Utbildning och ungdom


Utbildning för en hållbar utveckling


Här presenteras Världsnaturfondens bidrag till Din miljöundervisning — utbildning för en hållbar utveckling. En livslång process som uppmuntrar människor att väcka frågor, utforska, undersöka och söka lösningar till de olika frågor som rör vår miljö.

 

Läromedel

Arbetet med miljöfrågorna ute i landets skolor hör hemma i alla ämnen och kräver många olika metoder. För att underlätta arbetet för ökad kunskap och engagemang i naturvårds- och miljöfrågor ger WWF ut läromedel.

Läs mer om Läromedel från WWF.

Naturewatch Baltic

Ett nätverk av lärare i Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige som deltar med sina klasser i undersökningar runt Östersjön och dess avrinningsområde. Projektet utmynnar i rapporter och faktablad, fortbildningar och internationella läger.

Läs mer på: www.naturewatchbaltic.org

Rapport 2006

 

Naturväktarna

Praktiska undersökningar vid stranden, i skogen, i jordbrukslandskapet och närmiljön. Resultaten sammanställs i en rapport. För de som vill gå vidare med praktiska naturvårdsprojekt finns stipendier att söka. Lärarfortbildningar erbjuds.

Läs mer om Naturväktarna
  

Panda Planet

Uppmuntrar intresset och engagemanget hos alla barn och unga för djur, natur och miljö. Panda Planet har en egen community. 

Besök Panda Planet 

 

Fortbildning

WWF anordnar fortbildningar om våra läromedel samt anordnar skräddasydda studiedagar efter behov.

Läs mer om fortbildning. 

 

Nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa här.

Om du vill prenumerera på det, skicka en anmälan: Nyhetsbrev Utbildning 


 

Senast uppdaterad 2012-07-10
 
Utbildningsmaterial
Våra ekologiska fotavtryck I det här materialet har vi lyft fram tre olika varor: soja, palmolja och tropiskt timmer som ligger bakom mycket av den pågående omvandlingen av tropiska skogar. Med utgångspunkt från dessa produkter illustreras miljöfrågor och brister i rättvisa i världen.
 
Ekologiska fotavtryck

Palmolja, soja och tropisk timmer

Varje dag tar vi beslut som får effekter i miljön. På jobbet, i skolan eller på fritiden ställs vi inför olika val när vi ska resa, handla, producera eller slänga något. Många gånger är vi inte medvetna om vad dessa val får för konsekvenser.
 
Ekologiska fotavtryck är en tankemodell som ger ett mått på hur mycket resurser vår livsstil kräver. Det här materialet, Våra ekologiska fotavtryck, förtydligar kopplingen mellan vår konsumtion och effekterna, vårt avtryck, i tropikerna. Det tittar närmare på odling, handel och konsumtion av palmolja, soja och tropiskt timmer.

Följ med på en resa som startar med en grillkväll i Sverige! 
Foto: WWF
Ansvarig för Utbildnings-enheten är Gunilla Elsässer. Vill du skicka henne e-post klicka här.