Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|23 feb, 2021|Pressmaterial

Världens sötvattensfiskar allt mer hotade

En tredjedel av världens sötvattenfiskar klassas nu som hotade på den globala rödlistan. Samtidigt har populationerna av vandrande sötvattensfiskar i genomsnitt minskat med 76 procent sedan 1970 och större så kallade megafiskar med 94 procent. Det visar en ny rapport från WWF och flera naturvårdsorganisationer.  

Belugastören har länge utsatts för illegalt fiske för handeln med kaviar. Foto: Lubomir Hlasek Den biologiska mångfalden i sötvatten minskar dubbelt så snabbt som i våra hav eller skogar. Världens sötvattensfiskar utgör hälften av världens fiskar (51 procent) och är livsviktiga för hundratals miljoner människor, men en tredjedel av dem är hotade på IUCNs rödlista, visar WWFs rapport ”World´s forgotten fishes” som publiceras idag. –Sötvattenfiskarnas betydelse för lokalsamhällen och urfolk över hela världen glöms ofta bort när beslut tas om vattenkraftsdammar eller annan exploatering. Därför måste världen ta varningarna på allvar. De goda nyheterna är att vi kan vända utvecklingen om vi agerar och restaurerar fiskbestånden, lekområden och sötvattensmiljöerna, säger Peter Westman, tf generalsekreterare på WWF Sverige. Rapporten belyser hoten mot olika sötvattensekosystem – och de fiskar som lever i dem – inklusive förstörelse av livsmiljöer, som fritt strömmande vatten, överuttag av vatten för konstbevattning och föroreningar från jordbruk och industrier. Andra hot är överfiske, destruktiva fiskemetoder och illegalt fiske, införsel av invasiva främmande arter, negativa klimateffekter och ohållbar sandutvinning. Sötvattensfisket är den främsta proteinkällan för 200 miljoner människor i Asien, Afrika och Sydamerika och ger jobb och försörjning för 60 miljoner människor. Friska sötvattensfiskbestånd är också en förutsättning för fisket som värderas till över 314 miljarder kronor och fritidsfisket (827 miljarder kronor). Akvariefiskarna är världens mest populära husdjur och industrin omsätter cirka 248 miljarder kronor. Illegalt fiske på stör för kaviar är en viktig orsak till det allvarliga läget för den redan utsatta stören. Den har minskat drastiskt på grund av ett omfattande överfiske, föroreningar och dammbyggen. 23 av 27 arter av stör är idag utrotningshotade. – Eftersom det finns en liten del kaviar från odlad stör på den svenska marknaden så är det extremt viktigt att man säkrar spårbarhet och transparens. Det krävs om man som konsument ska vara säker på att man inte bidrar till tjuvfiske och illegal handel, säger Inger Melander, fiskexpert på WWF Sverige. Den akut hotade europeiska ålen kämpar både mot hinder i vattenmiljön som vattenkraftsdammar och överfiske. Det är också en av de fiskar som varit utsatt för mest illegal handel. I WWFs konsumentguide får därför ålen rött ljus vilket betyder Låt bli! Vildlaxen i svenska vatten har utsatts för ett alltför högt fisketryck, fått sina vandringsvägar avstängda och viktiga lek- och födosöksområden förstörda i många av våra älvar och vattendrag. I ryska Amurfloden har man likt Sverige satt för höga fiskekvoter vilket bidrog till en katastrofal nedgång i landets största laxvandring av chumlax sommaren 2019. Svensk lax (Salmo salar) som fiskats i Östersjön med garn och långrev ligger på rött ljus i WWFs Fiskguiden, dvs Låt bli! Lax som fångats med bur i Östersjön får gult ljus, med uppmaningen, var försiktig. –Positivt är att vi vet vad som behöver göras för att skydda sötvattensfiskarna och deras ekosystem. Regeringarna måste hitta lösningar och prioritera vad som behöver skyddas och restaureras. Vi behöver också fler partnerskap som involverar regeringar, företag, investerare, myndigheter och civilsamhället, säger Inger Melander. Fakta: Globalt finns drygt 18 000 arter av sötvattensfiskar – varav ett 50-tal i Sverige. Läs rapporten på:  https://wwf.panda.org/discover/our_focus/freshwater_practice/the_world_s_forgotten_fishes/ Rapporten är gjord av Alliance for Freshwater Life, Alliance for Inland Fisheries, Conservation International, Fisheries Conservation Foundation, Freshwaters Illustrated, Global Wildlife Conservation, InFish, IUCN, IUCN SSC FFSG, Mahseer Trust, Shoal, Synchronicity Earth, The Nature Conservancy, World Fish Migration Foundation, WWF och Zoological Society of London. Hela rapporten kan laddas ner här: För mer information: Inger Melander, fiskexpert WWF, 073- 518 24 18, inger.melander@wwf.se Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 24/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se