Ola Jennersten

Hållbar utveckling inom högre utbildning 

Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar och ämne som knappast kunnat undgå någon. Här hittar du en sammanställning av material och information att använda i undervisning om temat klimat.

 

Låt dina studenter ta del av hur klimatet fungerar, om vår livsstil och vad som påverkar. Många är idag oroliga för klimatförändringen. Genom att låta studenterna fördjupa sig i ämnet kan vi inge hopp och grunda för en hållbar framtid. Med gemensamma krafter kan vi hejda klimatförändringen.

 

Lärande på hållbar väg

Lärande på hållbar väg är en skrift utgiven av Världsnaturfonden WWF som riktar sig till lärare och lärarstuderande.
Syftet med Lärande på hållbar väg är att ge Världsnaturfondens syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle. Skriften är rikt illustrerad och tillhandahåller bl a diskussionsfrågor.

 

Hållbar utveckling och lärande

Inspirationsskrift för universitetslärare är en del av Världsnaturfonden WWFs satsning på lärande för hållbar utveckling på högskolenivå. Skriften vänder sig till all personal på universitet och högskolor som söker inspiration i genomförandet av av Högskolelagens skrivning om lärosätenas ansvar för hållbar utveckling.

 

ESD Sverige

ESD Sverige är en hemsida om lärande för hållbar utveckling. Den riktar sig främst till utbildare inom högre utbildning som vill veta mer om hållbar utveckling och hur man kan integrera frågeställningar kring hållbar utveckling i undervisningen. 

Multimediapresentation för högskolor och universitet

Att agera för en framtid på en planet - utmaningar & lösningar - ett tvärvetenskapligt bildspel för utbildning/lärande för hållbar utveckling.
Bildspelet utgår från WWFs mål att minska de ekologiska fotavtrycken och öka den biologiska mångfalden. En ökad handlingskompetens står i fokus. Bildspelet innefattar förutom bilder och filmer en handledning med faktatexter, kritiska frågor och reflekterande övningar samt en pedagogisk vägledning. Pedagogen kan lägga upp egna tematiska profiler och materialets flexibilitet gör att det kan användas vid många typer av utbildningar, kurser, och seminarier inom alla slags institutioner. 


 

 

Lärande på hållbar väg
Lärande på hållbar väg är en skrift utgiven av Världsnaturfonden WWF som riktar sig till lärare och lärarstuderande.
Syftet med Lärande på hållbar väg är att ge Världsnaturfondens syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle. Skriften är rikt illustrerad och tillhandahåller bl a diskussionsfrågor.

 

Hållbar utveckling och lärande  

Inspirationsskrift för universitetslärare är en del av Världsnaturfonden WWFs satsning på lärande för hållbar utveckling på högskolenivå. Skriften vänder sig till all personal på universitet och högskolor som söker inspiration i genomförandet av av Högskolelagens skrivning om lärosätenas ansvar för hållbar utveckling.

 

ESD Sverige
ESD Sverige är en hemsida om lärande för hållbar utveckling. Den riktar sig främst till utbildare inom högre utbildning som vill veta mer om hållbar utveckling och hur man kan integrera frågeställningar kring hållbar utveckling i undervisningen.

 

Multimediapresentation för högskolor och universitet
Att agera för en framtid på en planet - utmaningar & lösningar - ett tvärvetenskapligt bildspel för utbildning/lärande för hållbar utveckling.
Bildspelet utgår från WWFs mål att minska de ekologiska fotavtrycken och öka den biologiska mångfalden. En ökad handlingskompetens står i fokus. Bildspelet innefattar förutom bilder och filmer en handledning med faktatexter, kritiska frågor och reflekterande övningar samt en pedagogisk vägledning. Pedagogen kan lägga upp egna tematiska profiler och materialets flexibilitet gör att det kan användas vid många typer av utbildningar, kurser, och seminarier inom alla slags institutioner.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2010-12-13
 
Foto: WWF
Ansvarig för Utbildnings-enheten är Gunilla Elsässer. Vill du skicka henne e-post klicka här.