Tiger

Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Tidigare kunde man hitta tigrar ända från Turkiet i väst till Ryssland i öst, men idag finns de bara kvar i 13 länder i Asien. Här kan du lära dig mer om tigern som art och hoten mot den.

 Bildspel om tigern i Asien och massor av tigerinformation

 

Tigern lever och jagar ensam. Den äter främst större hovdjur, till exempel hjortar, men jagar även andra djur som vildsvin och apor. Tigern är mest aktiv under dygnets mörka timmar och tillbringar resten av dygnet i vila. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i exempelvis Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1 000 kvadratkilometer.

Trivs i olika naturtyper och klimat

Tigerhonan blir könsmogen vid 3-4 års ålder. Tre månader efter parningen föder hon vanligtvis 1-3 mycket små, blinda och hjälplösa ungar. Den första månaden hålls de väl gömda, gärna i en grotta eller bland täta buskar. Ungarna diar tills de är fem månader gamla, men börjar att äta kött redan efter sex veckor.

 

Vid sex månaders ålder börjar ungarna att jaga tillsammans med sin mamma och vid två års ålder lämnar de henne för gott.

 

Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat.

 

Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.


En hotad art

I början av 1900-talet fanns det runt 100 000 tigrar i det vilda. I dag återstår endast omkring 
3 200 vilda tigrar. Av tigerns åtta eller nio underarter är redan tre försvunna och den sydkinesiska tigern är mycket nära utrotning.

 

Jakt och ett ökat befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. På senare år har också användandet av malda tigerben i orientalisk medicin ökat kraftigt. Uppgången i den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en hög efterfrågan på dessa mediciner, även bland grupper i Nordamerika och Europa.

 

Skogsaverkningar ökar och tigerns skogar försvinner allt mer. Tigerskog blir bland annat oljepalmsplantager på Sumatra.

 

Tigern och människan

Även om tigern normalt sett undviker kontakt med människor, kan det hända att männiksor dödas av tigrar. Tigern kan bli överraskad och skrämd, den kanske försvarar sina ungar, eller också finns det dåligt med bytesdjur. Trots riskerna rör sig människor fortfarande i tigerreservaten med eller utan tillåtelse, för att exempelvis fånga fisk eller samla ved. 

För att minska risken för olyckor placerar myndigheterna ut människoliknande dockor som är försedda med starkström. En anfallande tiger får en stark stöt och efter en sådan näsbränna tar det lång tid innan den försöker igen.

Skogsarbetare som arbetar i tigerområden brukar bära ansiktsmasker på bakhuvudet, då tigern oftast attackerar bakifrån. Man placerar också ut boskap i reservaten för att tigrarna inte skall söka sig till bebyggda områden i jakten på föda. Studier med hjälp av radiosändare har visat att tigrar ofta lever nära människor utan att orsaka några problem.

 

 

Nuvarande situation för de olika underarterna

Tigerraser Population* Utbredning
Bengalisk tiger    1700–2300 Bangladesh, Bhutan,
Indien, Myanmar, Nepal

Nordlig Indokinesisk tiger samt Malaysisk           tiger     

   880–1230 Kambodja, Kina, Laos, Malaysia,
Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam
Sumatratiger          350–400 Indonesien (Sumatra)Högst osäkert antal
Sibirisk tiger
(amurtiger)
   330–390 Kina, Nordkorea, Ryssland. Ny undersökning pågår 2010
Sydkinesisk tiger            0 ? Södra Kina . Troligen utdöd,
Balinesisk tiger Utrotad år 1940 Indonesien (Bali)
Kaspisk tiger Utrotad år 1970 Afghanistan, Iran, Kina,
Ryssland, Turkiet, bland annat
Javatiger Utrotad år 1980


Indonesien (Java)

Totalt cirka 3 200–4300    

 * population som presenterades av WWF 2010, ungefärligt antal


 

Sydkinesisk tiger (Panthera tigris amoyensis) är den underart från vilken de andra tigrarna anses ha utvecklats.

 

Den lever bara i Kina, är akut hotad och troligen på väg att försvinna helt. Det är osäkert om det ens finns några sydkinesiska tigrar kvar i det vilda.

 

 


Nordlig Indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti) finns i Laos, Kambodja, Vietnam, Thailand och Myanmar (Burma).

Den indokinesiska tigern har minskat i antal på senare år. Totalt finns runt 700 djur om man räknar ihop den nordliga med den malysiska, vilket ofta görs då alla inte skiljer på dessa två underarter. Båda är starkt hotade.

 

WWF har hjälpt till att skydda den indokinesiska tigern i Thailand. I Malaysia lever tigrarna i reservat, men i Myanmar saknar de lagstadgat skydd. Det finns bara cirka 500 malaysiska tigrar kvar, då konflikterna mellan människa och tiger har ökat till följd av skogsavverkning.

 

Sibirisk tiger (Panthera tigris altaica), kallas även Amurtiger. 

Underarten är, tillsammans med den bengaliska tigern, störst till storleken. Den har en tjock, ljusfläckig päls. 
I dag finns cirka 400 sibiriska tigrar kvar, de flesta i relativt välskyddade reservat i östra Ryssland, men även i norra Kina.  Underarten är hotad.

Bengalisk tiger (Panthera tigris tigris), också kallad indisk tiger, är den underart det finns flest exemplar av. Enligt de senaste beräkningarna finns det dock bara 1800 bengaliska tigrar kvar. Av dem finns 1700 i Indien, där ett intensivt naturvårdsarbete sedan 1973 har lagt grunden till en god tigerstam. "Projekt Tiger" startades med hjälp av medel från WWF och Indiens regering och innebar att man skapade reservat i olika naturtyper inom tigerns utbredningsområde. Projektet var till en början mycket lyckat, men efter hand har problem uppstått, till följd av ökat befolkningstryck och en ökad tjuvjakt. I dag försöker man därför kombinera naturvård med en uthållig användning av naturresurserna, och är noga med att lokalbefolkningen medverkar i reservatsarbetet. Arten är starkt hotad.

Sumatratiger (Panthera tigris sumatrae), finns som namnet avslöjar på Sumatra. SumatratigerAntalet djur beräknas idag till färre än 400. Jakt är det stora hotet trots att tigern har lagligt skydd. WWF har hjälpt Indonesien att skydda tigern i över 20 år och på Sumatra finns nu fem större tigerreservat. Oljepalmsplantager ersätter dock i allt högre grad tigerns skogar och arten är akut hotad.


Kaspisk tiger (Panthera tigris virgata), balinesisk tiger (Panthera tigris balica) och Javatiger (Panthera tigris sondaica) är utrotade. Den kaspiska tigern fanns en gång ända bort till Kaspiska havet och Turkiet. De båda andra underarterna levde i Indonesien, på öarna Bali respektive Java. Den balinesiska tigern var den minsta av de åtta underarterna.

 

Senast uppdaterad 2014-09-24

WWFs mål är att dubbla antalet  tigrar till 2022 - nästa tigerår

 

Artfakta

 

  • Familj: tigrar (Panthera tigris)
  • Arter: Det finns 8 eller 9 underarter, varav 3 är utdöda (se artikel här intill)
  • Storlek: höjd: 65-105 cm; vikt: 100-300 kg
  • Livslängd: 15-20 år
  • Könsmognad: 3-4 års ålder
  • Dräktighetstid: 96-110 dagar
  • Utbredning:  delar av Asien, se ruta här intill
  • Status enligt IUCN: starkt hotad till akut hotad

 

Världens nordligaste tigrar

I början av 2013 fångades för första gången en tiger på bild i Anuisky Nationalpark i Ryssland, nära kinesiska gränsen. När tre kamerafällor sattes upp hade inom loppet av fyra dagar en tiger, flera vildsvin och en räv fotats. De ryska tigrarna är beroende av vildsvin och även många vildsvin fotograferades.

 

Det finns troligen cirka 15 tigrar i området som är ungefär av Bohusläns storlek, och antalet tycks ha ökat under projektets gång.

 

WWF och Nordens Ark genomför ett bevarandeprojekt för tigrar i och runt Anuisky nationalpark. Finansieringen kommer från Svenska PostkodLotteriets specialprojekt.

Skrivbordsbild

Här kan du ladda ner en

skrivbordsbild med ett tigermotiv.

Läs mer

Fakta och nyheter om illegal handel med hotade arter:

www.traffic.org

Hur gick det för tigrarna 2013?

Tigers Alive Initiative Report 2013