© Germund Sellgren

Havet går att rädda 

Om det som just nu händer i havet istället hände på land skulle det toppa tidningarnas löpsedlar, TV-nyheternas sändningar och beslutsfattarnas agendor. Men så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det få som inser hur allvarlig situationen egentligen är.

Östersjöns innanhav rymmer ett unikt ekosystem med ett fantastiskt djur- och växtliv. Men det är samtidigt ett hav i kris. Havsmiljön är mycket känslig och påverkas av allt som sker i och kring havet. Dels genom övergödning och överfiske men också genom våra egna handlingar.

 

Havet går att rädda

Det finns goda förutsättningar för att rädda Östersjön. Under den senaste tiden har vi sett en del positiva trender. Fiskbestånd som långsamt börjar återhämta sig och halter av övergödande ämnen i vattnet som minskar på vissa håll, för att nämna några exempel. Men Östersjöns framtid balanserar på en knivsegg. Utan samordning kan de framsteg som gjorts lätt gå förlorade.

 

För att Östersjön ska tillfriskna vill WWF att:

 • det i samband med EUs budgetreform skapas en långsiktigt hållbar jordbrukspolitik utan skadliga subventioner som övergöder Östersjön.
 • EUs fiskepolitik förändras så att fiskbestånden förvaltas genom ekosystembaserade långsiktiga förvaltningsplaner på regional nivå istället för genom årliga kvotförhandlingar.
 • det skapas en integrerad havsförvaltning för hela Östersjön.
   

Det här kan du göra själv för att hjälpa Östersjön att friskna till:

 • Ät fisk som inte är hotad. Hämta WWFs Fiskguide
 • Ställ frågor till dina lokala politiker om Östersjöns miljö, skriv insändare och driv på – inte minst om du bor i en kustkommun.
 • Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel. Fosfat göder Östersjön.
 • Använd färre engångsbestick, -tallrikar och -grillar, och släng skräpet på miljöstationen så håller du naturen ren.
 • Töm båtbottentoaletten och avloppsvattnet på hamnarnas mottagningsstationer istället för i havet.
 • Välj miljöanpassade fordon och bränslen på land och till sjöss.
 • Använd miljövänliga metoder för att hålla båtbotten ren! 
 • Byt ut båtens gamla tvåtaktsmotor mot en fyrtaktare.
 • Använd miljöanpassade rengöringsmedel, hygienartiklar och andra vätskor.
 • Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning.
 • Respektera fågelskyddsområden och stör inte häckande fåglar!

Bli Östersjöfadder

Visste du att du kan bli Östersjöfadder för att stödja WWFs arbete för Östersjön?
Läs mer här 

 


 

Senast uppdaterad 2015-05-06

WWFs Fiskguide

Fiskguiden 2015
 

Fiskguiden 2015 i miniformat

Fiskguiden 2015 i lång version

 

Nyhet! Fiskguiden som app 

Fiskguiden 2015  finns nu även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Fiskguidens app