Arter

 

Syftet med Världsnaturfonden WWFs verksamhet är att bedriva naturvårdsarbete överallt på jorden där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

 

För att läsa mer, klicka dig vidare till våra faktasidor om djur och natur via menyerna nedan. Glöm inte heller att det finns massor av information om WWFs verksamhet på vår internationella hemsida: www.panda.org.
 

Däggdjur

Läs mer om tigern, pandan och andra hotade arter.

Fiskar, Grod- och kräldjur

Läs mer om bland annat den grönfläckiga paddan.

Insekter/Ryggradslösa djur/Växter

Läs mer om bland annat ålgräs.

Svenska Rovdjur

Läs mer om varg, lodjur järv och björn.

Fåglar

Läs mer om skräntärnan och andra arter.

Traffic

Läs mer om WWFs arbete om Handel med hotade arter.
Senast uppdaterad 2013-09-30