Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|19 apr, 2017|Pressmaterial

WWF- kampanj: Afrikas största vildmark Selous måste räddas från tjuvjakt och exploatering

Idag startar WWFs kampanj för att rädda världsarvet Selous i södra Tanzania, Afrikas största viltreservat med ett spektakulärt djurliv. En allt större tjuvjakt och exploatering från gruvor, gas och olja hotar nu området. Av 120 000 elefanter finns bara cirka 15 000 kvar idag. Om inget görs riskerar elefanterna att utrotas till 2022.

En global namninsamling pågår för att skydda viltreservatet och WWF kräver krafttag från beslutsfattare både i Tanzania och i världen mot tjuvjakten

– Vi hoppas att alla goda krafter kan gå samman för att rädda det här fantastiska området. Svenska WWF går nu in och stöttar den globala kampanjen för Selous. Slakten på elefanter måste stoppas liksom gruv-, gas och oljeexploateringen. Förhoppningen är att tjuvjakten ska vara nere på noll redan om två år. Då kan Selous istället vändas till att bli en drivkraft för en hållbar utveckling i Tanzania, där lokalbefolkningen involveras och får inkomster från naturskyddet, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Reservatet är känt för sin mångfald av arter och större däggdjur. Men det som varit ett paradis för elefanter, bufflar, flodhästar och Afrikas största lejonpopulation på cirka 5000 djur, håller nu på att vändas i sin motsats. Till exempel finns bara 50 spetsnoshörningar kvar jämfört med cirka 3000 i början på 1980-talet Läget har förvärrats så mycket att Selous (lika stort som Danmark) 2014 sattes på FN-organet Unescos lista över hotade världsarv på grund av tjuvjakten.

l hela Selous finns bara 300 parkvakter som jobbar i skift med 150 personer på varje pass. De ska bevaka ett jätteområde och riskerar att möta välutrustade tjuvjägare med automatvapen, helikoptrar och kikarsikten. Utmaningen är gigantisk. Som ett stöd i kampen mot tjuvjakten har svenska WWF bidragit med 13 smarta plan (drönare) och fler är på väg.

– Vid var femte flygning har planen filmat människor som håller på med illegala aktiviteter inne i reservatet. Om tjuvjakten stoppas så kan elefanterna öka. Även om 90 procent av elefanterna är borta kan naturen återhämta sig om den får vara i fred, säger WWFs Afrikaexpert Allan Carlson.

Den illegala jakten var i början småskalig, men den eskalerade kring 2010 då den togs över av kriminella nätverk.

– De stod för finansieringen och skötte mutor, och gav killarna i byarna bra betalt för att döda elefanterna, säger Allan Carlson.  

WWF stöttar parkvakterna med utrustning, utbildar bybor som sampatrullerar med parkvakterna (så kallade game scouts) och hjälper lokalbefolkningen att utveckla byskogsbruk och odla grödor som ger bättre avkastning. Målet är att öka inkomsterna och acceptansen för naturvårdsarbetet. Fler turister i reservatet betyder också mer jobb.

Trots att industriell utvinning är förbjuden i Unescos världsarvsområden, så efterlevs det inte i Selous. Här finns uran- och guldgruvor i drift och koncessioner har gått till projekt som omfattar 75 procent av ytan.

– Vårt mål är att få Världsarvskommittén att försvåra industriell exploatering i världsarv på mötet i Krakow i sommar. Det skulle sätta press Tanzanias regering att stoppa en utveckling som skadar det unika ekosystemet och inte är långsiktigt hållbar, säger Allan Carlson.

Det här gör WWF i Selous:

  • 100 parkvakter i Selous får stöd med uniformer, rejäla skor, fältmässiga tält, riktiga ryggsäckar och drivmedel till sina fordon.
  • Inköp av 14 smarta plan, så kallade drönare, som används mot tjuvjakt och övervakning
  • Utbildning av så kallade village game scouts som samarbetar med parkvakterna mot tjuvjägarna. 67 stycken utbildades förra året. Under 2017 ska ytterligare 110 bybor utbildas.
  • En patrullstation har byggts mitt inne i Selous. Härifrån spårar WWFs parkvakter noshörningar. Under 2017 ger WWF Sverige specialistutbildning till 18 parkvakter som kommer att jobba dygnet runt med att skydda noshörningar från tjuvjägare.
  • Finansiering av kamerafällor som ska räkna noshörningarna senare i år
  • Innovativa lösningar som håller elefanterna borta från böndernas åkrar, till exempel chili-inoljning av stängsel runt åkrar eller buffertodlingar med grödor som elefanter inte gillar.
  • Stöd att odla alternativa grödor som ger ångsiktiga inkomster inom hållbar turism, istället för kortsiktiga jobb inom gruvnäringen som exploaterar Selous  
  • Hjälp att återskapa migrationsvägar för vilda djur mellan Selous naturreservat och andra skyddade områden
  • Påverkan på makthavare och marknad för att minska efterfrågan på elfenbensprodukter och noshörningshorn

Bilder att ladda ned: www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1698255-wwf-kampanj-afrikas-storsta-vildmark-selous-maste-raddas-fran-tjuvjakt-och-exploatering

Namninsamling: https://makeyourmark.panda.org/selousarie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77 

Fakta: Fakta: Selous Game Reserve i sydöstra Tanzania är Afrikas största viltreservat på 50 000 kvadratkilometer, det vill säga lika stort som Danmark. Området utnämndes till Världsarv 1984. Stora delar består av lövskog, så kallad miomboskog, och öppna gräsmarker med en mångfald av djur. Här finns bland den största koncentrationen av elefanter på jorden. Nästan all safariturism sker norr om Rufijifloden i nordöstra delen.  

Selous fantastiska viltrikedom uppmärksammades av den tyska kolonialmakten, som styrde Tanzania på 1800-talet. Reglering av storviltsjakten infördes 1896. De första skyddade områdena infördes som blev kärnan till dagens Selous. När engelsmännen tog över det koloniala styret efter första världskriget utökades skyddet. Samtidigt tömde britterna hela reservatet på människor eftersom det var svårt drabbat av sömnsjuka. Lidandet och dödligheten var hög i byarna.

Landskapet är rikt på mineral, olja och gasfyndigheter och 75 procent av ytan har upplåtits som olje-, gas- och gruvkoncessioner. Många innehas av utländska exploatörer som får finansiering av internationella banker.

Fakta Världsarv: FN-organet Unesco bestämmer och väljer ut världsarven. De står för ett värde för mänskligheten som vittnar om jordens och människans historia. Oavsett var de finns så tillhör världsarven oss alla.

Fakta illegal handel med vilda djur:

Illegal jakt hotar flera av världens flaggskeppsarter och handeln beräknas omsätta nästan 125 miljarder kronor per år globalt. WWF arbetar mot den illegala handeln genom lobbying mot regeringar, rättsväsendet, FN och EU. WWF stöttar utbildning och ger ekonomiskt stöd till parkvakter och anti-tjuvjaktteam som ofta jobbar med fara för sina egna och sina familjers liv. Tjuvjakt straffas med 20-30 års fängelse i Tanzania, men en dramatisk ökning i efterfrågan har gjort jakten mer lönsam än den varit tidigare.

För frågor, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15

Allan Carlson, naturvårds- och Afrikaexpert WWF, 070-220 38 11

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77, press@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se