Valrossar på Svalbard. Foto: Win van Passel / WWF

Arktis

Arktis är det största och minst fragmenterade av jordens bebodda områden.Här lever människor, isbjörnar, vikare, narvalar, vitvalar, valrossar, grönlandsvalar, håkäring (haj), renar, fjällrävar, jaktfalkar, lämlar och fjällugglor. Flera av världens rikaste fisken finns också här.

Det glesbefolkade Arktis hyser fyra miljoner människor på en yta lika stor som Afrika. Här finns ett fyrtiotal ursprungsfolk som till exempel samer och inuiter. På många platser håller de än idag fast vid sina uråldriga traditioner och språk och har anpassat sig till ett liv på en av de mest ogästvänliga platserna på jorden.  

 

Idag står Arktis inför många stora hot:

Klimatförändringar. På grund av utsläpp av växthusgaser, stiger temperaturen på de flesta håll i Arktis och påverkar många arter som är beroende av packisen, till exempel valross, isbjörn och vikare. Havsisen har minskat med närmare 40 procent i både tjocklek och utbredning under de senaste 40 åren. Det finns även risk att stora mängder metan frigörs från permafrosten när tundran smälter och permafrosten försvinner. Metan är en mycket kraftfull växthusgas. Glaciärerna på Grönland har börjat minska och om all is där skulle försvinna skulle det leda till att havsytan ökar med hela sju meter. Detta är dock fortfarande långt bort från att hända. Mer om klimatförändringar här.

Försurning av haven.  När halten koldioxid ökar i luften tas den upp av haven, vilket genom olika kemiska processer gör att havens PH-värde minskar. Havet blir surare.  Det i sin tur medför att djur som behöver kalk för att bilda skal eller ben får svårt att ta upp detta från haven. I Arktis försuras haven i snabb takt och i framtiden kan det medföra att musslor, fiskar och många andra havslevande djur får svårare att överleva.

 
Föroreningar. Många giftiga ämnen som exempelvis PCB och dioxiner förs via havsströmmar och vindar till Arktis. Där ansamlas de uppåt i näringskedjan i djur som isbjörnar, men även i oss människor.


Gas- och oljeutvinning. Gas- och oljeindustrin delar upp landskapet genom de oljeledningar som byggs för att transportera oljan och gasen. Dessutom finns ett enormt intresse för att exploatera nya olje- och gasfyndigheter till havs i Arktis. Tyvärr finns ingen teknik kan sanera efter en oljeolycka i det kalla och hårda klimatet.


Sjöfart. När sommarisen försvinner öppnas nya transportleder för båt via Nordost- och Nordvästpassagerna. Exploatering av olja, gas och mineraler innebär också en ökad sjöfart - detta sker speciellt i Ryssland.

 

Isbjörn

 

Arktis i förändring

I det framtida Arktis finns både vinnare och förlorare. Vinnare är torsk, blåval och späckhuggare. Späckhuggaren har börjat ta över som toppredator istället för isbjörnen i områden där sommarisen smält bort.

 

Förlorare är isbjörn, vikare och grönlandssäl. Dessa arter är beroende av havsisen för att jaga, vila eller föda sina ungar. De kommer att finnas kvar i framtiden men troligen i mycket färre antal, och då främst i norra Kanada och längs Grönlands kuster där havsisen väntas finnas kvar längst.

Mest oroande är att basen för allt levande i Arktis kommer att förändras radikalt när vattentemperaturen ökar och havsisen försvinner.  Artsammansättningen av växt- och djurplankton kommer då nämligen att påverkas starkt. Även den kemiska strukturen ändras på grund av ishavens snabba försurning.  Många djur som är beroende av kalk för bentillväxt eller för att bilda skal, får det svårare. Arktis kommer att vara i ständig förändring under lång tid framåt.

 
Tom Arnbom på expedition i Arktis. WWFs Tom Arnbom har deltagit i flera expeditioner till ryska Arktis och Svalbard för att studera isbjörnar och valrossar. Under hela perioden i augusti 2013 rapporterade Tom direkt från Sibirien på WWFs Facebooksida. 
Läs mer om resan till ryska Arktis här

WWF i Arktis

Sedan 1992 arbetar WWF med samarbetspartners runt om i världen för att bevara Arktis rika biologiska mångfald. WWF har som ett av sina huvuduppdrag att påverka regeringar i de olika arktiska länderna, bland annat genom Arktiska Rådet. Programmet driver flera egna projekt för att motverka flera av de stora hoten mot Arktis, såsom olje- och gasutvinning, sjöfart och klimatförändringar.

 

Våra projekt

Den svenska Världsnaturfonden WWFs arktiska arbete är fokuserat till ett antal ekoregioner. I Ryska Arktis är fokus på isbjörnspatruller som arbetar med att minska den illegala jakten, motverka konflikter mellanisbjörnar och människor samt att skapa nya naturreservat.

 

I Ryssland arbetar vi med att skapa nya reservat och med att dokumentera valrossarnas situation i samband med framtida sjöfartsleder samt olje- och gasexploatering.

 

Vi stödjer isbjörnsforskning via WWFs Arktiska Nätverksinitiativ på Svalbard och i Kanada. Under de senaste åren har vi fokuserat allt mer på att stödja forskning på de tre arktiska valarterna narval, vitval och grönlandsval. Denna forskning behövs på grund av ändrade isförhållanden och ökad sjöfart.

 

Dessutom pågår ett arbete kring att kartlägga renars kalvningsområden i relation till hur det framtida nyttjandet av olika sektorer påverkar rennäringen.

 

En viktig del i det Arktiska arbetet är att ta fram nya sätt att förvalta en värld som är i kraftig förändring, exempelvis ekosystembaserad fövaltning.

 

Senast uppdaterad 2017-09-20

Var med och rädda haven!

 

Vi är problemet, men vi är också lösningen. De senaste 70 åren har vi människor utsatt haven och dess invånare för enorma påfrestningar.
Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi har fiskat för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla marina ekosystem. Vi har redan förlorat nästan en tredjedel av världens korallrev, och om inget görs kan de vara borta 2050.

 

Vi på WWF jobbar globalt med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare. Nu har de fått upp ögonen för konsekvenserna av våra handlingar och börjat agera – lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.
 
Vill du också bli en del av lösningen?

Läs mer om vårt arbete och vad du kan göra för haven på Rädda Haven.

 

Lyssna på WWF Dokumentär

Tom Arnbom i Arktis. Foto: Brutus Östling

 

Upplev planetens coolaste plats i ett av avsnitten i podden Under ytan.

För WWFs Tom Arnbom var det kärlek vid första ögonkastet när han för 40 år sedan besökte Arktis vita vidder för första gången. Sedan dess har han kämpat för att bevara denna unika miljö och dess arter.

Lyssna nu genom att söka efter WWF Dokumentär i din podcastapp i mobilen eller lyssna här.

Spåra isbjörnar med WWF

Isbjörnsspår. Foto: Tom Arnbom

Hitta isbjörnarna!

900 000 km² frusen arktisk vildmark — var finns isbjörnarna? Kolla in WWFs Polar Bear Tracker!

Se var isbjörnarna finns just nu

Läs mer om isbjörnar

Intervju med Tom Arnbom

WWFs Arktisexpert Tom Arnbom

 

Varför är du så intresserad av Arktis?
Jag har sedan länge drabbats av polarbacillen, det vill säga att jag tycker att Arktis är en fantastisk miljö med häftiga djur, extrema växter och dramatiska landskap. Jag vill alltid återvända dit.

Har du varit i polarområdena?
När jag gick i skolan arbetade jag extra på somrarna uppe i fjällen och fick en första kontakt med denna miljö. Jag liftade sedan runt på Grönland och Island innan jag flyttade till Kanada där isberg, valar och grönlandsälar var en del i vardagen. Men det största äventyret var när jag halvårsvis bodde nere i Antarktis och studerade världens största sälar, sjöelefanter.

 

Vilka är de största hoten mot Arktis?
Utan tvekan så är det de pågående klimatförändringarna. Den plats på jorden som är mest drabbat i stor skala är Arktis. Havsisen minskar både i utbredning och i tjocklek på ett skrämmande sätt. Att isbjörnen drabbas vet de flesta, men även många andra djur har nu börjat få problem. När havsisen drar sig tillbaka öppnar sig ishavet för sjöfart och exploatering av olja, gas, mineraler och fiske. Det är viktigt att det regleras så att vi inte får katastrofala oljeutsläpp och utfiskning. På land påverkas permafrosten på tundran som håller mer metan än vad det finns totalt koldioxid i luften. Om metanen kommer ut kan det bli stora problem eftersom det är en mycket aggressiv växthusgas.

Är det kört för Arktis?
Knappast, det finns fortfarande möjligheter att minska påverkan och i framtiden kanske vi har ett annat Arktis, med andra arter, men det gäller att se till att ekosystemprocesserna fungerar i framtiden. Jag är en sann optimist och Världsnaturfonden WWFs arbete är en viktig del i att rädda både djur och växter i Arktis, allt från att stödja isbjörnspatruller och bildandet av valross-reservat till att informera myndigheter om hur det står till i detta fantastiska polarområde. Ett av de bästa sätten att stödja och rädda Arktis är att bli isbjörnsfadder.

 

Kontakt:

tom.arnbom@wwf.se 

Foto: Ola Jennersten/N

Två valrossar breder ut sig på ett litet isflak bland den smältande packisen.
På grund av klimatförändringarna på vår jord minskar packisen med en alarmerande fart, vilket påverkar många arter negativt. 
Foto: Ola Jennersten