Stora Nassa Foto:Germund Sellgren

Rädda Östersjön!

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. 

 

Foto: Ola Jennersten

Rädda Östersjön – ett hav som förtjänar bättre

Havsmiljön är mycket känslig och utsatt för ett hårt tryck.

Nu reformeras EUs fiskepolitik

Havet går att rädda 

Havsförvaltning – Östersjön

Det här gör WWF för Östersjön

Sjöfart

Minska övergödningen 

Film: WWFs Östersjöbönder ligger i framkant för miljön

Följ med på en resa runt Östersjön och träffa tre pionjärer inom jordbruket som har gjort insatser utöver det vanliga på sina gårdar för att bidra till att minska övergödningen av Östersjön. Lantbrukarna har alla tilldelats utmärkelsen Baltic Sea Farmer of the Year Award av WWF.

 

Klicka och förstora bilden här

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Allt hänger ihop. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter hotar att försvinna, men det kan även leda till förändringar i hela det ekologiska systemet.


Alla frågor som påverkar Östersjön måste samordnas. En tuff utmaning, men den 1 juli 2011 tog den svenska regeringen ett väsentligt kliv i rätt riktning och invigde den nya Havs- och vattenmyndigheten. Den ansvarar för att samordna hanteringen av aktiviteter och miljöfrågor i havet – inklusive fisket.

Tyvärr har regeringen inte genomfört uppgiften fullt ut. På regeringsnivå fortsätter fisket att delvis tillhöra Landsbygdsdepartementet (fd Jordbruksdepartementet) trots att den nya myndigheten kommer att tillhöra Miljödepartementet.

Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för en välmående havsmiljö – därför anser WWF att det är självklart att fisk och fiske i sin helhet ska tillhöra Miljödepartementet.

 

Senast uppdaterad 2014-11-25

 

WWFs Fiskguide

Fiskguiden 2015
 

Fiskguiden 2015 i miniformat

> Fiskguiden 2015 i lång version

(Kommer inom kort)

 

Nyhet! Fiskguiden som app 

Fiskguiden 2015  finns nu även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Fiskguidens app

 

Skicka fina e-vykort

Skicka gärna ett e-vykort och berätta om WWFs Östersjöarbete:

 

Vykort skärgården

 

Vykort havsörn