Stora Nassa Foto:Germund Sellgren

Rädda Östersjön!

Vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

 

Algblomning Östersjön. Foto: WWF-Polen

Övergödning och algblomning

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag. Särskilt hårt drabbade. Lär dig mer om varför övergödning är så allvarligt.

En dödlig kedjereaktion

 

 


Fartyg. Foto: Lasse Burell

Sjöfart och kryssningsturism

Sjöfarten påverkar havsmiljön. Båtarnas avgaser bidrar till försurning och övergödning. Giftiga båtbottenfärger, sopor och avloppsvatten smutsar ned, liksom utsläpp från båtarnas bränsletankar eller av smörjoljor. Även buller påverkar havets liv.

 

Sjöfarten påverkar på många sätt

 

Havsförvaltning. Foto: Shutterstock

Att förvalta haven

Under tusentals år har vi betraktat haven som oändliga. Vi kunde segla på dem i evigheter,  fånga så mycket fisk vi ville och slänga vårt avfall där utan att det märktes. Nu börjar vi människor förstå att det här är ohållbart.
Vi är alla beroende av havet


Sillgrisslor. Foto: Joakim Odelberg

Det här gör WWF för Östersjön

WWF arbetar för att skydda Östersjön på flera sätt. Vi vill stoppa överfiske och illegalt fiske, hejda övergödningen, förhindra farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

 

Exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön

 

 

Klicka och förstora bilden här

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Som du kan se har det ett starkt samband. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter försvinner, men också till allvarliga förändringar i hela det ekologiska systemet.


 

 

Senast uppdaterad 2018-04-17

 

Var med och rädda haven!

 

Vi är problemet, men vi är också lösningen. De senaste 70 åren har vi människor utsatt haven och dess invånare för enorma påfrestningar.
Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi har fiskat för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla marina ekosystem. Vi har redan förlorat nästan en tredjedel av världens korallrev, och om inget görs kan de vara borta 2050.

 

WWF jobbar globalt med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare. Nu har de fått upp ögonen för konsekvenserna avvi människors handlingar och börjat agera – lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.
 
Vill du också bli en del av lösningen?

Läs mer om vårt arbete och vad du kan göra för haven: Rädda Haven.

 

Välj rätt fisk!

 

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

 

Välj rätt fisk! Kolla WWFs Fiskguide på webben, ladda ner den som mobilapp och läs mer här!

Lyssna på Under ytan

Annelie Pompe. Foto: Hanli Prinsloo

 

I poddserien Under ytan möter du bland annat äventyraren Annelie Pompe, som dykt över hela världen men fortsätter att hålla de svenska haven närmast hjärtat.

Lyssna här.

Östersjöns djurliv är unikt

Östersjön har en spännande historia. Den har varit både ett hav och en sjö och är nu lite av båda – en blandning av sött och salt. Därför är Östersjön speciell och sårbar, och ganska få arter klarar av att leva där. Här är några exempel!

Sillgrissla

Sillgrisslan är den enda fågeln i Sverige som ruvar stående. Paret delar jämlikt på ruvningen och hjälps åt att mata ungen när den kläckts. Den vill ha fisk, främst skarpsill som föräldrarna dyker efter – ofta miltals ut till havs.

45 000 sillgrisslor i Östersjön

 

 

Tumlare

Har du någonsin haft turen att få syn på vår egen lilla tandval tumlaren? Den fridlystes i Sverige 1973 men har inte lyckats återhämta sig ännu.

Skygga djur

 

Säl. Foto: Laurent Geslin / WWF

Säl

Lär dig mer om Östersjöns sälar:  gråsäl, knubbsäl och vikare, och vad som hotar dem.

Alla tre är öronlösa sälar

Ladda ner gratis bok om Östersjön

Boken 50 sätt att rädda Östersjön sprids till högstadieskolor i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Den har initierats av stiftelsen Expressions of Humankind och producerats av Bokförlaget Max Ström i samarbete med Stockholm Resilience Centre och Världsnaturfonden WWF.

Ladda ner boken

Så kan du hjälpa haven

Foto: Shutterstock

 

Du kan uppmana regeringen och dina lokalpolitiker att värna om våra hav, sjöar och vattendrag. Men det finns också mycket annat du kan göra för en bättre havsmiljö.

Läs och dela gärna våra tips