Foto: Fotograf/WWF -Germund Sellgren

Välkommen till lärarrummet!

Låt lärandet för hållbar utveckling bli en kompass för din undervisning, som styr ditt val av former, metoder och innehåll. Världsnaturfonden WWF vill gärna stötta ditt viktiga arbete som pedagog och erbjuder en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. 

 

 

Vår stad 2030

Ett utåtriktat projekt som syftar till att ge elever handlingsberedskap i omställningen till ett hållbart samhälle. Projektet riktar sig till elever i gymnasiet och i grundskolans högre årskurser.

Läs mer

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-28

 

Inspiration

Lycka?

Blir vi lyckligare av högre inkomster och ökad energikonsumtion?

Lyssna på professor John Holmberg, vice rektor för Chalmers, föreläsa "Om välbefinnande och ett resurseffektivt samhälle". Se föredraget 

 

Foto: Germund Sellgren

 

Naturens tjänster

En handledning för lärare som undervisar i årskurs 4-9 om ekosystemtjänster. Här