Gå till huvudinnehållet
Närbild på panda

Projekt jättepanda

Pandaskogarna i Kina

Det finns bara omkring 1 860 jättepandor kvar i världen, alla i Kina. WWF arbetar för att antalet ska kunna stabiliseras.

WWFs program för att skydda jättepandan (Ailuropoda melanoleuca) arbetar i landskapen Qinling, Minshan, Qionglai och Liangshan-Xiangling som tillhör provinserna Sichuan, Shaanxi and Gansu.

Programmets övergripande mål att stabilisera populationen av jättepandor till minst 1 600 pandor till år 2016 är uppnått, och att säkra en livsmiljö på 3 miljoner hektar (30 000 kvadratkilometer) för pandorna. Antalet pandor är nu ca 1 800 så första målet är i hamn.

WWF arbetar på flera fronter. WWF försöker skydda pandans livsmiljöer och förbättra naturvården i redan skyddade reservat. Viktigt är även att öka de så kallade ”gröna korridorer” mellan reservaten för att isolerade grupper av pandor lättare ska kunna förflytta sig och para sig med varandra. På så vis främjas pandapopulationens genetiska variation.

WWF arbetar även med att involvera lokalbefolkningen i arbetet och stärka deras möjligheter till långsiktig ekonomisk utveckling. Detta är viktigt för att säkra pandornas framtid.

Vad gör WWF?

  • Inventeringar av artens hela utbredningsområde. På så vis får man reda på hur många individer som finns och var de finns.
  • Utbildar personalen i pandareservaten.
  • Förbättrar naturvårdsutbildningen och allmänhetens medvetande om hur viktigt det är att bevara djur och natur.
  • Säkrar och skapar nya korridorer av naturlig vegetation mellan de olika områdena där pandorna lever.

WWFs arbete i Kina har rört sig från rena artstudier till ett brett naturskyddsprogram i samklang med lokalbefolkningens behov. Nu samarbetar WWF och Kina i flera projekt för skyddsvärda våtmarker och tropiska områden i landet.

WWF har även bistått människor i pandaområden under den svåra jordbävningen 2008.

Panda

Resultat

  • Tack vare insatser från både kinesiska myndigheter och WWF har antalet skyddade pandamiljöer ökat kraftigt. Idag finns 67 pandareservat i Kina, som hyser 70 procent av pandorna. 27 nya reservat på mer än 1 miljon hektar har tillkommit det senaste decenniet. Pandorna är uppdelade i 24 delpopulationer varav de flesta har färre än 50 djur. I många finns bara en handfull individer som löper stor risk att dö ut före år 2100. Målet är att 90 % av pandans livsmiljö ska vara skyddade.
  • WWF har skapat två ”gröna korridorer” så att pandorna kan förflytta sig mellan reservaten.
  • Vi arbetar med att förbättra och utöka de befintliga korridorerna och har identifierat ytterligare 11 korridorer som skulle kunna binda samman pandapopulationerna.
  • För att främja ekoturism har WWF satt upp 9 besöks- och miljöinformationscenter i två av pandaområdena.
  • Över 8 000 hushåll från 200 byar har hittills fått stöd för nya inkomstkällor och renare energikällor. Vi arbetar nu med allt från biodling, hållbart nyttjande av medicinalväxter och andra skogsprodukter som inte är trä liksom med att stärka lokalbefolkningens tillgång till marknaden för dessa produkter.
  • Genom att bygga energisnåla spisar och biogasanläggningar åt hushållen, har vi hjälpt till att minska behovet av ved, som tidigare höggs inne i pandareservaten.

Läs mer

Artfakta om pandan
Stöd WWF – Bli pandafadder

Senast ändrad 20/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se