Foto: Cat Holloway / WWF-Canon

Hav i världen

Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Foto: Martin Harvey / WWF

 

Mer än en tredjedel av jordens befolkning bor längs kusten. Hundratals miljoner människor är beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle. Mer än 38 miljoner människor är direkt anställda inom fiskeindustrin. Fisket fyller alltså en mycket viktig samhällsekonomisk funktion. En annan stor försörjningskälla för flera länder är kustturism. I Florida Keys (USA) genererar turismen längs reven ungefär 1.2 miljarder dollar varje år. Exempel på välbesökta rekreationsområden i Sverige är Gotland, Kosteröarna och andra skärgårdsområden. 

 

 

Havssköldpadda. Foto: Nils Aukan / WWF

Hotade arter

Under ytan kämpar havens fantastiska djur mot svåra hot som tjuvfiske, spöknät och oljeborrning. Läs om några av de utsatta arter som WWF arbetar för att bevara.

 

Hotade marina arter

Korallrev. Foto: Cat Holloway / WWF

Hotade ekosystem

Omfattande miljöförstöring och exploatering av våra hav leder inte bara till att enskilda arter riskerar att utrotas. Det kan också få allvarliga ekologiska konsekvenser.

Hotade marina ekosystem


Naturens ”gratistjänster”

Världens största hälsoundersökning av planeten – Millennium Ecosystem Assessment publicerades år 2005. I denna omfattande FN-studie har mer än 1300 forskare studerat betydelsen av ekosystemen för global utveckling och mänsklig välfärd. Studien visar bland annat att ekosystemens tillstånd och därmed deras förmåga att producera naturresurser och ekosystemtjänster har försämrats kraftigt under de senaste 50 åren. Men rapporten förmedlar inte bara dystra siffror, utan visar också på möjliga lösningar och framtidsscenarier.
 

Exempel på ekosystemtjänster

Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som världens hav producerar:

 

  • Havets förmåga att producera fisk och andra värdefulla naturresurser
  • Kustekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt skyddar befolkningar mot stormar och kraftiga översvämningar
  • Ekosystemen upprätthåller vattenkvalitén i havet
  • Ekosystemen och dess estetiska värden, från tropiska korallrev till den svenska skärgården skapar förutsättningar för att bedriva turism och friluftsaktiviteter
  • Klimat – oceanerna fungerar som en viktig koldioxidsänka
  • Havet som energiförsörjare i form av vågkraft

Senast uppdaterad 2016-12-13

 

Lyssna på WWF Dokumentär

Koraller, Papa nya Guines. Foto: Jurgen Freund / WWF

 

Nytt poddavsnitt: Under ytan om korallernas fascinerande liv och vad du kan göra för att hjälpa dem.


Hur fungerar egentligen en korall? Är det en växt eller ett djur? Varför håller världens koraller nu på att blekna och dö, och vad kan vi göra åt det? Följ med till Madagaskar för att möta korallernas egen doktor och WWFs experter.

Lyssna nu genom att söka efter WWF Dokumentär i din podcastapp i mobilen eller lyssna här.

Aktuellt: Nu kraftsamlar WWF för att rädda haven

 

Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. Under tusentals år har vi människor sett haven som oändliga och outtömliga. Men tyvärr funkar det inte längre – haven håller på att kollapsa.

Det är bråttom att ställa balansen i haven tillrätta. Därför sjösätter nu WWF en räddningsaktion för världens alla hav. Akut hjälp måste sättas in globalt – vi måste snabbt få stopp på överfisket och tjuvfisket. Vi kämpar också för att politikerna ska enas om en bra skötselplan för haven och ge viktiga områden bättre skydd.

Vill du också rädda haven? Engagera dig och läs mer på wwf.se/radda-haven