Gå till huvudinnehållet
© WWF / Martina Lippuner

Madagaskars unika natur

För den naturintresserade är Madagaskar ett riktigt paradis – ön har liknats vid ett levande evolutionsbiologiskt laboratorium.

Likt Darwins finkar på Galapagosöarna har växt- och djurlivet på Madagaskar utvecklat helt unika livsformer, som inte går att hitta någon annanstans på jorden. Här finns lemuren, giraffskalbaggen, vangan (en fågel), tenreken (ett igelkottliknande däggdjur) och fossan (landets största rovdjur). Förutom de karismatiska lemurerna är Madagaskar också känt för sin magnifika mångfald av kameleonter – två tredjedelar av världens alla arter lever här!

 

En biologisk skattkammare

I och med att Madagaskar har varit geografiskt isolerat under många miljoner år, utan direkt påverkan av organismer från det omgivande fastlandet, har en alldeles unik flora och fauna utvecklats. Av landets 14 000–15 000 växtarter är mer än 80 procent endemiska, dvs. de finns bara här. Trots att Madagaskar upptar mindre än 2 procent av Afrikas yta, finns här fler arter orkidéer än på hela det Afrikanska fastlandet. På ön finns också sju av världens åtta arter baobabträd.

 

Tittar man på landets djurliv är graden av endemism ännu mer enastående: Av öns ca 100 arter primater (lemurer) är 100 procent unika för Madagaskar! Av landets 340 arter reptiler (kräldjur) är 92 procent endemiska och för de 199 amfibierna (groddjur) är siffran 99 procent.

 

Globalt prioriterat

Det är ingen tillfällighet att Madagaskar har pekats ut som ett land med megabiodiversitet av allra högsta prioritet för global naturvård. Kombinationen av öns unika biologiska mångfald och de växande miljöhoten från mänskliga aktiviteter – främst svedjejordbruk och skogsavverkning – har fört Madagaskar till toppen på listan.

 

Från regnskog i öster till torrskog i väster

Madagaskar bjuder på en mångskiftande natur. Här finns ett antal olika skogstyper men generellt delas landet in i tre huvudtyper eller ekoregioner: Längs landets östra sida löper ett smalt band av tropisk regnskog. Den centrala högplatån kastar regnskugga över landets västra delar, där olika sorters lövfällande torrskogar dominerar växtligheten. Exempel på torrskogar är Mikea, Didereaceae och Baobab. På öns sydvästra del finns ett mycket unikt torrskogsekosystem som kallas ”Spiny thickets”.

 

Mangroveskogar

Madagaskars mangroveskogar växer huvudsakligen längs landets västkust. Dessa känsliga marina ekosystem utgör viktiga habitat för många djur och växter. De fungerar bland annat som yngelkammare för fiskar och kräftdjur. Mangroveskogar är globalt sett mycket hotade av jätteräkodlingar och andra former av kustzonsexploatering.

Läs mer

 

Toliara korallrev

Längs Madagaskars sydvästra kust finns världens tredje största korallrev, Toliararevet. Revet sträcker sig mer än 300 kilometer, från norra delarna av Mangokyfloden söderut till byn Androka. Man har räknat till mer än 6 000 olika marina arter i området. WWF arbetar för att bevara den rika biologiska mångfalden längs reven genom att skapa marina skyddade områden.

 

Dela gärna:

Senast ändrad 04/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se