Foto: Frank Parhizgar / WWF-Canon

 

 

Välkommen till WWF Utbildning

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling.

 

Foto Germund Sellgren WWF

Elevrum

I elevrummet finns material riktat till elever. Här kan du lära dig mer om natur, miljö och hållbar utveckling. Här finns övningar, filmer och faktablad samt tips på projektarbeten.

 

Besök elevrummet

Foto Germund Sellgren WWF

Lärarrum

Lärrarummet vänder sig till lärare och andra aktiva inom skola och utbildning. Här kan du hitta fakta och metoder för lektioner och skolutveckling. 
 

Besök lärarrummet  

 

Foto: Germund Sellgren, WWF

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entrepenörer.
Genom hela utbildningssystemet framhålls entrepenörskap och hållbar utveckling.

  

Läs mer om entreprenörskap och hållbar utveckling  

 

Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future. I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt på fem utmaningar för hållbara städer.

 

Läs mer om hållbara städer
 

 

 

Senast uppdaterad 2017-04-25

Världen har bestämt sig

Världen har bestämt sig. Se filmen om den globala rättvisan och se hur även du kan bidra

 

Vi måste börja leva inom gränserna för vad planeten klarar av.

Se filmen om den globala rättvisan och även hur du själv kan bidra 

22 maj - en mångfaldsdag

FN har instiftat International Day for Biodiversity den 22:e maj varje år, en biodiversitets- eller mångfaldsdag. Ett viktigt mål är att göra människor medvetna om värdet av biologisk mångfald, men också om vad vi kan göra för att bevara och hållbart använda mångfalden.

 

Biodiversitetsdagen.se är ett interaktivt läromedel som hjälper dig som lärare att inpirera och motivera barn/ungdomar att lära sig mer om biologisk mångfald.

Förskola på hållbar väg - NYTT!

Hur kan en förskola jobba med hållbar utveckling? En 28-sidig handledning finns här

Stadsliv - nytt material

8 städer, 8 arbetsblad om hållbara städer i Sverige och internationellt. Läs mer här.

 

Uppgiftsbanken

Sökbara övningar utifrån teman, ålder och typ av övningar.

» Till Uppgiftsbanken

 

Foto: Germund Sellgren