Björn Foto Wild Wonders of Europe

 WWFs arbete för de stora rovdjuren i Sverige

 


 

Nyheter om vår stora rovdjur

 

WWF analyserar besluten om vinterns licensjakt med varg

2015-11-11

Idag kom beslut från fem länsstyrelser om licensjakt på totalt 46 vargar. 

Vi kommer nu att analysera besluten närmare
 

 

Regeringen måste sätta ned foten och våga ta beslut i vargfrågan

2015-10-06

Naturvårdsverket har överlämnat en forskarrapport om gynnsam bevarandestatus rörande varg till Miljöminister Åsa Romson.

Nu finns en unik chans att ta ett stort kliv framåt, menar WWF

 

WWF välkomnar ministrarnas debattartikel om varg

2015-02-05

Världsnaturfonden WWF kommenterar ministrarna Sven-Erik Bucht och Åsa Romsons debattartikel på SvD Brännpunkt om långsiktig, hållbar förvaltning av varg.

Bra att ministrarna agerar

 

WWF beklagar beslut om licensjakt på 36 vargar

2015-01-15

WWF beklagar dagens besked från kammarrätten i Göteborg som innebär att licensjakt på 36 vargar kan inledas i Värmlands och Örebro län.

Regeringen bör säkra långsiktigt hållbar rovdjurspolitik

 

Kammarrätten ger miljörörelsen rätt om licensjakt på varg

2014-11-14
Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen har överklagat Naturvårdsverkets beslut som togs den 30 januari 2013 om licensjakt på 16 vargar. Syftet som angavs var att inavelsgraden skulle minskas.

Men licensjakt påverkar inte inaveln positivt, menar Kammarrätten

 

WWF beklagar beslut om licensjakt på varg

2014-10-30

Naturvårdsverket har idag öppnat för en omfattande licensjakt på varg i början av nästa år. Beslutet riskerar att cementera konflikter och öka motsättningarna i stället för att skapa en samsyn kring rovdjurspolitiken, menar WWF.

Risk att 25 procent av vargpopulationen skjuts bort

21 organisationer kräver en gemensam förvaltning av Nordens stora rovdjur

2014-02-18

Våra stora nordiska rovdjur känner inga gränser så WWF har tillsammans med 20 andra naturvårdsorganisationer uppmanat de nordiska ländernas regeringar att komma överens om en gemensam rovdjurspolitik.

Brev till nordiska regeringar

 

Viltförvaltningsfrågorna bör vara kvar hos Naturvårdsverket

2013-10-03

WWFs syn på jaktlagsutredningens delbetänkande Viltmyndigheten – Jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71).

Världsnaturfonden WWF är kritisk till regeringens upplägg av jaktlagsutredningens arbete

 

Rösta ned regeringens rovdjursproposition

2013-09-12
I rovdjursproposition föreslår regeringen att jakt kan inledas på Sveriges rovdjursstammar – inklusive kungsörn. Proposition genomsyras av stor okunnighet och förpassar svensk rovdjurspolitik årtionden tillbaka i tiden, menar Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.
Regeringen skämmer ut Sverige med förslaget

 

Brev till EU-kommisionen om miljöminister Eks agerande i vargfrågan

2013-10-25

 

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF uppmärksammar nu EU:s miljökommissionär Janez Potočnik på att miljöminister Lena Ek har lagt ett tak för vargpopulation på 180 individer och att en licensjakt på varg ska äga rum kommande vinter. Brevet är en inlaga i det pågående ärendet som kommissionen driver om den svenska vargjakten.

Förra året backade regeringen från licensjakten på varg och det dåvarande taket på 210 vargar. Nu vill regeringen, insvept i ny retorik, återigen licensjaga varg och sänker det tidigare taket. Vi uppmanar nu kommissionen att kräva att beskeden återtas, säger de tre organisationerna.
Våren 2010 anmälde Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige den svenska vargjakten till EU-kommissionen för att vargjakten bröt mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen. mot de gemensamma reglerna i samband med vargjakt under liknande omständigheter.

Här är brevet från WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska rovdjursföreningen till EU

 


 

 

Foto Staffan Widstrand

Varg

 Varg i Sverige

 

 

Foto: Ola Jennesten

Järv

Fakta om Järv 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-11-11

WWFs målsättning

Livskraftiga stammar av björn, järv, lo och varg i Skandinavien i samexistens med människor.

 

Saklig information om stammarnas storlek, beteende och utbredning är nödvändig för att öka allmänhetens förståelse och acceptans för våra rovdjur.

 

WWF har både i Sverige och internationellt en lång tradition av att arbeta med de stora rovdjuren.

I Sverige började arbetet 1972 i och med att Projekt Varg fick sitt första WWF bidrag. Satsningar på lodjur startade 1974, björn 1985 och järv 1990.

 

Här kan du ladda ner:
Skrivbordsbilder 

 

 Varg. Foto: Ola Jennersten

WWF har varit en av de största bidragsgivarna till rovdjursforskningen i Sverige. Vårt mål är att rovdjursförvaltningen ska baseras på säkra biologiska kunskaper.