Foto: Frank Parhizgar / WWF-Canon

 

Välkommen till WWF Utbildning

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling

 

Foto Germund Sellgren WWF

Elevrum

I elevrummet finns material riktat till elever. Här kan du lära dig mer om natur, miljö och hållbar utveckling. Här finns övningar, filmer och faktablad samt tips på projektarbeten.

 

Besök elevrummet

Foto Germund Sellgren WWF

Lärarrum

Lärrarummet vänder sig till lärare och andra aktiva inom skola och utbildning. Här kan du hitta fakta och metoder för lektioner och skolutveckling. 
 

Besök lärarrummet  

 

 National Geographic Stock John Burcham WWF

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entrepenörer.
Genom hela utbildningssystemet framhålls entrepenörskap och hållbar utveckling.

  

Läs mer om entreprenörskap och hållbar utveckling  

 

Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future. I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt på fem utmaningar för hållbara städer.

 

Läs mer om hållbara städer
 

 

Aktuellt

Stor utbildningskonferens i Japan

I början av november hölls en internationell utbildninghskonferens i Nagoya. Den markerade slutet av FN:s tioårsperiod av lärande för hållbar utveckling och stakade ut den framtida inriktningen GAP, Global Action Programme. Läs mer

 

Earth Hour

Släcker din förskola eller skola? Lördagen den 28 mars 2015 kommer människor över hela jordklotet släcka ner för att visa beslutsfattare att vi kräver beslut som stoppar förändringar av klimatet och ställer om till en hållbar utveckling. WWF vill engagera alla förskolor och skolor i Earth Hour med aktiviteter som bidrar till läroplanernas mål om utbildning för hållbar utveckling. Anmälan

 

 

Senast uppdaterad 2014-12-15

 

Till Klimatkalkylatorn

 

Övningar i Uppgiftsbanken

Sök övningar utifrån teman, ålder och typ av övningar.

» Till Uppgiftsbanken

 

 

  

Earth Hour

Foto: WWF Kina