Foto: Frank Parhizgar / WWF-Canon

 

Välkommen till WWF Utbildning

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling

 

Foto Germund Sellgren WWF

Elevrum

I elevrummet finns material riktat till elever. Här kan du lära dig mer om natur, miljö och hållbar utveckling. Här finns övningar, filmer och faktablad samt tips på projektarbeten.

 

Besök elevrummet

Foto Germund Sellgren WWF

Lärarrum

Lärrarummet vänder sig till lärare och andra aktiva inom skola och utbildning. Här kan du hitta fakta och metoder för lektioner och skolutveckling. 
 

Besök lärarrummet  

 

 National Geographic Stock John Burcham WWF

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entrepenörer.
Genom hela utbildningssystemet framhålls entrepenörskap och hållbar utveckling.

  

Läs mer om entreprenörskap och hållbar utveckling  

 

Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future. I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt på fem utmaningar för hållbara städer.

 

Läs mer om hållbara städer
 

 

 

Senast uppdaterad 2015-02-20

Aktuellt

Earth Hour

Lördagen den 28 mars 2015 kommer människor över hela jordklotet släcka ner för att visa beslutsfattare att vi kräver beslut som stoppar förändringar av klimatet. WWF vill nu engagera alla förskolor och skolor i Earth Hour.

Anmälan

 

Se roliga filmer

Vi har skapat en samling roliga och tänkvärda filmer för barn om Earth Hour.

Se här


Stor utbildningskonferens i Japan
I början av november hölls en internationell utbildninghskonferens i Nagoya. Den markerade slutet av FN:s tioårsperiod av lärande för hållbar utveckling och stakade ut den framtida inriktningen GAP, Global Action Programme. Läs mer

 

Till Klimatkalkylatorn

 

Uppgiftsbanken

Sök övningar utifrån teman, ålder och typ av övningar.

» Till Uppgiftsbanken