Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|26 okt, 2023|Pressmaterial

Three Basins Summit: Toppmötet som ger nytt hopp för världens tropiska skogar

Idag möts ledare från de största regnskogsregionerna i världen, Centralafrika, Amazonas och Sydostasien. Syftet är att ta fram en räddningsplan för hur skogarna ska skyddas, hur redan förstörda områden ska återställas och hur länderna ska kompenseras ekonomiskt för att skogarna ska få stå kvar. Mötet ger nytt hopp för de tropiska skogarnas framtid.

Orangutang
Orangutang i Sumatra, Indonesien. Foto: Neil Ever Osborne / WWF

– Vid FN:s klimatkonferens, COP26 i Glasgow, enades världens ledare om att avskogningen ska upphöra senast 2030. Men hittills har vi varken sett tillräckliga åtgärder eller finansiering. Three Basins Summit sätter nu blåslampa på frågan och det är hög tid för världens länder att kliva fram och ta ansvar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Toppmötet, Three Basins Summit, sker vid en kritisk tidpunkt då världens två största tropiska skogsområden, Amazonas och Kongobäckenet avskogats till den grad att de nu närmar sig kritiska brytpunkter där skogarna riskerar att försvinna.

Så mycket som 96 procent av den globala avskogningen sker i tropiska områden. Om dessa skogar försvinner ytterligare riskeras hela planetens förmåga att bibehålla ett stabilt klimat. Att bevara jordens tropiska skogar är också helt avgörande om vi ska kunna vända förlusten av den globala biologisk mångfalden.  

Mötet äger rum i Brazzaville i Republiken Kongo och är ett initiativ från, och samarbete mellan, politiska ledare från de tre regnskogsregionerna Centralafrika, Amazonas, Sydostasien som tillsammans står för 80 procent att världens tropiska skogar. Det är ett viktigt tillfälle för att få till stånd de åtgärder som krävs för att skydda och återställa de tropiska skogsområdena. En nyckelfråga under mötet kommer att vara hur skydd och återställandet av skogen ska finansieras.

Syftet med mötet är att bilda en koalition som ska återställa 350 miljoner hektar av land- och vattenekosystem. Förhoppningen är att länderna enas om en deklaration och en gemensam strategi för att öka takten i återställandet av redan skadade skogsmiljöer. Syftet är också att ta fram nya krav på finansiering för att bevara skogarna, så att länderna kan kompenseras ekonomiskt för att de låter skogarna stå kvar.

– Det är väldigt positivt att detta möte sker och att initiativet kommer från regionerna själva. Jag hoppas att vi får se riktlinjer som omfattar alltifrån bevarande av skog samt återställande av förstörda områden. Jag hoppas också på att de människor som bor i och runt dessa skogar inkluderas i besluten om hur skogarna ska förvaltas, säger Olle Forshed, expert på regnskog & tropiskt skogsbruk på WWF.

En nyckel till att bevara regnskogen är att de ursprungs- och lokalbefolkningar som lever i och nära skogarna får vara med och bestämma om hur den ska tas om hand. Studier har visat att de skogar som står under förvaltning av lokala samhällen eller ursprungsbefolkningar är bättre skyddade och har mindre avskogning än andra skogar.

– Three Basins Summit kan vara startskottet för att vända den negativa utvecklingen för världens tropiska skogar, avslutar Olle Forshed.

FAKTA

Om Three Basins Summit

Three Basins Summit hålls den 26-28 oktober 2023 i Brazzaville, Republiken Kongo. Mötet kommer att ta upp frågor, så som ekonomisk kompensation till de tropiska skogsländerna för skogarnas kolinlagring samt koldioxidkrediter och en välfungerande koldioxidmarknad.

WWF finns på plats under mötet och har bjudits in av arrangörerna för att hjälpa till med att utforma agendan då WWF har erfarenhet av att arbeta i samtliga tre regnskogsregioner.

Hoten mot regnskogarna

Hälften av våra regnskogar har försvunnit under det senaste seklet. Det som till största del driver på avskogningen är vi människor och vårt behov av olika jordbruksprodukter. Ofta rör det sig om storskaliga plantager av till exempel palmolja och soja, eller träd som ska användas till pappersmassa. Även den ökande efterfrågan på billigt kött driver på att skogen tas bort för att ersättas med enorma områden för bete till kor. Utöver jordbruket, är även gruvindustrin en drivande faktor i avskogningen. Jakten på ovanliga ämnen och metaller till elektronikindustrin leder på sina håll till omfattande avskogning och förstörelse. Även nya vägar, infrastruktur och dammar samt omfattande skogsbränder leder till ökad avskogning.

Läs mer om hoten mot världens regnskogar här.

För frågor kontakta:

Olle Forshed, Expert regnskog & tropiskt skogsbruk, olle.forshed@wwf.se,
070-215 36 43

Cecilia Gustavsson, Pressekreterare WWF, cecilia.gustavsson@wwf.se,
073- 514 34 98

Dela gärna:

Senast ändrad 26/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se