© WWF-Canon / Cat Holloway

Miljömärkning av fiske - om MSC, ASC och KRAV

WWF stödjer certifieringarna MSC, ASC och KRAV som bästa tänkbara miljöval för konsumenter. Genom att välja fisk och skaldjur som har dem bidrar du till en konsumtion som inte utarmar haven. För alla tre certifieringssystem är det en oberoende grupp som bedömer fisket eller odlingen mot uppsatta kriterier som certifieringsorganet tagit fram.

 

Fråga efter miljömärkta fiskprodukter i butik och på restaurang!

 

MSC – Marine Stewardship Council

MSC är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker fisk- och skaldjursprodukter. De har tagit fram regler för hur ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i havet ska bedrivas.

Bland annat bedömer man status av fiskbestånd, åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan samt ställer krav på goda arbetsförhållanden ombord på fiskebåten. För att få använda MSCs märke på fisk- och skaldjursprodukter måste fisket ske enligt MSCs principer och kriterier. Utvärdering och certifiering av stora och småskaliga fisken runt om i världen sker kontinuerligt enligt MSC.

 

Mer information om MSC:

MSCs hemsida

MSC-certifierade fisk- och skaldjursprodukter

Spåra fisket

 

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC är en global hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC grundades 2009 och de första certifierade produkterna på den svenska marknaden, pangasius och tilapia, kom ut under 2012 och 2013. Bland arterna som kan komma att certifieras framöver finns bland annat tropisk räka och lax. ASCs sju principer för standards kräver:

1. Omfattande regelefterlevnad
2. Bevarande av livsmiljöer och biologisk mångfald
3. Bevarande av vattenresurserna
4. Bevarande av arter, mångfald och den vilda populationen genom förebyggande av rymningar
5. Användning av foder och andra insatsvaror som köps på ett ansvarsfullt sätt
6. God djurhälsa (ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier)
7. Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk
(till exempel hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap, inget barnarbete)

 

Mer information om ASC:

ASCs hemsida

ASC-certifierade arter och arter i process 

ASC frågor och svar
 

KRAV

KRAV är en nationell certifiering och står för en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV-märkt fisk innebär att producenten har bedömts och godkänts enligt organisationens regler. KRAV och dess norska systerorganisation Debio har utvecklat gemensamma regler för odling av laxfiskar. I dag kan man köpa KRAV-märkt lax från Norge. Krav har också regler för vildfångad fisk och skaldjur som bland annat fokuserar på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske.

 

Mer information om KRAV:

KRAVs hemsida

KRAV-märkta fisk- och skaldjursprodukter

KRAVs regler för matproduktion 

 

Senast uppdaterad 2014-02-04