Stora Nassa Foto:Germund Sellgren

Rädda Östersjön!

Vårt vackra hav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

 

Algblomning Östersjön. Foto: WWF-Polen

Övergödning och algblomning

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag och hela havet visar tecken på storskalig övergödning. Finska viken och Rigabukten är allvarligt drabbade.

En dödlig kedjereaktion

 

 

 


Fartyg. Foto: Lasse Burell

Sjöfart och kryssningsturism

Sjöfarten har en stor påverkan på havsmiljön. Båtarnas avgaser bidrar till försurning och övergödning. Giftiga båtbottenfärger, sopor och avloppsvatten smutsar ned, liksom utsläpp från båtarnas bränsletankar eller av smörjoljor. Även buller har inverkan på havets liv.

 

Sjöfarten påverkar på många sätt

 

Havsförvaltning. Foto: Shutterstock

Havsförvaltning

Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi kunde segla på det i evigheter och fortfarande upptäcka nya hav. Vi kunde fånga så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi kunde slänga vårt avfall direkt i havet och det försvann. Dessvärre finns fortfarande detta synsätt i vårt förhållande till havet.

Vi är alla beroende av havet


Sillgrisslor. Foto: Joakim Odelberg

Det här gör WWF för Östersjön

WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

 

Exempel på WWFs arbete för ett levande Östersjön

 

 

Klicka och förstora bilden här

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Allt hänger ihop. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter hotar att försvinna, men det kan även leda till förändringar i hela det ekologiska systemet.


 

 

Senast uppdaterad 2017-08-10

 

Lyssna på WWF Dokumentär

Annelie Pompe. Foto: Hanli Prinsloo

 

I andra avsnittet av poddserien Under ytan får du möta äventyraren Annelie Pompe, som dykt över hela världen men fortsätter att hålla de svenska haven närmast hjärtat.

Lyssna nu genom att söka efter WWF Dokumentär i din podcastapp i mobilen eller lyssna här.

Östersjöns djurliv är unikt

Östersjön har en spännande historia. Den har varit både ett hav och en sjö och är nu lite av båda – en blandning av sött och salt. Därför är Östersjön speciell och sårbar, och ganska få arter klarar att leva här.

Sillgrissla

Sillgrisslan är den enda fågeln i Sverige som ruvar stående. Paret delar jämlikt på ruvningen och hjälps åt att mata ungen när den kläckts. Den vill ha fisk, främst skarpsill som föräldrarna dyker efter – ofta miltals ut till havs.

Läs mer om sillgrisslorna

 

 

Tumlare

Har du någonsin haft turen att få syn på vår egen lilla tandval tumlaren (Phocoena phocoena)? Den fridlystes i Sverige 1973 men i Östersjön finns det bara cirka 450 individer.

Läs mer om tumlarna

 

Säl. Foto: Laurent Geslin / WWF

Sälar

Alla säldjur tillsammans utgör ordningen Pinnipedia. Denna ordning består av tre familjer. Våra svenska sälarter är allihop öronlösa sälar. Det är gråsäl (Halichoerus grypus), knubbsäl (Phoca vitulina) och vikare (Phoca hispida botnica).

Läs mer om sälar

Ladda ner gratis bok om Östersjön

Boken 50 sätt att rädda Östersjön sprids till högstadieskolor i Sverige, Finland,
Estland, Lettland och Litauen och har initierats av stiftelsen Expressions of Humankind. Boken har producerats av Bokförlaget Max Ström i samarbete med
Stockholm Resilience Centre och Världsnaturfonden WWF.

Ladda ner boken

Så kan du hjälpa haven

Foto: Shutterstock

 

Utöver att uppmana regeringen och dina lokalpolitiker att värna om våra hav, sjöar och vattendrag, finns det mycket du kan göra för en bättre havsmiljö.

Läs och dela gärna våra tips