WWF-Canon / Frank Parhizgar

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2014

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.
 

Världsnaturfonden WWFs Förtroenderåd 2014

Förtroenderådets ordförande
H M Konungen

Förtroenderådets vice ordförande
Maria Norrfalk
 

Myndigheter, organisationer och institutioner

ArtDatabanken, Stf chef Ulf Gärdenfors
Friluftsfrämjandet, Ordförande Sara Revell Ford 
Havs- och vattenmyndigheten, Generaldirektör Björn Risinger
Jordbruksverket, Leif Denneberg
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, VD Carl-Anders Helander
Kungl. Vetenskapsakademien, 1:e vice preses Leif Anderson
Lantbrukarnas Riksförbund, Styrelseledamot Marcus Söderlind
Naturhistoriska Riksmuseet, Överintendent Jan-Olov Westerberg
Naturvårdsverket, Generaldirektör Maria Ågren
Riksantikvarieämbetet, Generaldirektör Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Förbundsordförande Karin Mattsson Weijber
Röda Korset, Styrelseledamot Gunnar Köhlin
Samernas Riksförbund, Förbundsordförande Jörgen Jonsson
Stockholm Environmental Institute SEI, VD Johan Kuylenstierna
Skogsstyrelsen, Generaldirektör Monica Stridsman
SMHI, Generaldirektör Lena Häll Eriksson
Svenska Botaniska Föreningen, Styrelseledamot Stefan Grundström
Svenska Jägareförbundet, Generalsekreterare Bo Sköld
Svenska Kyrkan, Biskop Eva Brunne
Svenska Naturskyddsföreningen, Ordförande Johanna Sandahl
Svenska Scoutrådet, Generalsekreterare Katarina Hedberg 
Svenska Turistföreningen, Generalsekreterare Magnus Ling
Sveriges Ornitologiska Förening, Ordförande Dennis Kraft
Sveriges Sportfiske- och  Fiskevårdsförbund, Ordförande Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Professor Peter Fredman

 


 

Individuellt valda rådsledamöter

H M Konungen Carl XVI Gustaf
HKH Kronprinsessan Victoria
Professor Ingemar Ahlén
Fd Generaldirektör Rolf Annerberg
Generaldirektör Alice Bah Kuhnke   
Direktör Knut Bengtsson    
Direktör Marie Berglund
Direktör Björn Carlson 
Bankdirektör Hans Christofferson  
Professor Kjell Engström  
Professor Christer Fuglesang
Författare Peter Hanneberg  
Professor Margareta Ihse  
Fotograf Mattias Klum   
Professor Lars Kristoferson  
Direktör Jan Larsén   
Direktör Lars Gunnar Larsson  
Direktör Carina Lundberg Markow
Professor Bertil Nordenstam
Landshövding Maria Norrfalk
Direktör Gunnar Olofsson
Friherrinnan Mildred von Platen
Överintendent Bengt Telland
Författare Jens Wahlstedt
Direktör Marcus Wallenberg

 

Hedersledamöter

Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark

Björn Hägglund
Rolf Wirtén

Ingemar Öhrn

 

Världsnaturfonden WWFs Styrelse 2014

Klicka på namnen nedan för mer information

Fd generaldirektören Axel Wenblad - Styrelsens ordförande

Direktör Märtha Josefsson - Vice ordförande och skattmästare

 

Ledamöter

Direktör Eva Blixt

Dr. Deborah Cornland

Professor Thomas Elmqvist  

Professor Urban Emanuelsson

Miljö- och produktchef Cecilia Eriksson 

Professor Åke Hagström 

Civilingenjör Ulrika Rasmuson

 

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp

Håkan Wirtén
Generalsekreterare


Peter Westman

Naturvårdschef

 

Eva Rundgren Forsberg

Administrativ chef
 

Mariann Eriksson

Marknadschef

 

Generalsekreterarens ersättning

Generalsekreteraren (GS) har en månadslön på 92 000 kronor och har tjänstepension från 65 års ålder inom ramen för ITP-planen. Övriga förmåner är årskort SJ samt rikskuponger. Enligt anställningsavtalet är uppsägningstiden tre månader från GS sida och sex månader från styrelsens sida.
Vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ytterligare 12 månaders ersättning. WWF äger rätt till avräkning om GS får inkomster från en annan anställning under perioden.

 

Kontakt

För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen

enligt följande modell:

fornamn.efternamn@wwf.se
 

 

Senast uppdaterad 2014-10-13

WWFs mission

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter. Läs om hur valberedningen arbetar.

Arbetsordning för valberedningen 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2013

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2013

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

 

 Årsredovisning 2012

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2012

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2011

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2011

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2010

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF


Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2010

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2009

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF


Redovisning av vilka projekt/stipendier/priser som fått bidrag 2009  

av de anknutna stiftelserna till Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2008 
för Stiftelsen
Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2007 
för Stiftelsen
Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2006 

för Stiftelsen

Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2005 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2004 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

 

Årsredovisning 2003 

för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF