Noshörning

 

Nya hot mot Afrikas noshörningar. Under 2012 och 2013 har tjuvjakten åter ökat och 2013 har 1004 noshörningar dödads i SydafrikaBättre skydd av noshörningar krävs.

 

WWF firade 12-årsdagen av noshörningsprojekten i Afrika i mars 2009. När projektet startade 1997 fanns det ca 2 600 spetsnoshörningar i Afrika. I dag har antalet ökat till ca 5 000. Främst finns arten i Sydafrika, Namibia, Kenya och Zimbabwe. Även för trubbnoshörningen gick det bra fram till det senaste årens ökande tjuvjakt. Antalet är numera 20 000. Cirka 80 % av Afrikas noshörningar finns i Sydafrika.

 

Fakta om världens fem noshörningsarter

Noshörningar har funnits på jorden i 60 miljoner år. Under miocentiden (för ca 20 miljoner år sedan) fanns hela 30 noshörningsarter. I dag finns det fem arter och alla är utrotningshotade. Tre arter lever i Asien (indisk noshörning, javanoshörning och sumatranoshörning) och två i Afrika (trubbnoshörning och spetsnoshörning). 

 

Trubbnoshörning (Ceratotherium simum)

Trubbnoshörningen är den största av dagens noshörningsarter. Den kallas också "vit noshörning", trots att den inte alls är vit. Vit kommer från holländska widje vilket betyder vid och syftar på den breda överläppen som är anpassad till att beta gräs. På 1890-talet trodde man att trubbnoshörningen var utrotad, men sedan hittade man några få i Natalprovinsen. Tack vare omfattande skydd finns i dag ca 20 000 exemplar, merparten i Sydafrika. Men under senaste åren (2009-2013) har tjuvjakten ökat kraftigt främst  i Sydafrika. 

 

Den sydliga underarten ökade stadigt fram till de senaste årens hårda tjuvjakt. Via den handel där man sätter ut noshörningar som nu är tillåten, men under hård kontroll, så sprids den från sitt kärnområde i Sydafrika till andra länder, bland annat Kenya. Den nordliga underarten är  extremt hotad. I Garamba nationalpark i nordöstra Republiken Kongo är underarten av trubbnoshörning troligen utrotad i det vilda. Området har härjats av krig och oroligheter i många år.

 

Spetsnoshörning (Diceros bicornis)


De första européer som utforskade Afrika berättade om slätter som myllrade av spetsnoshörningar. För knappt hundra år sedan fanns de över större delen av Afrika söder om Saharaöknen. Spetsnoshörningen kallas ibland svart noshörning och den är mycket hårt drabbad av de senaste decenniernas tjuvjakt. I dag finns det ca 5000 djur kvar. En ökning de senaste åren efter 1980-talets slakt.Men även spetsnoshörningen tjuvjagas nu hårt igen och de senaste två åren har varit dystra. WWF jobbar med noshörningsprojekt i många länder: Kenya, Namibia, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.  Dock är spetsnoshörningar som levde i Kameruns norra delar helt borta. Mer om spetsnoshörningen och de senaste årens hot.

 

Javanoshörning (Rhinoceros sondaicus)

Javanoshörningen är i dag den sällsyntaste arten bland noshörningarna. WWF försöker genom sina projekt i Ujung Kulon på ön Java i Indonesien att rädda arten. Så vitt man vet finns det i dag cirka 50 javanoshörningar kvar i Ujung Kulon och tidigare runt 10 i Vietnam, men 2011 förklarades den utdöd i Vietnamn då det sista exemplaret tjuvjagades. I Indonesien finns det hopp se bilder från 2011 här.

 

Sumatranoshörning (Dicerorhinus sumatrensis)

Sumatranoshörningen är den minsta av alla noshörningsarter. I dag räknar man med att det endast finns högst 300 sumatranoshörningar kvar i världen. Tjuvjakten är ett ständigt hot men också att skogarna där den "lilla" noshörningen lever krymper snabbt.

Om sumatranoshörningen ska överleva krävs stora insatser för att skydda skogarna där arten lever och stopp för handeln med noshörningshorn och andra produkter. WWF möter dessa problem på flera sätt, bl a genom att aktivt försöka stoppa handeln med noshörnignshorn, protected area management, utbildning och upplysning.

 

På bilden ovan en sumatranoshörning i regnskogen på norra Sumatra. Arten finns bara på några få platser på Sumatra och på Malacka-halvön i Malaysia. En underart finns även på Borneo, under 2013 har WWF tagit bilder och unika filmer på den hotade underarten som lever i den östra delen av Kalimantan.

 

Indisk noshörning (Rhinoceros unicornis)

Den indiska noshörningen går det bra för! Tack vare strikta skyddsåtgärder har populationen ökat från 600 individer 1975 till ca 2 900 individer (2011). Men det är fortfarande en hotad art som jagas för sina horn. De skyddade områden i Indien och Nepal där den indiska noshörningen lever omringas allt tätare av byar som är ett resultat av en växande befolkning. Det är därför totalt avgörande för noshörningens överlevnad att se till att lokalbefolkningen som lever intill dem kan få fördelar av att den hotade arten lever i området. Även utbildning och informationsinsatser görs av WWF.  I Nepal arbetar WWF med lokala organisationer med att återinföra noshörningar från nationalparken, Royal Chitwan National Park till andra reservat.


Tjuvjakten ett stort problem

Tjuvjakten pågår för fullt på många platser och eftersom noshörningen ser mycket dåligt är de också lätta att komma åt. Det största hoten mot noshörningen är efterfrågan på noshörningshorn, som främst används i orientalisk medicin men också som skaft på knivar mm. Trots att internationell handel med noshörningshorn är förbjuden och att vissa praktiserande läkare i dag använder alternativa mediciner så fortsätter efterfrågan på noshörningshorn att vara hög.

 

Ett annat hot är befolkningsökningen främst i syd-ost Asien och i Indien som innebär att noshörningens utbredningsområden minskar. Ända sedan WWF bildades 1961 har organisationen arbetat aktivt för noshörningens överlevnad. Arbetet går bl a ut på att skydda noshörningen där den lever, samt att informera på de marknader där efterfrågan på noshörningshornen är stor.

 

Senast uppdaterad 2014-05-27

Vad gör WWF?

Tjuvjakt

Det är noshörningarnas horn tjuvskyttarna vill åt. Pulvriserat horn har länge varit eftertraktat som medicin och
i dag används 60 procent av hornen till detta. I fjärran östern ingår hornpulver i traditionell kinesisk medicin som sägs bota förkylningar, feber, huvudvärk, malaria och många andra krämpor. Vissa vetenskapsmän säger att noshörningshorn kan sänka feber, åtminstone på råttor. Det finns dock alternativ eftersom horn från saigaantilop och vattenbuffel visar sig ha samma effekt. Det är inget "magiskt" med hornet! Det består av kompakta fibrer av keratin, liknande människans naglar.

 

I Vietnam har eftefrågan på noshörningshorn ökat kraftigt, efter ett falskt påstående om att hornet har egenskaper som botar cancer och även ger styrka. Den ökande efterfrågan ligger bakom slakten av bland annat afrikanska noshörningar.

 

Knivskaft av noshörningshorn

Under 1970-talet ökade efterfrågan av ett annat skäl. I Yemen bär många män en traditionell dolk som kallas "jambiyya" Förr i tiden hade bara de rikaste råd med snidade knivskaft av noshörningshorn till sina dolkar. Men i början av 1970-talet blev det möjligt att tjäna mycket pengar i Saudiarabien och andra rika oljestater och då steg efterfrågan på noshörningshorn. Det gjorde också att priset på noshörningshorn sköt i höjden och en ohämmad jakt på noshörningar följde. Cirka 90 procent av Kenyas, Ugandas och norra Tanzanias noshörningar dödades under den här perioden.

  

Javanoshörningen är i dag den mest sällsynta arten bland noshörningarna. Foto: WWF International

Indisk noshörning 

   

WWF arbetar också med:


• Att bevaka reservat där noshörningar kan leva säkrare 


• Forskning för att öka kunskapen om noshörningen


• Omflyttning av noshörningar till skyddade områden


• Utbildning och löner till parkvakter


• Utbildning och samarbete med lokalbefolkningen


• Inköp av bilar och kommunikationsutrustning för bevakning