Foto: Frank Parhizgar / WWF-Canon

 

Välkommen till WWF Utbildning

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling

 

Foto Germund Sellgren WWF

Elevrum

I elevrummet finns material riktat till elever. Här kan du lära dig mer om natur, miljö och hållbar utveckling. Här finns övningar, filmer och faktablad samt tips på projektarbeten.

 

Besök elevrummet

Foto Germund Sellgren WWF

Lärarrum

Lärrarummet vänder sig till lärare och andra aktiva inom skola och utbildning. Här kan du hitta fakta och metoder för lektioner och skolutveckling. 
 

Besök lärarrummet  

 

Foto: Germund Sellgren, WWF

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entrepenörer.
Genom hela utbildningssystemet framhålls entrepenörskap och hållbar utveckling.

  

Läs mer om entreprenörskap och hållbar utveckling  

 

Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future. I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt på fem utmaningar för hållbara städer.

 

Läs mer om hållbara städer
 

 

 

Senast uppdaterad 2015-06-01

Aktuellt

Välkommen till Vårförsöket 2015!Foto: Germund Sellgren

Vill du och dina elever delta i riktig forskning? Elever i alla åldrar i hela Sverige är välkomna att delta.

Forskarna vill ha er hjälp med två saker:

a) observera lövsprickningen hos några lövträd

b) observera olika träd

Hemsida

Rapporteringssida

 

 

Till Klimatkalkylatorn

 

Uppgiftsbanken

Sök övningar utifrån teman, ålder och typ av övningar.

» Till Uppgiftsbanken