Elefant

 

 

Det finns tre elefantarter- den asiatiska elefanten (Elephas maximus) som

forskarna betraktar som "akut hotad", och den afrikanska savannelefanten (Loxodonta africana) som betraktas som "hotad" och den afrikanska skogselefanten (Loxodonta cyclotis) som betraktas som hotad.

 

Den afrikanska savannelefanten är världens största, landlevande däggdjur. Fullvuxna hannar kan väga över sex ton, men numera är det sällsynt.

Besök Sydafrika med hjälp av webbkameror och se vilda elefanter och andra djur live här

 

De afrikanska elefanterna

Den afrikanska savannelefanten lever i sociala grupper organiserade runt honor och deras kalvar. Varje familjegrupp består av cirka 10 individer, men ofta håller flera familjegrupper ihop och bildar så kallade klaner, bestående av 6-70 individer som leds av en stor hona. Afrikanska  skogselefanter lever i mycket mindre grupper.

Hanarna bildar ibland små, tillfälliga grupper, men annars vandrar de vanligtvis ensamma, och ansluter sig bara till hongrupperna när någon hona är brunstig. Honorna föder en unge med 2,5 till 9 års mellanrum och är fertila upp till 55-60 års ålder.

De afrikanska elefanterna är mer talrik än den asiatiska men de har på grund av tjuvjakten efter elfenben minskat dramatiskt i antal. Från över 1,3 miljoner djur under sent 1970-tal till något över 400 000 idag. Tjuvjakten i Afrika har nått rekordnivåer under de senaste åren. Kongobäckenets skogselefanter har varit särskilt drabbade. Tiotusentals elefanter dödas varje år för sitt elfenbens skull som illegalt förs till den asiatiska marknaden, bland annat i Thailand, Vietnam, Kina och Egypten. Beräkningar pekar på att runt 30 000 elefanter skjuts varje år i Afrika.

Se ny rapport om Afrikanska elefanter med lista land för land
 


Savannelefant i Amoseli Kenya.  Foto: Martin Harvey

 

Den asiatiska elefanten - akut hotad

 

Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska och är lever uteslutande i skogen. Där lever de i grupper om 3 till 40 individer bestående av honor och deras ungar. Flera grupper bildar större klaner, där individerna är besläktade med varandra.
Den asiatiska elefanten är lätt att tämja, och används i Sydöstra Asien som arbetsdjur.

Det finns idag uppskattningsvis högst 50 000 viltlevande asiatiska elefanter kvar. De lever i isolerade områden i Indien, på Melackahalvön, Sri Lanka, Sumatra, Borneo, Burma, Thailand, Vietnam och på Andamanöarna i Bengaliska viken, öster om Indien.

 

Hotet mot elefanterna

Tjuvjakten för elfenben ett mycket stort hot och har ökat igen de senaste åren, men också konflikten om utrymme, bl a ifråga om elefanternas åverkan på åkermark hotar dem. Generellt sett blir denna konflikt allt starkare mellan människor och allt vilt i Afrika och Asien. Nuförtiden dödar människor elefanter oftare i vad de uppfattar som självförsvar. Men tjuvjakten har de senare åren tyvärr åter blivit det största hotet mot elefanterna. Efterfrågan på elfenben har ökat kraftigt och på många håll har tjuvjägarna även genomfört räder med hjälp av automatvapen.  

 

Finns det några internationella lagar som skyddar elefanterna?

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora -förkortas CITES (Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda växter och djur), reglerar införsel och utförsel av djur och växter mellan länder.  

Senast uppdaterad 2014-05-27

Vad gör WWF

 

 

WWFs kampanj  mot illegal handel med vilda djur och efterfrågan på olagliga produkter av djurdelar fortsätter. Handeln med elfenben, noshörningshorn och tigerdelar på den asiatiska marknaden riskerar att krympa arterna till utrotningens gräns.
Stoppa den illegala djurhandeln

 

WWF jobbar med flera projekt för att skydda elefanter i många länder, bland annat i Bhutan, Indien, Indonesien, Kina, Nepal, Thailand och Vietnam för den asiatiska elefanten, och i dom flesta länder i Afrika, för att skydda elefanterna.


Exempel på projekt är: Upprättandet av skyddsområden för djuren, påverkan av regeringar för elefanternas sak, information och utbildning av lokalbefolkningen, stöd till forskning om elefanterna,

stöd till nationalparksvakter i bland annat i Tanzania och Kamerun,

I samarbete  med TRAFFIC - Trade Records Analysis of Flora and Fauna,  stoppa den illegala handeln med elfenben och annan illegal djurhandel..


Vad kan man själv göra?
Köp inte elfenbensprodukter. Många produkter säljs bland annat helt öppet i Thailand.

 

Besök nationalparker och reservat, gynna bra naturturism.

En bra åtgärd är att ta tag i äventyret och turista i nationalparker och reservat där det finns elefanter. Gör detta på så sätt att lokalbefolkningen tjänar pengar på det - till exempel bo på lokalt drivna lodger och hotell och använd lokala guider.

 

Kan man inte åka till elefantländer kan man stödja WWFs arbete som hanterar alla dom komplicerade faktorer som påverkar elefantens framtid.

Afrikans savannelefant Foto: WWF  

 

VARNING!

Det är viktigt att även fortsättningsvis vara på sin vakt mot elfenbensprodukter. Elefenbensprodukter är förbjudet att införa i EU. Acceptera aldrig att en affär har sådana produkter i sitt sortiment! Köp inte elfenbensprodukter.  

LÄS MER

WWFs African Elephant Programme

Läs mer