Ola Jennersten,expert, biologisk mångfald, tiger

 

 

Expert, Biologisk mångfald, tiger

Ola Jennersten

Ladda ner bild

Foto: Elisabeth Ohlson

 

Tfn: 08-624 74 32
Mobil: 070-555 14 02
ola.jennersten@wwf.se

 

 

 

Expert, Biologisk mångfald, tiger
Ola Jennersten

Ladda ner bild
Foto: Elisabeth Ohlson

 

 

  

Senast uppdaterad 2013-09-19

WWFs talespersoner

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Naturvårdschef 


Tom Arnbom
Arktis, rovdjur och biologisk mångfald

 

Ola Jennersten

Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård
 

Allan Carlson

Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

 

Inger Näslund

Havs- och fiskefrågor

 

Stefan Henningsson

Klimatfrågor

 

Åsa Ranung

Chef vattenmiljö (hav och sötvatten)

  

Lovisa Hagberg

Miljöpolicy

 

Lennart Gladh

Övergödning, Östersjön, sötvatten och jordbruk

 

Jan Wärnbäck

Jordbruk

 

Barbara Evaeus

Klimatkommunikatör

 

Magnus Emfel

Klimatinnovationer

 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Carina Borgström-Hansson

Ekologiska fotavtryck

 

Lena Tham

Palmolja, soja och bomull
 

Mattias Rust

Olja, sjöfart och havsplanering

 

Mariann Eriksson

Marknadschef

 

Annika Dellensjö
Pressansvarig (vikarie)
press@wwf.se

 

Marie von Zeipel

Pressansvarig (tjänstledig)

Linda Berglund
Svensk skog

 

Anna Richert

Matfrågor