Gå till huvudinnehållet
Albloselbäcken – Ångermanälven

HÅLLBAR VATTENKRAFT PÅ NATURENS VILLKOR

ÅNGERMANÄLVEN VISAR VÄGEN

Vattenkraften är en viktig förnybar energikälla men kan också ha en negativ påverkan på miljön, inte minst när det gäller den biologiska mångfalden. WWF arbetar för en hållbar vattenkraft på naturens villkor. Ångermanälvsprojektet visar att det finns goda möjligheter att göra vattenkraften ännu mer hållbar och fungera i bättre samklang med naturen.

Ångermanälven är en välkänd älv i Sverige, både för sin unika natur och för timmerflottningen som tidigare bedrevs här.  I Faxälven, som har två utlopp i Ångermanälven, finns Norrlands största inlandsdelta. I de nedre delarna av Ångermanälven finns unika niplandskap där ovanliga och rödlistade arter som till exempel Nipsippan växer.

Det finns hopp

Längs Ångermanälven finns även flera vattenkraftanläggningar som tillsammans svarar för en stor del av Sveriges produktion av vattenkraft. Men detta har påverkat den biologiska mångfalden negativt. Den vilda laxen är borta, bestånden av öring och harr är svaga. Strömlevande insekter har minskat och växten klådris är starkt hotad.

Men det finns hopp. Rapporterna Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven,  Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven och Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i Faxälven visar tydligt att det går att öka den biologiska mångfalden i en kraftigt utbyggd älv till rimliga kostnader. Genom att skapa fria vandringsvägar förbi kraftverken och restaurera habitat och lekplatser kan fiskar vandra upp- och nedströms längs älven för att föröka sig.

Dessutom visar projektet på möjligheten att återskapa livsmiljöer i såväl Ångermanälvens huvudfåra som i alla torrfåror samt i stora och små biflöden. Totalt innehåller exempelvis rapporten för mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar kraftproduktionen alls men har stor effekt för den biologiska mångfalden.

Rapporterna har tagits fram med stöd av Telge Energi, och tillsammans med Vilhelmina Model Forest, miljöorganisationer, samt flera kommuner och länsstyrelser.

Resultat

  • WWF arbetar för en hållbar vattenkraft på naturens villkor.
    • Fria vandringsvägar både upp- och nedströms för samtliga migrerande arter.
    • Införande av miljöanpassade flöden.
  • Det är möjligt att med relativt små medel öka den biologiska mångfalden i kraftigt utbyggda älvar.
    • Rapporten Ångermanälvsprojektet – förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven innehåller totalt 266 förslag på åtgärder varav 111 inte påverkar vattenkraftproduktionen alls.
    • För att visa att det är möjligt att genomföra rapportens åtgärder i verkligheten och till rimlig kostnad har WWF tillsammans med Vilhelmina Model Forest, med stöd av Telge Energi, genomfört ett flertal restaureringsprojekt i Ångermanälven: Bullerforsen, Laxbäcken, Mesjöbäcken, Torvsjöån och Albloselbäcken.
Albloselbäcken – Ångermanälven

Senast ändrad 02/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se