Rädda Östersjön!

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. 

 

Rädda Östersjön – ett hav som förtjänar bättre

Havsmiljön är mycket känslig och utsatt för ett hårt tryck.

Nu reformeras EUs fiskepolitik

Havet går att rädda 

Havsförvaltning – Östersjön

Det här gör WWF för Östersjön

Sjöfart

Minska övergödningen 

Ny rapport visar: Rätt satsningar för Östersjöregionen kan ge friskt hav, jobb och ekonomisk tillväxt

Att återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. Det visar en ny rapport gjord av Boston Consulting Group på uppdrag av WWF. Östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet.

 

På SVT Aktuellt-klippet ovan berättar Fredrik Lind från Boston Consulting Group kortfattat om rapporten och hur Östersjöns hälsa påverkar vår samhällsekonomi.

Mer om rapporten "Att vända motgångar till möjligheter – en affärsplan för Östersjön"

 

Klicka och förstora bilden här

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Allt hänger ihop. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter hotar att försvinna, men det kan även leda till förändringar i hela det ekologiska systemet. Dess bättre har just torsken nyligen återhämtat sig i delar av Östersjön medan sill och skarpsill nu har en sämre situation. 

Alla frågor som påverkar Östersjön måste samordnas. En tuff utmaning, men den 1 juli 2011 tog den svenska regeringen ett väsentligt kliv i rätt riktning och invigde den nya Havs- och vattenmyndigheten. Den ansvarar för att samordna hanteringen av aktiviteter och miljöfrågor i havet – inklusive fisket.

Tyvärr har regeringen inte genomfört uppgiften fullt ut. På regeringsnivå fortsätter fisket att delvis tillhöra Landsbygdsdepartementet (fd Jordbruksdepartementet) trots att den nya myndigheten kommer att tillhöra Miljödepartementet.

Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för en välmående havsmiljö – därför anser WWF att det är självklart att fisk och fiske i sin helhet ska tillhöra Miljödepartementet. Du kan engagera dig och stödja oss på flera sätt, bland annat genom att skriva på vår namninsamling för mer fisk i haven. 

 

Senast uppdaterad 2013-11-22

 

 

Skicka fina e-vykort

Skicka gärna ett e-vykort och berätta om WWFs Östersjöarbete:

 

Vykort skärgården

 

Vykort havsörn