Välkommen till WWF Utbildning

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll.

 


Aktuellt

Besök vår sida om valet 2014 där partier och politiker uttrycker sina tankar om utbildning för hållbar utveckling. Här hittar du en filmad debatt på temat Vilka förutsättningar har lärarna för att omsätta styrdokumentens intentioner i undervisningen? Rekommendationer för att genomföra lärande för hållbar utveckling samt en rapport om lärande för hållbar utveckling finns också här. Filmade valdebatter och vår partiernas svar på tre utbildningsfrågor kan du också hitta här.

» Valsida

 

 

 

Elevrum

I elevrummet finns material riktat till elever. Här kan du lära dig mer om natur, miljö och hållbar utveckling. Här finns t.ex. övningar, filmer och faktablad samt tips på projektarbeten.

 

Besök elevrummet

 

Lärarrum

Lärrarummet vänder sig till lärare och andra aktiva i skola och utbildning. Här kan du hitta fakta och metoder för lektioner och skolutveckling. 
 

Besök lärarrummet  

 

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entrepenörer.
Genom hela utbildningssystemet framhålls entrepenörskap och hållbar utveckling.

  

Läs mer om entreprenörskap och hållbar utveckling

 

Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future. I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt på fem utmaningar för hållbara städer.

 

Läs mer om hållbara städer
 

 

 

Senast uppdaterad 2014-11-28

 

 

  

 

 

Övningar i Uppgiftsbanken

Sök övningar utifrån teman, ålder, typ av övningar och ämnen att använda övningarna i.
» Till Uppgiftsbanken