tiger  National Geographic Stock Michael Nichols WWF

Tiger

Tigern är den största medlemmen i kattfamiljen. Tidigare kunde man hitta tigrar ända från Turkiet i väst till Ryssland i öst, men idag finns de bara kvar i ett tiotal länder i Asien. Här kan du lära dig mer om tigern som art och hoten mot den.

 Bildspel om tigern i Asien och massor av tigerinformation

 

Tigern lever och jagar ensam. Den äter främst större hovdjur, till exempel hjortar, men jagar även andra djur som vildsvin och apor. Tigern är mest aktiv under dygnets mörka timmar och tillbringar resten av dygnet i vila. Hanarna rör sig över ett större område än honorna och ett tigerrevir i exempelvis Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna. I områden med lägre bytestäthet, som till exempel Sibirien, kan ett tigerrevir vara upp till 1 000 kvadratkilometer.

Trivs i olika naturtyper och klimat

Tigerhonan blir könsmogen vid 3-4 års ålder. Tre månader efter parningen föder hon vanligtvis 1-3 mycket små, blinda och hjälplösa ungar. Den första månaden hålls de väl gömda, gärna i en grotta eller bland täta buskar. Ungarna diar tills de är fem månader gamla, men börjar att äta kött redan efter sex veckor.Vid sex månaders ålder börjar ungarna att jaga tillsammans med sin mamma och vid två års ålder lämnar de henne för gott.

 

Bara tigern har tillgång till vatten och föda samt skydd för sig själv och sina ungar trivs den i mycket olika naturtyper och klimat.

Den kan leva i Sibiriens kalla barrskogar, i norra Kinas ekskogar eller i Sydostasiens monsun-, bambu-, mangrove- och regnskogar.

 


 

En hotad art

Antalet vilda tigrar har minskat dramatiskt under 1900-talet. I dag återstår endast 3900. Lämpliga tigerområen har dessutom förändrats starkt så idag finns bara 6-7% kvar av tigerns forna jaktmarker.
Jakt och skogsavverkning på grund av ett allt högre befolkningstryck är de främsta anledningarna till att tigrarna minskar i antal. Inte minst har den ökande användningen av palmolja resulterat i omvandling av många skogar till monokulturer av oljepalmer. På senare år har också användandet av malda tigerben i såkallade tigervin ökat starkt . Uppgången i den sydasiatiska och östasiatiska ekonomin sedan mitten av 1970-talet har lett till en hög efterfrågan på tigerprodukter, även bland grupper i Nordamerika och Europa.
 

Tigern och människan

När tigerns skogar och dess bytesdjur reduceras ökar risken för konflikter mellan människor och tigrar. Tigrarna ser människans boskap som lätta bytesdjur. Och på många ställen, inte minst i tigerlandskapets spridningskoridorer dödas mängder av tamboskap av tigrar.  För att minska dessa konflikter gäller det att hålla tillräckligt höga vilda bytespopulationer, samarbeta med bybor med exempelvis biogasanläggningar eller effektiva spisar så att ingen behöver vandra in i tigerskogarna efter ved.

 

Nuvarande situation för de olika underarterna 

Sydkinesisk tiger finns inte längre i det vilda utan enbart i hängn.

Indokinesisk tiger

Finns idag framförallt i gränstrakterna mellan Thailand och Burma (Myanmar)

 

 

 

   

Sibirisk tiger kallas även Amurtiger. Finns idag i Ryska fjärran östern och ett mindre antal i det angränsande Kina. Senaste ryska inventeringen visar att de ökar och att det finns minst 433 tigrar i Ryssland. Den är tillsammans med den bengaliska tigern den största av tigrarna. 

 

Bengalisk tiger också kallad indisk tiger, är den underart det finns flest  av. De senaste inventeringarna visar att det finns 2226 i Indien, 198 i Nepal, 103 i Buthan och 106 i Bangladesh.  

Indien är det viktigaste tigerlandet i Asien. Här jobbar WWF för att öka antalet tigrar, som en del i det övergripande målet att dubblera tigrarna i världen till år 2022.

 

 

 

Den underart som idag kallas ötiger fanns tidigare på de tre Indonesiska öarna Java, Bali och Sumatra. Idag finns de bara kvar på Sumatra, där de hela tiden hotas av skogsbruk och palmoljeplantagens utbredning.

Den kaspiska tigern hade tidigare ett stort utbredningsområde, från Kazakhstan till Kaspiska havet, men är sedan 1970 utdöd. 
Idag finns långt framskridna planer på att återinföra ryska tigrar till Kazakhstan - Till ett område söder om Balkansjön som tidigare var ett hem för tigrar. 

 

Senast uppdaterad 2016-04-11

WWF och tigern

WWF arbetar med tigerskydd överallt där arten finns kvar. Besök WWFs tigersidor med massor av mer information om läget för världens vilda tigrar.

WWFs tigersite

 

WWFs mål är att dubbla antalet  tigrar till 2022 – nästa tigerår

 

Artfakta

 

  • Familj: tigrar (Panthera tigris)
  • Storlek: höjd: 65-105 cm; vikt: 100-300 kg
  • Livslängd: 15-20 år
  • Könsmognad: 3-4 års ålder
  • Dräktighetstid: 96-110 dagar
  • Utbredning:  delar av Asien, se mer info här
  • Status enligt IUCN: starkt hotad till akut hotad

Skrivbordsbild

Här kan du ladda ner en

skrivbordsbild med ett tigermotiv.

Läs mer

Fakta och nyheter om illegal handel med hotade arter:

www.traffic.org

Hur gick det för tigrarna 2013?

Tigers Alive Initiative Report 2013