Foto: Martin Harvey / WWF

 

 

 

 

Mål utan strategi när regeringen presenterar ny matpolitik

2017-01-16

Livsmedelstrategin blev till övergripande mål när politikerna skulle enas om vägen framåt för den svenska matpolitiken. WWF saknar klara besked om hur maten vi äter ska bli mer hållbar samt tydliga ställningstaganden om hur målen ska leda till konkret handling.

 

Den 16 januari presenterade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna en överenskommelse om övergripande mål för en kommande svensk matpolitik. Produktionsökningen ska svara mot konsumenternas efterfrågan, både när det gäller konventionell och ekologisk produktion. Andra mål är att öka självförsörjningen av livsmedel och minska sårbarheten i livsmedelskedjan, enligt Regeringskansliets hemsida

 

Anna Richert, WWFs talesperson i matfrågor, kommenterar uppgörelsen:

  • Vi hade hoppats att partierna skulle komma med mer klarhet om vilken riktning som man vill se för den svenska matproduktionen och konsumtionen, men tyvärr där är vi inte där i dag. Det som nu presenterats innehåller få tydliga ställningstaganden och åtgärder inom matpolitiken och vi hade förväntat oss ett större politiskt mod för att få en tydlig strategi på området.


  • Det är positivt att partierna enats kring mål för att produktionen ska öka, men vi vet ännu lite om på vilket sätt den ska öka och det är viktigt att det sker på ett sätt som gör att vi håller oss inom ramen för planetens gränser. Det är också problematiskt att de viktiga konsumtionsfrågorna är lagda åt sidan.


  • Vi är bekymrade över det faktum att man väljer att gå fram med svenska mål som inte är kopplade till de befintliga globala hållbarhetsmålen. Det är en missad chans att den svenska produktionen och konsumtionen inte satts in i en global kontext när målen tagits fram.


  • En av planetens främsta påfrestningar kopplat till maten är konsumtionen av kött. Vi måste våga ta tjuren vid hornen och minska och helst halvera vår köttkonsumtion. Vi hade hoppats att politikerna skulle ta tydligare ställning i frågan och inte skjuta över problemet på kommande generationer, avslutar Anna Richert.


Läs mer om WWFs ställningstagande för livsmedelsstrategin här och här.

 

För info, kontakta:

Anna Richert, expert på matfrågor WWF
Tfn: 08-546 57 549, Mobil: 070-637 68 78, anna.richert@wwf.se


Presstelefon: 08-546 575, E-post: press@wwf.se

 

Senast uppdaterad 2017-01-20

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se