© WWF-Canon / Cat Holloway

Miljömärkning av fiske - om MSC, ASC och KRAV

WWF stödjer certifieringarna MSC, ASC och KRAV som bästa tänkbara miljöval för konsumenter. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till att stoppa utarmningen av haven och minska utsläppen från odlingar. För alla tre märkningarna är det ett oberoende certifieringsföretag som bedömer om fisket eller odlingen klarar de uppsatta kriterierna.

Fråga efter miljömärkta fiskprodukter i butik och på restaurang!

 

MSC – Marine Stewardship Council

MSC är en internationell stiftelse som miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. De bedömer bland annat fiskbeståndens status, åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan, samt arbetsförhållandena ombord på fiskebåten.
 

Mer information om MSC:

MSCs hemsida

MSC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter

Spåra fisket

 

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.
 

Mer information om ASC:

ASCs hemsida

ASC-certifierade odlingar 

ASC frågor och svar
 

KRAV

KRAV-märket är en svensk miljöcertifiering som står för en hållbar livsmedelsproduktion, vilket omfattar både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter. KRAV fokuserar bland annat på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske. För odlade fiskar så krävs i första hand KRAV-certifierat foder, i andra hand fiskrens och i tredje hand foder av fiskarter människan inte äter, som är hållbart fiskade med full spårbarhet. 
 

Mer information om KRAV:

KRAVs hemsida

KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter

KRAVs regler för matproduktion 

 

Senast uppdaterad 2015-02-17

WWFs Fiskguide

Fiskguiden 2015
 

Fiskguiden 2015 i miniformat

Fiskguiden 2015 i lång version

 

Nyhet! Fiskguiden som app 

Fiskguiden 2015  finns nu även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Fiskguidens app

Fisk sägs vara bra för minnet – men det enda du egentligen behöver komma ihåg är att fisk och skaldjur märkta med MSC, ASC eller KRAV har grönt ljus i WWFs fiskguide!