arter och några av världens största fiskar; Mekongjättemal (Pangasianodon gigas) och Siamesisk jättekarp (Catlocarpio siamensis), som båda kan bli kan bli upp till 3 m långa och väga 300 kg, samt sötvattensstingrockan (Urogymnus polylepis) som kan väga upp till 600 kg.   

Mekongs insjöfiske är världens största och det genererar över 11 miljarder amerikanska dollar årligen. Det ekonomiska värdet av fisket i Mekong beräknas ha minskat med en tredjedel mellan 2015 och 2020. Fortsätter bestånden att minska kommer det få enorma konsekvenser. Till exempel skulle en halvering av det vilda fiskbeståndet i Mekong kräva att nötköttsproduktionen fördubblas, vilket i sin tur skulle kräva omvandling av ytterligare 83.000 kvadratkilometer mark, en åttaprocentig ökning av den regionala vattenförbrukningen och ytterligare 45 miljoner ton utsläpp av växthusgaser.  

För mer information och intervjuer:  

Stina Nyström, Sakkunnig Sötvatten och Arter, WWF, stina.nystrom@wwf.se  

Anna Almberg, press, WWF, anna.almberg@wwf.se, 0709816782  

Dela gärna:

Senast ändrad 07/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se