Kungsfiskare Wild wonders of Europe Laszlo Nowak WWF

Våtmarker och sötvatten

WWF arbetar för att bevara och återställa våtmarker och andra sötvattens-ekosystem och deras biologiska mångfald. Arbetet fokuseras på att:
- Säkra miljöanpassade flöden i floder
- Skydda viktiga sötvattensområden
- Säkra ekosystemtjänster
- Anpassa till pågående klimatförändring
- Förbättra företags och länders vattenfotavtryck

  

Senast uppdaterad 2013-10-14

 

Aktuellt om våtmarker

Foto: Simon Rawles / WWF-Canon

Mälaren engagerar och förenar 

Senaste nytt om Mälaren och planer på reglering

Länkar till våtmarksprojekt i Sverige