Stora Nassa Foto:Germund Sellgren

Rädda Östersjön!

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. 

 

Sillgrisslor. Foto: Joakim Odelberg

Det här gör WWF för Östersjön

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

 

Exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön


Havsförvaltning. Foto: Shutterstock

Havsförvaltning

Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde segla på det i evigheter och fortfarande upptäcka nya hav. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Dessvärre finns fortfarande detta synsätt i vårt förhållande till havet.

Vi är alla beroende av havet

Algblomning Östersjön. Foto: Päivi Rosqvist / WWF-Finland

Övergödning och algblomning

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag och hela havet visar tecken på storskalig övergödning. Finska viken och Rigabukten är allvarligt drabbade.

En dödlig kedjereaktion

 


Fartyg. Foto: Lasse Burell

Sjöfart och kryssningsturism

Sjöfarten har en stor påverkan på havsmiljön. Båtarnas avgaser bidrar till försurning och övergödning. Giftiga båtbottenfärger, sopor och avloppsvatten smutsar ned, liksom utsläpp från båtarnas bränsletankar eller av smörjoljor. Även buller har inverkan på havets liv.

 

Sjöfarten påverkar på många sätt

 

 

Klicka och förstora bilden här

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Allt hänger ihop. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter hotar att försvinna, men det kan även leda till förändringar i hela det ekologiska systemet.


Alla frågor som påverkar Östersjön måste samordnas. En tuff utmaning, men den 1 juli 2011 tog den svenska regeringen ett väsentligt kliv i rätt riktning och invigde den nya Havs- och vattenmyndigheten. Den ansvarar för att samordna hanteringen av aktiviteter och miljöfrågor i havet – inklusive fisket.

Tyvärr har regeringen inte genomfört uppgiften fullt ut. På regeringsnivå fortsätter fisket att delvis tillhöra Landsbygdsdepartementet (fd Jordbruksdepartementet) trots att den nya myndigheten kommer att tillhöra Miljödepartementet.

Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för en välmående havsmiljö – därför anser WWF att det är självklart att fisk och fiske i sin helhet ska tillhöra Miljödepartementet.


 

 

Senast uppdaterad 2016-11-29

 

Arter

Sillgrissla

Sillgrissla, Uria aalge, är en medelstor havsfågel som tillhör familjen alkor. Båda könen är svarta eller mörkbruna på ryggen, huvudet och översidan av vingarna vilket kontrasterar mot den vita buken.

Läs mer om sillgrissla

 

 

Tumlare

Tumlaren är en tandval och tillhör familjen tumlare, Phocoenidae, som omfattar sex arter. I svenska vatten lever den vanliga tumlaren, Phocoena phocoena.

Läs mer om tumlare

 

Säl. Foto: Laurent Geslin / WWF

Sälar

Alla säldjur tillsammans utgör ordningen Pinnipedia. Denna ordning består av tre familjer. Våra svenska sälarter är allihop öronlösa sälar. Det är gråsäl (Halichoerus grypus), knubbsäl (Phoca vitulina) och vikare (Phoca hispida botnica).

Läs mer om sälar

 

Ål. Foto: Annelie Svanström / WWF

Ål

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är akut hotad i Sverige liksom i Europa. Internationella havsforskningsrådets rapporter visar ännu inga tecken på återhämtning av ålbeståndet. Ålen har minskat drastiskt de senaste 30 åren och bara cirka 1-5 procent finns kvar jämfört med i slutet av 1970-talet.

Läs mer om ålen

 

Torsk. Foto: Erling Svensen / WWF

Torsk

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ner till 600 meters djup. De stora oceaniska bestånden är vandringsfiskar som rör sig hundratals kilometer mellan lekplatserna och födosöksområdena.

Läs mer om torsken

50 sätt att rädda Östersjön

Boken 50 sätt att rädda Östersjön sprids till högstadieskolor i Sverige, Finland,
Estland, Lettland och Litauen och har initierats av stiftelsen Expressions of Humankind.

Boken har producerats av Bokförlaget Max Ström i samarbete med
Stockholm Resilience Centre och Världsnaturfonden WWF.

Ladda ner boken

 

Skicka fina e-vykort

Skicka gärna ett e-vykort 

 

Vykort skärgården

 

Vykort havsörn