Foto: Frank Parhizgar / WWF-Canon

 

 

Välkommen till WWF Utbildning

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Den kräver att vi tänker om, tänker nytt och ständigt lär oss. WWF Utbildning är till för dig som vill lära eller för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling.

 

Foto Germund Sellgren WWF

Elevrum

I elevrummet finns material riktat till elever. Här kan du lära dig mer om natur, miljö och hållbar utveckling. Här finns övningar, filmer och faktablad samt tips på projektarbeten.

 

Besök elevrummet

Foto Germund Sellgren WWF

Lärarrum

Lärrarummet vänder sig till lärare och andra aktiva inom skola och utbildning. Här kan du hitta fakta och metoder för lektioner och skolutveckling. 
 

Besök lärarrummet  

 

Foto: Germund Sellgren, WWF

Entreprenörskap

Världen behöver kreativa och hållbarhetstänkande entrepenörer.
Genom hela utbildningssystemet framhålls entrepenörskap och hållbar utveckling.

  

Läs mer om entreprenörskap och hållbar utveckling  

 

Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF arbetar för hållbara städer utifrån visionen One Planet Future. I vårt arbete med städer fokuserar vi speciellt på fem utmaningar för hållbara städer.

 

Läs mer om hållbara städer
 

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-16

Stadsliv - nytt material

8 städer, 8 arbetsblad om hållbara städer i Sverige och internationellt. Läs mer här.

Förskola på hållbar väg - NYTT!

Hur kan en förskola jobba med hållbar utveckling? En 28-sidig handledning finns här

 

  EARTH HOUR

Klimatmanifestationen Earth Hour äger rum lördagen den 25 mars kl 20:30. Då engagerar sig Sverige och världen för att uppmärksamma klimatfrågan. Varje år deltar hundratals svenska skolor, från förskola till gymnasium. Anmäl din förskola/skola: anmälan


MAT PÅ HÅLLBAR VÄG

En ny handledning om mat finns nu tillgänglig. Den har namnet Mat på hållbar väg och vänder sig till F- åk. 9.

Gå till matsidan

 

 


UTVÄRDERING

Vi presenterar nu en utvärdering med reflexioner om Vår stad 2030.

Vår stad 2030 handlar om att lära sig mer om social och ekologisk hållbarhet i en stad. WWF vill med denna rapport visa om och hur undervisning kan bidra till hållbar utveckling och samtidigt nå uppsatta mål i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan.

Till rapporten

 

Uppgiftsbanken

Sökbara övningar utifrån teman, ålder och typ av övningar.

» Till Uppgiftsbanken

 

Foto: Germund Sellgren