Så ska vi dubbla antalet tigrar – Tx2

Sedan förra sekelskiftet har tigrarna minskat från cirka 100 000 djur till omkring 3 900 idag. Orsakerna är illegal jakt, krympande livsmiljöer och handel med tigerdelar som statussymbol och för orientalisk medicin.
Men för första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna från 3200 år 2010 till dagens 3900.

 

WWF gör sedan några år en global kraftsamling och storsatsning för att bryta den dramatiskt negativa utvecklingen. Vi har bidragit till att de 13 länder där det finns tigrar har åtagit sig målet att dubblera antalet tigrar från förra Tigerns år 2010 till nästa Tigerår, år 2022. (Den ”matematiska” formeln Tx2→2022 ”Tiger times 2 to 2022” illustrerar WWFs målsättning).

 

WWFs tigerarbete

Vårt arbete för att dubbla antalet tigrar till år 2022, bygger på fem huvudstrategier:

 

  • att se till att världens ledare fortsätter att sätta tigerns bevarande högt på agendan

 

  • att förstärka och utveckla naturvården, bland annat genom att utbilda parkvakter och hitta nya sätt att arbeta

 

  • att identifiera och skydda prioriterade områden, så kallade ”tigerlandskap”

 

  • att stoppa den illegala handeln med tigerdelar, tillsammans med det internationella nätverket TRAFFIC

 

  • att jobba för att det ska finnas utrymme för både tigrar och människor i framtiden

Forskare har identifierat 13 ”tigerlandskap”  som har de förutsättningar som behövs för att tigern långsiktigt ska överleva i det vilda. Dessa områden har en kontinuerlig skogstäckning och därmed goda förutsättningar för att hysa både tigrar och dess bytesdjur.

 

För att rädda kvar världens tigrar i tillräckligt stora bestånd, måste tigerskogarna och alla andra arter som lever där också bevaras för framtiden.

 

Indisk tigerSom rovdjur i toppen av näringskedjan har tigern en viktig roll i att hålla övriga populationer i balans. Det i sin tur upprätthåller balansen mellan växtätande djur och växterna de äter, och säkrar i slutändan de ekosystemtjänster (till exempel pollination av växter, tillgång på ren luft och vatten och koldioxidinlagring) som tigerskogarna erbjuder. Tigern är därför symbolen för ett friskt ekosystem!

 

Klarar vi att rädda tigern, bevarar vi också förutsättningen för övrigt liv och säkrar försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningar som är beroende av detta. I länder som Indien och Nepal lockar tigrarna också många turister till nationalparkerna vilket ger viktiga bidrag till lokalsamhällenas ekonomi. 
  

Resonemanget kan beskrivas med den så kallade ”tigertriangeln”, se figuren nedan.

 


 

 

 

Här arbetar WWF för tigern

 

Gör som skådespelaren Leonardo DiCaprio – stöd WWFs globala kampanj för att rädda Asiens tigrar.

Bli tigerfadder

Bakgrund

För 100 år sedan fanns det minst 100 000 tigrar i det vilda, i sydostasiatiska, östryska och kinesiska skogar, bland gräsmarker och till och med bergsmassiv i Himalaya, ja ända bort mot Turkiet och Eufrat och Tigris deltaområden. Antalet har successivt minskat och krisen var nära men efter kraftfullt arbete främst i Indien och Ryssland så ökade antalet från 3200 2010 till dagens cirka 3 900 (2016).Tigern har successivt trängts undan och utrotats i de flesta av områden.

Om minskningen skulle fortsätta i samma takt, skulle det inte finnas några tigrar kvar i det vilda alls år 2022, det vill säga vid nästa Tigerns år.

 

WWF kämpar dock hårt för att vända den utvecklingen och de senaste årens arbete ger visst hopp.

Tigerfakta

Tigern (Panthera tigris) är den största medlemmen i kattfamiljen. Ett tigerrevir i Indien kan uppgå till runt 60 kvadratkilometer för hanarna och 25 kvadratkilometer för honorna.

Lär dig mer

Skrivbordsbakgrund

Michael Nichols / WWF-Canon

 

Klicka här för att ladda ner en skrivbordsbakgrund med ett tiger motiv