Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

Ekologiska fotavtryck – Hållbar mat för alla

Mat står för ungefär 25 procent av människans klimatpåverkan. Samtidigt orsakar den andra miljöproblem såsom minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av vår jords resurser. Produktion och konsumtion av mat har också flera viktiga sociala hållbarhetsaspekter – en levande landsbygd, kulturella vanor som är kopplade till måltiden samt frågan om rättvis fördelning. Millenniemålet om minskad hunger i världen är tyvärr ett av de mål vi inte kommer att nå på global nivå. Världsnaturfonden WWF arbetar för att säkra en rättvis tillgång på hälsosam mat för alla inom gränserna för en planet. Du kan bidra genom att göra kloka matval som är bra för både kropp och miljö.

 

Följ gärna dessa LiveWell-kostråd:

 

  • Ät mindre kött

Detta är något av det viktigaste vi kan göra för att minska matens klimatpåverkan – köttkonsumtionen bör halveras för de flesta som lever i rika länder. Ersätt då inte köttet med fisk utan variera ditt proteinintag. Och när du väl äter kött, se till att välja bra kött där man har tagit hänsyn till djuromsorg, miljö och hållbarhet.

 

  • Ät mer grönsaker, baljväxter och fullkorn

Detta budskap talar för sig självt – det är både klimatsmart och nyttigt att basera matvalen på grönsaker och fullkornsprodukter. Och baljväxter ger dig gott om näringsämnen och protein.

 

  • Ät varierat

En varierad matsedel är färgrik och innehåller olika näringsämnen som vi behöver. Proteinet bör komma från olika källor, gärna mycket från baljväxter, men kan också komma från ägg. Om du väljer mjölkprodukter, kött och fisk så bör det utgöra en mindre och varierad andel med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

  • Släng mindre

Visst borde det vara självklart? Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras.

 

  • Ät certifierat

En certifiering innebär att det görs en oberoende kontroll på att produkten lever upp till en standard och uppfyller ställda krav. 

 

  • Ät mindre fett, socker och salt

Undvik ”tomma” kalorier som finns i godis, chips och läsk. Visste du att ett paket skumtomtar ger lika hög klimatpåverkan som en portion griskött?

 

 

 

Om projektet LiveWell

WWFs kostråd kommer från LiveWell, ett EU-projekt som undersöker möjligheten med klimatsmarta, hälsosamma menyer för framtiden. Världsnaturfonden WWF har initierat LiveWell och i projektet samlas även deltagare från England, Spanien och Frankrike. I varje land bygger projektet på en samverkansgrupp med deltagare från olika delar av livsmedelskedjan. Projektet kom bland annat fram till att det är fullt möjligt att minska matens klimatpåverkan med mer än 25 procent, och att en sådan meny är hälsosam, kulturellt acceptabel och ekonomiskt rimlig. Läs mer på: Livewellforlife.eu

Klimatsmarta Earth Hour-recept

Gnocci-recept
Sugen på en ny god vana? Låt dig inspireras av våra hälsosamma, miljövänliga och supersmarriga Earth Hour-recept.

Klimatsmart mat och Earth Hour-bakelsen

 

Gemensam vision för den svenska livsmedelskedjan år 2030

"År 2030 äter det svenska folket hälsosamma, välsmakande och säkra livsmedel som producerats på ett hållbart sätt och bidrar till uppfyllandet av FNs hållbarhetsmål."

 

Världsnaturfonden WWF har samordnat arbetet med att ta fram en gemensam vision för Sveriges livsmedelsstrategi med sikte på 2030. Fem organisationer som representerar Sveriges konsumenter, planeten och djuren medverkade i arbetet.

 

Läs mer om visionen här:

För planetens skull behöver vi en stark livsmedelsstrategi

 

 

WWF i öppet brev till regeringen: Vi är oroade över livsmedelsstrategin

Regeringen är i slutfasen av att ta fram en ny svensk livsmedelsstrategi och väntas inom några veckor presentera slutresultatet. Världsnaturfonden WWF är orolig över att strategin inte kommer att sätta upp konkreta mål inom klimat- och miljöområdet, samt att den kommer att lämna frågor om djurskydd och konsumenter åt sidan. Tillsammans med en rad andra organisationer går WWF ut med ett gemensamt upprop i ett öppet brev till regeringen.

 

Läs brevet här

 

Senast uppdaterad 2016-04-26

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden 2016 i lång version

Köttguiden 2016 i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden 2016  finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

WWF kartlägger framtidens mat

Världsnaturfonden WWF har beslutat att fokusera på Hållbar mat för alla under 2014 och 2015. En bakgrundsrapport har tagits fram som kommer spridas i Sverige och internationellt.

 

Rapporten ger en beskrivning av matens hållbarhetsutmaningar, och vilka scenarier det finns för att försörja världen med livsmedel 2050. Den visar på utmaningar och möjligheter, och budskapet är tydligt – om vi fortsätter som vi gör idag kommer vi inte klara målet att försörja alla med mat inom planetens gränser. Det måste till åtgärder från både politiker, marknadsaktörer och konsumenter.

 

På denna sida kommer vi berätta mer om olika åtgärder som behöver göras för att klara målet Hållbar mat för alla. Följ oss på denna resa!

 

Ladda ner rapporten Hållbar mat för alla / Sustainable food for all:

Engelsk version / English version

Kort presentation på svenska

Short version in English

Svensk version